แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

การแปลอัตโนมัติ

โฮมไอคอน

บริการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ประเภท Cloud

ขยายขอบเขตการใช้ระบบแปลด้วยคอมพิวเตอร์

คงไว้ซึ่งฟังค์ชั่นของ WEB-Transer@Enterprise
เป็นบริการแพลตฟอร์มแปลผ่านระบบ Cloud

1.สามารถแปลได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนต่ำ เนื่องจากเป็นบริการผ่านระบบ Cloud ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ภายในบริษัท

2.สามารถรองรับคำศัพท์เฉพาะ เช่น ชื่อสินค้า ชื่อสถานที่ เนื่องจากมีพจนานุกรมเฉพาะผู้ใช้ จึงทำให้การแปลอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น

3.สามารถโยกย้ายพจนานุกรมผู้ใช้ที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์แปลของ Cross Language

CROSS LANGUAGE
DATA CENTER
@cloud CENTER

บริษัท A

บริษัท B

บริษัท C

บริษัท D

แม้ว่าแต่ละบริษัทจะใช้บริการจากศูนย์ข้อมูลเดียวกัน แต่ข้อมูลภายในบริษัทจะได้รับการรักษาความปลอดภัย

บริการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ประเภท Cloud