แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

การแปลอัตโนมัติ

ผลงานที่ผ่านมา


ห้างสรรพสินค้าและแหล่งพาณิชย์ (ลูกค้าหลัก)

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
ห้างสรรพสินค้า Isetan สาขาชินจูกุ
ร้านค้าภายในอิเซตัน LUCCUA โอซาก้า
ห้างสรรพสินค้า Tobu สาขาอิเคะบุคุโระ
ห้างสรรพสินค้า Mitsukoshi สาขากินซ่า
MARUI
Atre
Yomiuriland
KITTE Hakata
ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน ESCA
WAKO
Takashimaya Times Square
ห้างสรรพสินค้าโอซาก้า ชิกะไก

สถาบันการศึกษา (ลูกค้าหลัก)

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
มหาวิทยาลัย Sophia
ห้องสมุดจังหวัดยะมะนะชิ
โรงเรียนวิชาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ โอซาก้า

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ลูกค้าหลัก)

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
(เว็บไซต์ข้อมูลท่องเที่ยวและแผนที่การเดินทางทั่วประเทศ)
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตชูโอ
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตชิโยะดะ
Sapporo Dome
โรงงานผลิตไหมโทะมิโอะกะ
เว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวซุสุ

การเดินทางและสนามบิน

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
รถโดยสารประจำทาง JR คันโต
รถไฟสาย IZUKYU
บริษัทขนส่ง NANSYU KOTSU
รถไฟนะกะโนะ เด็นเทะสึ

เกี่ยวกับกีฬา

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
แผนกส่งเสริมการกีฬาเมืองชิซุโอกะ
(เว็บไซต์ข้อมูลการกีฬาเมืองชิซุโอกะ SPSZ)
สมาพันธ์สเกตญี่ปุ่น

บริษัท (ลูกค้าหลัก)

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
บริษัท Sekisui Jushi
บริษัท Musashi Engineering
บริษัท BIC CAMERA
บริษัท HITO-Communications

มูลนิธิ สมาคม และสหภาพ (ลูกค้าหลัก)

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
สมาคมแฟรนไชส์ญี่ปุ่น
มูลนิธิการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศคานากาว่า
องค์การจัดการขยะโตเกียว 23 เขต

สถานพยาบาล (ลูกค้าหลัก)

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์ Jikei สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
มหาวิทยาลัยการแพทย์ Aichi

แฟชั่น (ลูกค้าหลัก)

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
บริษัท OHBA

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ (ลูกค้าหลัก)

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
บริษัท LIST International Realty จำกัด

โรงแรมและโรงแรมแบบญี่ปุ่น (ลูกค้าหลัก)

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
โรงแรม THE WESTIN OSAKA
โรงแรม Yukyu no yado Isshin
โรงแรม Ibusuki Shusuien
โรงแรม Seaside Hotel Yakushima

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (ลูกค้าหลัก)

รายชื่อผู้ใช้หลัก ภาษาที่รองรับ
ภัตตาคาร Kani Douraku
Kirin เบียร์การ์เด้น
บริษัท JUFUKU SANGYO จำกัด
บริษัท Kousei Industries จำกัด

จังหวัดฮอกไกโด

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองโอตะรุ
ที่ว่าการตำบลทะอิกิ
ที่ว่าการเมืองวะคะนะอิ
ที่ว่าการเมืองคิตะมิ
ที่ว่าการเมืองคิตะฮิโระชิมะ
ที่ว่าการตำบลนะคะชิเบะสึ
ที่ว่าการตำบลอะโชะโระ

จังหวัดอะโอะโมะริ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ทำการหมู่บ้านโรตกะโช
ที่ว่าการตำบลนันบุ

จังหวัดอิวาเตะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดมิยะงิ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการตำบลมะสึชิมะ
ที่ว่าการเมืองคุริฮะระ

จังหวัดอาคิตะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดยะมะกะตะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
เว็บไซต์พอร์ทัลข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดยะมะกะตะ
ที่ว่าการตำบลฟุนะกะตะ

จังหวัดฟุคุชิมะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

กรุงโตเกียว

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเขตชินะกะวะ
ที่ว่าการเขตคะสึชิกะ
ที่ว่าการเมืองมุซะชิโนะ
ที่ว่าการเมืองโคะดะอิระ
ที่ว่าการเมืองมิตะกะ
ที่ว่าการเมืองฮิกะชิยะมะโตะ

จังหวัดคะนะกะวะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองชิกะซะกิ
ที่ว่าการเมืองยะมะโตะ
ที่ว่าการเมืองโยะโกะซุกะ
ที่ว่าการเมืองโยโกฮาม่า
ตำบลยุกะวะระ
ที่ว่าการเมืองฮิระสึกะ

จังหวัดไซตะมะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองชิจิบุ
ที่ว่าการเมืองโทะดะ
ที่ว่าการเมืองอะเกะโอะ
ที่ว่าการเมืองอะซะกะ
ที่ว่าการเมืองนีซะ
ที่ว่าการตำบลอินะ

จังหวัดชิบะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองฟุนะบะชิ
ที่ว่าการเมืองโทะมิซะโตะ
ที่ว่าการเมืองซันมุ
ที่ว่าการเมืองซะกุระ
ที่ว่าการตำบลชิซุอิ
ที่ว่าการเมืองนะกะเระยะมะ
ที่ว่าการเมืองโทะกะเนะ

จังหวัดอิบะระกิ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดโทะชิกิ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองนิกโก
ที่ว่าการเมืองนะซุ-ชิโอะบะระ
ที่ว่าการเมืองซะกุระ

จังหวัดกุมมะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการตำบลมินะกะมิ
ที่ว่าการเมืองนุมะตะ

จังหวัดนีงะตะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองมินะมิ-อุโอะนุมะ

จังหวัดนะกะโนะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองซุวะ
ที่ว่าการเมืองโคะมะกะเนะ

จังหวัดยะมะนะชิ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดโทะยะมะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองคุโระเบะ
ที่ว่าการเมืองฮิมิ

จังหวัดอิชิกะวะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองคะนะสะวะ
ที่ว่าการเมืองโนะโนะอิจิ
ที่ว่าการเมืองโนะมิ
ที่ว่าการเมืองนะนะโอะ

จังหวัดฟุกุอิ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดไอจิ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองชิริว
ที่ว่าการเมืองอะมะ
ที่ว่าการเมืองโทะโคะนะเมะ
ที่ว่าการตำบลคะนิเอะ

จังหวัดกิฟุ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองโอะกะคิ
ที่ว่าการเมืองเซะกิ
ที่ว่าการเมืองเกะโระ

จังหวัดชิสึโอะกะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองอะตะมิ
ที่ว่าการเมืองอิสึ
ที่ว่าการเมืองโคะซะอิ
ที่ว่าการตำบลมินะมิอิสึ

จังหวัดมิเอะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการตำบลโทอิน

จังหวัดโอซาก้า

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองชิโจนะวะเตะ
ที่ว่าการเมืองดะอิโตะ
ที่ว่าการเมืองฮิระกะตะ

จังหวัดเฮียวโกะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองอะวะจิ
ที่ว่าการเมืองมินะมิ-อะวะจิ

จังหวัดเกียวโต

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดชิกะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองฮิกะชิ-โอะมิ
ที่ว่าการตำบลฮิโนะ

จังหวัดนะระ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดวะคะยะมะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการตำบลยุอะซะ

จังหวัดโทตโทะริ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดชิมะเนะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองอิสึโมะ

จังหวัดโอะคะยะมะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดฮิโระชิมะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
สำนักงานจังหวัดฮิโระชิมะ
ที่ว่าการเมืองฟุคุยะมะ

จังหวัดยะมะกุชิ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดโทะคุชิมะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดคะกะวะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดเอะฮิเมะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดโคจิ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดฟุคุโอะกะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองทะกะวะ
ที่ว่าการเมืองคุรุเมะ

จังหวัดซะกะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดนะกะซะกิ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองนางาซากิ
ที่ว่าการเมืองชิมะบะระ

จังหวัดคุมะโมะโตะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองโคะชิ
ที่ว่าการเมืองคุมาโมะโตะ

จังหวัดโอะอิตะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองยุฟุ

จังหวัดมิยะซะกิ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
   

จังหวัดคะโกะชิมะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองคิริชิมะ
ตำบลมินะมิ-โอซุมิ
ตำบลเซะโตะอุจิ

จังหวัดโอะกินะวะ

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล ภาษาที่รองรับ
ที่ว่าการเมืองนันโจ
ที่ทำการหมู่บ้านสะมะมิ
ที่ว่าการเมืองอิโตะมัน
ที่ว่าการตำบลฮะเอะบะรุ