แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

การแปลอัตโนมัติ

ผลงานที่ผ่านมา

บริการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Cross Language สามารถให้บริการได้หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ
มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
ท่านสามารถมั่นใจในบริการของเราด้วยระบบแปลที่มีเสถียรภาพและการช่วยเหลือลูกค้าจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล

 • "Infoseek multi-translator" บริษัท Rakuten

  บริษัท Rakuten
  Infoseek multi-translator

  ใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมนี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย

 • บริษัทฮิตาชิจำกัด

  บริษัทฮิตาชิจำกัด

  ใช้ระบบแปลสำหรับสิทธิบัตร (ภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ)

 • Alcom World" บริษัท ALC PRESS

  บริษัท ALC PRESS
  Alcom World

  ใช้ภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ

 • GURUNAVI" บริษัท Gurunavi

  บริษัท Gurunavi
  GURUNAVI

  ใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี พจนานุกรมอาหารและพจนานุกรมท่องเที่ยว

 • บริษัท NRI Cyber Patent จำกัด

  บริษัท NRI Cyber Patent จำกัด

  ใช้ระบบแปลสำหรับสิทธิบัตร (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)

 • TOPTOUR" บริษัท TOBU TOP TOURS จำกัด

  บริษัท TOBU TOP TOURS จำกัด
  TOPTOUR

  ใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี พจนานุกรมอาหารและพจนานุกรมท่องเที่ยว

 • มหาวิทยาลัยเกียวโต

  มหาวิทยาลัยเกียวโต

  ใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส

 • KONEST" บริษัท KONEST

  บริษัท KONEST
  KONEST

  ใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี

 • Sitecore"บริษัท Sitecore

  บริษัท Sitecore
  Sitecore

  ใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี

 • m3.com"บริษัท M3

  บริษัท M3 จำกัด
  m3 .com

  ใช้ระบบแปลภาษาสำหรับการแพทย์ (ภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ) และพจนานุกรมการแพทย์