แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

การรับสมัครหุ้นส่วนการขาย

เลือกระบบหุ้นส่วนมาใช้ที่ Cross Language

โฮมไอคอน
 • รับสมัครหุ้นส่วนทางธุรกิจ

รับสมัครหุ้นส่วนทางธุรกิจ

คุณหุ้นส่วน

ลูกค้า

สินค้า

รับสมัครหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ไม่เพิ่มวิธีแก้ปัญหาการแปลธุรกิจของท่านหรือ ของบริการเช่นภายภาคหน้าการเข้าที่ตลาดในต่างประเทศการได้ลูกค้าคนต่างชาติขยายตัว และการทำให้เป็นสากลเร่งความเร็วมากขึ้นบริษัท
ช่วยแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยใช้บริการสินค้า / ที่หลากหลายที่ตอบสนองสภาพที่ปราศจากสิ่งกีดขวางภาษาที่ Cross Language จัดหาให้ลูกค้าของท่าน

ภาพรวม

ประสิทธิผลที่ใหญ่ที่สุดด้วยต้นทุนน้อยสุด!
บริษัท Cross Language รับสมัครคุณหุ้นส่วนแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราพร้อมกัน
การสนับสนุนการสนับสนุนการขายจัดหาการสัมมนาที่ทำขึ้นเพื่อการสนับสนุนการค้าการศึกษาคุณหุ้นส่วน โดยเป็นบริษัทของเราและหุ้นส่วน

ข้อดี

จัดหาบริการดังต่อไปนี้เป็นหลัก และสนับสนุน โดยทำสัญญาหุ้นส่วนกับบริษัทของเรา

 • การสนับสนุนข้อดี 1 การขาย

  ปรึกษาการสนับสนุนจากหัวข้อแต่ละบุคคล การเสนอขายการเดินทางไปด้วยกันไปด้วย
  ติดตามจากโครงการข้อเสนอถึงการรับคำสั่งซื้อ

 • การจัดข้อดี 2 การสัมมนา

  การจัดการสัมมนาทำขึ้นเพื่อคุณหุ้นส่วน

 • การสนับสนุนข้อดี 3 การค้าการศึกษา

  ให้การศึกษาแก่สินค้าการจัดการบริษัทของเรา และวางแผนการเพิ่มอำนาจข้อเสนอ

กระแสน้ำถึงสัญญา

ในการทำสัญญาหุ้นส่วนสัญญา ขอระเบียบการดังต่อไปนี้

 • 1.การสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครหุ้นส่วนสัญญา

  กรณีที่หุ้นส่วนกับบริษัทของเราถูกตรวจสอบ รอการติดต่อกว่าการสอบถาม

 • 2.การสมัครการพิจารณาคัดเลือก

  เวลาทำสัญญา ให้ส่งเอกสารซึ่งจำเป็น และพิจารณาที่บริษัทของเรา และดำเนินการ
  ※ขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า เพราะอาจจะไม่สามารถตอบสนองความปรารถนาได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา

 • 3.การทำสัญญาของหนังสือสัญญาเช่นหนังสือสัญญาตัวแทนจำหน่ายพื้นฐานการบำรุงรักษาที่เป็นความลับ

  หลังจากการทำการพิจารณาคัดเลือกจนแล้วเสร็จ ส่งหนังสือสัญญา ( 2 ฉบับ)
  ติดอากรแสตมป์ (สำหรับ 4,000 เยน) บนหนังสือสัญญา 1 ฉบับ และให้ที่ซึ่งจำเป็นยืนยัน และช่วยส่งคืนหนึ่งถึงบริษัทของเรา

 • 4.การเริ่มสัญญา

  กลายเป็นการเริ่มสัญญาทันทีที่การได้รับหนังสือสัญญาที่บริษัทของเรา

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเรา

บริการสอบถามทางโทรศัพท์

03-5215-7633

เวลาติดต่อ: วันธรรมดา 10.00-17.00 น.