แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

ข่าว
NEWS RELEASE [2018/5/22]

โฮมไอคอน


บริษัท Cross Language จำกัด และ บริษัท Ledge จำกัด เริ่มต้นโครงการพัฒนาบริการใหม่ ซึ่งนำ
"การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)" มาใช้เพื่อสามารถแปลตัวหนังสือต่างๆในรูบภาพบนเว็บไซต์ โดยอัตโนมัติได้

■ภาพรวม
อุปสงค์ของการรองรับการแปลภาษาแบบเชิงรับเพื่อชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นหลักมาก่อนนั้นได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น อาทิเช่น "EC ไร้พรมแดน" อันเป็นที่จับตามองจากความเร็วในการขยายตัวของตลาดช่วงไม่กี่ปีนี้ บริษัท Cross Language ได้ร่วมมือกับบริษัท Ledge โดยมีเป้าหมายตอบสนอง "อุปสงค์ด้านแปลภาษาเพื่อเป็นการเข้าถึงเชิงรุกสู่ผู้ใช้งานภาษาอื่น" ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เราได้เริ่มต้นโปรเจ็คต์พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deep Learning วิเคราะห์ข้อความในภาพบนเว็บไซต์ ตรวจหาภาพของตัวอักษร จากนั้นจะแปล-แทนที่แถวข้อความในภาพแล้วเผยแพร่

ปัจจุบันผ่านเงื่อนไข PoC ขั้นแรกเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนนำไปทดสอบบนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ให้ความร่วมมือกับทดสอบสาธิตซ้ำๆ และเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มให้บริการระยะแรกอย่างเต็มตัว

■ความเป็นมาของการเริ่มโปรเจ็คต์
บริษัท Cross Language ดำเนินงานเกี่ยวกับงานแปล-งานล่ามและงานวางแผน-พัฒนา-จัดจำหน่ายระบบแปลภาษาเป็นหลัก เครื่องมือแปลของบริษัทของเราได้ถูกนำไปติดตั้งใช้งานบนเว็บไซต์จำนวนมากแล้ว แต่เคยจำเป็นต้อง "สร้างและระบุข้อมูลลงใเวอร์ชั่นภาษาอื่นขึ้นด้วยมือมนุษย์" สำหรับข้อความในภาพ

ครั้งนี้เราร่วมมือกับบริษัท Ledge ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา-วางแผนพัฒนาระบบ AI เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของการแปลข้อความในภาพโดยอัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากตลาด จึงเป็นเหตุผลให้เริ่มโปรเจ็คต์พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deep Learning ซึ่งสามารถแปลภาษา-นำไปใช้งานอัตโนมัติได้ในสายงานจำพวก LP หรือ EC ที่มีความต้องการมากเป็นพิเศษ

■วัตถุประสงค์ของโปรเจ็คต์นี้
เพียงแค่ปี 2018 คาดว่า EC ไร้พรมแดนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเกินกว่า 200% จากปีที่แล้ว อุปสงค์จากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนอุปสงค์ภายในประเทศจะลดลงในช่วงระยะกลางถึงยาว คาดว่าความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ระดับเล็กจะจำเป็นสำหรับตลาด เพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้

เปลี่ยนจาก "การรองรับการแปลภาษาอื่นในเชิง CSR ที่จำเป็นต้องทำ" ไปเป็น "การแปลเป็นหลายภาษาเพื่อขยายตลาดในเชิงรุกมากขึ้น" โดยเน้นบริษัทใหญ่กับสถานที่ราชการบางแห่งเป็นศูนย์กลาง

คอยสนับสนุนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงนั้น นั่นคือวัตถุประสงค์ของโปรเจ็คต์นี้

■เกี่ยวกับโครงสร้างระบบ
ในโครงการนี้ เลือกรูปร่างถัดไปมาใช้ในฐานะรัฐธรรมนูญที่ณ ปัจจุบัน ทำการขึ้นไปแปรงมุ่งไปทางการผลิต
การแปลอัตโนมัติหนังสือเรียนในภาพ
● รับข้อมูลที่อยู่ของรูปภาพจาก DOM
● เลือก "ส่วนที่มีข้อมูลตัวอักษรรวมอยู่" จากข้อมูลรูปภาพทั้งหมดภายในเว็บไซต์
● นอกจากนี้กำจัดองค์ประกอบยกเว้นภาษาที่ถูกลงทะเบียนในฐานะสาเหตุการแปล ( กรณีที่ทำการแปล ※ ภาษาญี่ปุ่น ⇒ ภาษาจีน กลั่นหนังสือเรียนในภาพของการบันทึกภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นภาษาการแปลในอดีตเท่านั้น)
● ใช้งานเทคโนโลยี Deep Learning ในการรับข้อมูลข้อความกับระบุพิกัดพิ้นที่ของประโยค (วลี)
● ตรวจจับว่าเป็นข้อความแนวตั้ง| ข้อความแนวนอน
● เครื่องจักร Cross Language การแปล ※ จากนั้นรับข้อมูลประโยคที่แปลเสร็จแล้ว
● ใส่สีพื้นหลังให้พื้นที่ประโยคเป้าหมาย ปรับขนาดฟอนต์อัตโนมัติ แล้วสร้าง-รวมรูปภาพตัวอักษร
● การเลือกใช้หรือไม่ใช้การประมวลผลทุกอย่าง-เปลี่ยนแปลงการระบุแต่ละประเภท-การแทนที่ จะปฏิบัติงานโดยมนุษย์
● สุดท้าย แสดงผลภาพที่รวมเสร็จแล้วทับแทนที่ภาพเดิมบนเว็บไซต์

※ฟังค์ชั่น เช่น แปลซ้ำ แก้ไขประโยค (ก่อน-หลังแปล) ให้ระบุพื้นที่ประโยคที่ตรวจพบซ้ำอีกรอบ ฯลฯ มีกำหนดการจะติดตั้งเพิ่มในภายหลัง
※เอ็นจิ้นแปลภาษาที่บริษัท Cross Language สร้างขึ้นเอง เนื่องจากสามารถลงข้อมูลพจนานุกรมผู้ใช้ได้ จึงแปลคำที่จำเป็นต้องปรับแต่งแยกเป็นคำๆ ไป เช่น ชื่อสินค้า ได้อย่างถูกต้อง

■เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์ร่วมทดสอบสาธิต
ปัจจุบัน เรากำลังเปิดรับสมัครบริษัทพาร์ทเนอร์ที่สามารถนำเครื่องมือซึ่งอยู่ในระหว่างพัฒนาของโปรเจ็คต์นี้ไปติดตั้ง และทดสอบสาธิตบนเว็บไซต์ได้จริงอยู่ หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อมายังช่องทางติดต่อของโปรเจ็คต์ต่อไปนี้

การอ้างอิง ( Ledge.ai ) เกี่ยวกับการรับสมัครบริษัทหุ้นส่วน
https://ledge.ai/contact/

■เกี่ยวกับบริษัทการร่วมวางแผน
ชื่อบริษัท :(https://www.crosslanguage.co.jp/) บริษัท Cross Language
ตัวแทน :เคนอิจิโร ฟุคุชิมะ
การถ่ายภาพยนตร์นอกโรงถ่าย :3-6, คิโอะอิเชียว, ชิโยะดะ-คุ, จังหวัด โตเกียว
ข้อมูลธุรกิจ บริการแปลเอกสารและล่ามทางธุรกิจ การวางแผนพัฒนาและจำหน่ายระบบแปล การสร้างพจนานุกรม และการวิจัยการประมวลทางภาษา

ชื่อบริษัท :(https://ledge.co.jp/) เระจิบริษัทมหาชนจำกัด
สื่อ: https://ledge.ai/
ตัวแทน :ฮะชิโมะโทะคะซุคิ
การถ่ายภาพยนตร์นอกโรงถ่าย :2-30-4, นิชิโกทะนดะ, ชินะกะวะ-คุ, จังหวัด โตเกียว
ข้อมูลธุรกิจ การจัดการสื่อที่มีลัษณะพิเศษใน AI ที่ปรึกษาของโครงการ AI

※ช่วยอ้างอิงนี่เกี่ยวกับโครงการนี้ด้วย
https://ledge.ai/crosslanguage-ledge-deeplearning-project/


[เกี่ยวกับ Cross Language]
บริษัท Cross Language เป็นองค์กรธุรกิจที่นำเสนอทางออกในการแปลอย่างครบวงจรด้วยระบบแปลด้วยคอมพิวเตอร์ (การแปลอัตโนมัติ) การแปลโดยบุคคลากรและการพัฒนาระบบแปล เสนอทางออกทางการแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ระบบแปลด้วยคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมภาษาต่างๆ ทั่วโลกได้มากกว่า 70% และการแปลโดยบุคลากร ซึ่งรองรับภาษาประจำชาติมากกว่า 30 ภาษา ด้วย "ค่าใช้จ่ายต่ำ คุณภาพสูง จัดส่งรวดเร็ว การประมวลผลสูง ความปลอดภัยสูง" นอกจากนี้ ระบบแปลด้วยคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดย Cross Language ยังได้ให้บริการระบบแปลซึ่งมีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น แพคเกจซอฟต์แวร์แปล บริการแปลอัตโนมัติซึ่งได้รับความไว้วางใจซึ่งให้บริการโดยเว็บท่าใหญ่ที่หลากหลาย บริการแปลโฮมเพจซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นมากกว่า 150 แห่ง และระบบเซิร์ฟเวอร์แปลในองค์กรขนาดใหญ่ เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://www.crosslanguage.co.jp/

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเรา

บริการสอบถามทางโทรศัพท์

03-5215-7633

เวลาติดต่อ: วันธรรมดา 10.00-17.00 น.