แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

การแปลอัตโนมัติ

โฮมไอคอน

บริการแปลโฮมเพจ

แปลภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษายุโรป และภาษาเอเชีย (ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาเวียดนาม)

วิดีโอแนะนำบริการ

※ กรุณาระมัดระวังเสียงเมื่อเปิด ※

ภาคบริการการแปลภาษาในเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

การแปลโฮมเพจอัตโนมัติคืออะไร?...

ท่านสามารถสร้างโฮมเพจหลากหลายภาษาได้อย่างง่ายดาย เพียงกดเลือกเพิ่มภาษาในโฮมเพจของท่าน

ทดลองแปลโฮมเพจของท่านเป็นภาษาต่างๆ โดยอัตโนมัติ!

หากท่านสนใจทดลองระบบแปลด้วยคอมพิวเตอร์ในภาษาต่างๆ กรุณาติดต่อเรา

ก่อนแปล

หลังแปล

การแปลโฮมเพจอัตโนมัติ

ท่านกำลังประสบปัญหากับการสร้างเว็บไซต์หลากหลายภาษาอยู่หรือไม่?

●อยากสร้างโฮมเพจภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน แต่การสร้างโฮมเพจใหม่มีค่าใช้จ่ายสูง
●มีการปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์อยู่บ่อยครั้ง และต้องทำการแก้ไขภาษาต่างชาติทุกครั้งที่ทำการปรับปรุง สามารถปรับปรุงโดยอัตโนมัติได้หรือไม่?

ประโยชน์ของการใช้

 • ประโยชน์ที่ 1

  ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลโฮมเพจหลากหลายภาษา เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องสร้างโฮมเพจขึ้นหลายโฮมเพจ

 • ประโยชน์ที่ 2

  แปลได้ภาษาอังกฤษภาษาจีน ( simplified Chinese character Chinese Traditional ) ภาษาเกาหลีคำทวีปยุโรปภาษาเอเชีย (ภาษาไทยภาษาอินโดนีเซียภาษาเวียดนาม)

 • ประโยชน์ที่ 3

  เพียงแค่กดปุ่มเลือกภาษาในหน้าแรก ท่านก็สามารถแปลเพจทั้งหมดภายในโดเมนได้

 • ประโยชน์ที่ 4

  จำนวนการค้นหาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากครอบคลุมการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศ

 • ประโยชน์ที่ 5

  สามารถแปลข้อความได้อย่างฉับไวโดยไม่เปลี่ยนดีไซน์หรือโครงสร้างของเพจ

 • ประโยชน์ที่ 6

  ขณะนี้ ท่านสามารถแปลเว็บไซต์ HTTPS (SSL เพจ) ได้แล้ว ใหม่! (เริ่มบริการตั้งแต่ 1 ก.ค. 59)
  เกี่ยวกับการแปล HTTPS คลิกที่นี่

สามารถเลือกได้ 3 บริการ

ในโฮมเพจที่มีหลายภาษา การปรับปรุงโฮมเพจภาษาญี่ปุ่นแต่ละครั้งย่อมมีปัญหาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายและการตอบสนองให้ทันต่อเวลา เป็นต้น
WEB-Transer @homepage สามารถทำให้ต้นทุนการสร้างโฮมเพจหลายภาษาซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานต่ำลง

 • WEB-Transer
  @homepage

  บริการส่งข้อมูลไปยังชาวต่างชาติซึ่งกำลังพำนักอาศัยในประเทศหรืออยู่ระหว่างการเดินทาง
  สามารถใช้บริการส่งข้อมูลไปยังประเทศที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เกาหลี เป็นต้น

  [ตัวอย่าง]
  ส่งข้อมูลไปยังประชาชนในท้องถิ่น เช่น เขตเทศบาล เป็นต้น

  WEB-Transer
  @homepage

 • WEB-Transer
  @homepage Direct

  บริการส่งข้อมูลในพื้นที่ที่ข้อมูลเข้าถึงยากเนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง เช่น จีน เป็นต้น
  สามารถทำให้การส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศหรือเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นไปได้อย่างสะดวก เนื่องจากสามารถส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ 98 แห่งทั่วโลก

  [ตัวอย่าง]
  ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมายังศูนย์การท่องเที่ยวและศูนย์การค้า!

  ขณะนี้ ท่านสามารถแปลเว็บไซต์ HTTPS (SSL เพจ) ได้แล้ว! (เริ่มบริการตั้งแต่ 1 ก.ค. 59)

  WEB-Transer
  @homepage Direct

 • WEB-Transer
  @homepage Premium

  เหมาะสำหรับโฮมเพจที่ต้องการการแปลที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น บริการที่สามารถส่งข้อมูลไปยังทั่วโลกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

  [ตัวอย่าง]
  สำหรับการส่งข้อมูลบริษัทซึ่งมีเวทีในตลาดโลก

  WEB-Transer
  @homepage Premium