แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

ข้อมูลบริษัท

โฮมไอคอน

คำกล่าวทักทาย

ประธานและผู้แทนบริหาร นายเคนอิจิโร ฟุคุชิมะ

 บริษัทของเราเป็นองค์กรธุรกิจซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการ "เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายภาษา" โดยมีความมุ่งมั่นที่จะ "สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมอันหลากหลายในโลกด้วยภาษาประจำชาติ"

 สมบัติพิเศษของมนุษย์ที่เรียกว่า "ภาษา" อันเป็นหลักของการสื่อสารนั้น ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่มนุษยชาติ และสร้างโลกนี้ให้สวยงาม
ในทางกลับกัน ก็ก่อให้เกิดกำแพงทางการสื่อสารอันเนื่องมาจากความหลากหลายของภาษาเช่นกัน
 เราจึงมุ่งมั่นกำจัดกำแพงทางภาษา ทำให้โลกไร้รอยต่อ สร้างอนาคตที่เข้าใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งให้บริการด้วยความภาคภูมิใจและความซื่อสัตย์สุจริต

 ขณะนี้ โลกสามารถสื่อสารได้อย่างอิสระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยเครือข่ายข้อมูลที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์นี้ ความคิดสร้างสรรค์และบริการใหม่ๆ จึงได้เกิดและพัฒนาขึ้นทุกวัน ความคิดริเริ่ม ความท้าทายและการคิดค้นใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ได้รับการประเมินค่าอย่างยิ่งในสังคม
 บริษัทของเราเติบโตขึ้นได้ โดยเผชิญกับความต้องการและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทีละจุด
แม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและเร่งรีบมากขึ้นนี้ เรายังคงรักษาหลักการเดิม โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างรวดเร็ว เรียบง่ายและจริงใจ รวมถึงมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

บริษัท Cross Language
ประธานและผู้แทนบริหาร นายเคนอิจิโร ฟุคุชิมะ