แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

การแปลอัตโนมัติ

โฮมไอคอน

ระบบแปลสำหรับองค์กร
WEB-Transer@Enterprise

วิดีโอแนะนำบริการ

※ กรุณาระมัดระวังเสียงเมื่อเปิด ※

ภาคระบบการแปลภาษาสำหรับองค์กร

คุณสมบัติของ WEB-Transer@Enterprise

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

ลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลภายในบริษัทและการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ เนื่องจากประมวลผลแปลด้วยระบบอินเทอร์เน็ตภายในบริษัท

เซิร์ฟเวอร์ภายในบริษัท

ฝ่ายขาย

เช่น ข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

สาขาต่างประเทศ

การค้นหาเว็บไซต์ต่างประเทศหรือการค้นคว้าเอกสารวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น

ฝ่ายผลิต

คู่มือ เอกสารค้นคว้า รายละเอียดทางเทคนิค เป็นต้น

ฝ่ายสัญญา

เอกสารสัญญา เป็นต้น

ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลสิทธิบัตร การค้นหาสิทธิบัตร เป็นต้น

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

การค้นหาเว็บไซต์ต่างประเทศหรือการค้นคว้าเอกสารวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น

คุณสมบัติของ WEB-Transer@Enterprise


การลดต้นทุนในการแปล

สามารถลดต้นทุนการแปลต่างๆ ภายในบริษัท ต้นทุนการซื้อซอฟต์แวร์แปล รวมทั้งต้นทุนการจัดการดูแล

การลดต้นทุนในการแปล

ความแม่นยำในการแปลได้รับการพัฒนาอย่างเป็นวงจร

ประโยคแปลในอดีต

ต้นฉบับ

ประโยคแปล

ทำให้เป็นฐานข้อมูล

ต้นฉบับ

ประโยคแปล

พจนานุกรม

ความจำ


รวบรวมไว้ที่ WEB-Transer


ความแม่นยำในการแปลของ WEB-Transer พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

รวมรวมข้อมูลการแปล ทำการเรียกใช้ซ้ำ พร้อมกับการแชร์ข้อมูล

สามารถลงทะเบียนคำศัพท์ที่ใช้ในบริษัทลงในพจนานุกรมผู้ใช้ได้ด้วยตนเอง
สามารถลงทะเบียนประโยคซึ่งได้รับการแปลอย่างสมบูรณ์ลงในหน่วยความจำแปล
ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปฐานข้อมูลได้ภายในบริษัท

การแบ่งปันข้อมูลการแปลภายในบริษัท

เครือข่ายภายในบริษัท

สามารถใช้และแบ่งปันข้อมูลการแปลจากพนักงานทุกคนภายในบริษัท

ฝ่ายขาย

เช่น ข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

สาขาต่างประเทศ

การค้นหาเว็บไซต์ต่างประเทศหรือการค้นคว้าเอกสารวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น

ฝ่ายผลิต

คู่มือ เอกสารค้นคว้า รายละเอียดทางเทคนิค เป็นต้น

ฝ่ายสัญญา

เอกสารสัญญา เป็นต้น

ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลสิทธิบัตร การค้นหาสิทธิบัตร เป็นต้น

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

การค้นหาเว็บไซต์ต่างประเทศหรือการค้นคว้าเอกสารวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น