แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

ซอฟต์แวร์แปล

วินโดวส์ MED-Transer V16 for

สำหรับสาขาการแพทย์และเภสัชกรรม    ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software

ให้ยารักษาโรคหลายที่หรือหน่วยงานทางการแพทย์บริษัทผู้ผลิตยาใช้ reading and understanding ของวิทยานิพนธ์ยารักษาโรคที่เป็นภาษาอังกฤษและการรวบรวมข้อมูลยารักษาโรคที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับการสร้างวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software ที่จัดหาการแปลสูงของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่ได้โดยซอฟต์แวร์การแปลทั่วไปโดยเครื่องจักรการแปลที่ MED-Transer มีลัษณะพิเศษในสาขาทางการแพทย์ และทำการเปล่งเสียงอย่างกว้างขวางอีก นอกจากนั้นครบครันด้วยพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์อำนาจ Stedman ยารักษาโรคระดับโลกของพจนานุกรมทางการแพทย์เกณฑ์ และจัดหาการแปลไว้ใจได้เพราะคำแปลของ Stedman

ลักษณะเด่น

 • [ NEW ] ครบครันด้วยแบบวิธี Japanese-to-English ⇒ วันการยืนยันการแปลที่การสร้างที่เป็นภาษาอังกฤษที่รวดเร็วขึ้นใหม่!
 • Office 2010/2013/2016/365 (32bit&64bit) รองรับการแปลสำนักงาน
 • ครบครันด้วยเครื่องมือสำนักงานอย่างต่อเนื่องการแปลไฟล์
  เครื่องมือที่การแปลของไฟล์สำนักงานดำเนินการครั้งละเยอะๆ ได้ โดยไม่เปิดไฟล์โดยเรียบเรียงการแปล
 • สต็อกอักษรการจำได้ซอฟต์แวร์ CROSS OCR V4
  PDF ที่ถูกนึกฝันจัดหาวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้ซึ่งแปลความหมายได้อย่างง่ายๆ ด้วย
 • ระบบยารักษาโรค essential word 3,780,000 ภาษา / พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางทางการแพทย์ติดมากพอด้วย
  สาขาทางการแพทย์: ร้านขายยา / / อวัยวะรับสัมผัส / แผนกจิตเวช / สาธารณสุข / ทันตแพทย์ศาสตร์ / ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับคลินิคทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
  สาขาทีเกี่ยวข้องกันทางการแพทย์: วิชาฟิสิกส์ / เทคโนโลยีชีวภาพ / เกษตรกรรม / ชีววิทยา / คณิตศาสตร์เคม
 • พจนานุกรมศัพท์เฉพาะทางแปลพจนานุกรมสำนักพิมพ์ยารักษาโรคที่กลายเป็น! ครบครันด้วยซอฟต์แวร์พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย!
  ○พจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ยารักษาโรค Stedman พจนานุกรมการแก้ไขที่ 6 พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง & อิเล็กตรอน
  ○พจนานุกรม Stedman ยารักษาโรคการย่อพจนานุกรมพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง & อิเล็กตรอน
  ○พจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นมินะมิยะมะวิหารยารักษาโรค (*) ที่ 12 พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง & อิเล็กตรอนพจนานุกรม
  ○พจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Kenkyusha ยารักษาโรค (*) ที่ 2 พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง & อิเล็กตรอนพจนานุกรม
  ○(*) Kenkyusha English-Japanese Dictionary for The General Reader ที่ 2 อิเล็กตรอนพจนานุกรม
  * ติดมืออาชีพเท่านั้น
 • เป็นการรองรับเอกสารที่เป็นความโอ้อวดมากกว่าเรียบเรียงการแปลที่เลือกแบบสตูดิโอส่วนต่อประสานที่ทำให้ความสามารถในการผลิตของการแปลการค้าสูงขึ้นมาใช้ 100,000 อัน /1 ไฟล์
 • เปิดไฟล์สำนักงานและ XML เอนกประสงค์โดยเรียบเรียงการแปล และแก้ไขการแปลการแปล / และเก็บรักษาเลย์เอ้าท์และแถบป้ายสินค้า XML ของไฟล์สำนักงาน และแปลเป็น
 • การผันคำของทรัพย์สินการแปลในอดีตโดยการบรรทุกของความจำการแปล (ฟังก์ชันการแปลประโยคต่อประโยคประโยคตัวอย่างฐานข้อมูล) ทรัพย์สินของผลงานการแปลได้ (ติดมืออาชีพเท่านั้น)
 • การทำตามความต้องการลูกค้าของกำลังการแปลเรื่องเครื่องจักรโดยฟังก์ชันพจนานุกรมได้
 • Explorer อินเตอร์เนต 11 รูปแบบที่รองรับการแปล IE add-in โฮมเพจ

การเรียงลำดับสมาชิกในกลุ่มและราคา

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคา (ไม่รวมภาษี) กฎเกณฑ์
MED-Transer V16 Personal for Windows 4947398116318 ¥98,000
MED-Transer V16 Professional for Windows 4947398116325 ¥168,000

ข้อโต้แย้งหลัก

 MED-Transer V16
ความเป็นส่วนตัว
MED-Transer V16
มืออาชีพ
number of words ทั้งหมด 4,966,000 ภาษารวม 8,364,000 ภาษารวม
พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางทางการแพทย์ สาขา 7 สาขา 7
5 ความสัมพันธ์สาขาทางการแพทย์
คอมพิวเตอร์อิเล็กตรอนไฟฟ้า
พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางอื่น
วาตู สาขา 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Nichigai Associates
พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง
วาตู
พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง Stedman
พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง Stedman การย่อ
พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางมินะมิยะมะวิหารยารักษาโรคภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง Kenkyusha ยารักษาโรคภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
วาตู
การแปลข้อความ
การแปล Office Open XML/ frequent use XML
สำนักงานอย่างต่อเนื่องการแปลไฟล์
การแปลสำนักงาน add-in
การแปล PDF Direct File
การแปลโฮมเพจ
เบาะอีเมลการแปล
การแปลการยึดครอง
การแปลหนึ่งคะแนน
เครื่องมือพจนานุกรมการอ้างอิง
ฟังก์ชันการแปลความจำ วาตู
ความจำการแปลทางการแพทย์ วาตู
การจัดให้ถูกตำแหน่งการแปลประโยคต่อประโยค วาตู
" พจนานุกรมซอฟต์แวร์ " อิเล็กตรอนพจนานุกรมเบราเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
 ที่ 6 พจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ยารักษาโรค Stedman
 พจนานุกรม Stedman ยารักษาโรคการย่อ
 ที่ 12 พจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นมินะมิยะมะวิหารยารักษาโรค
 Kenkyusha ยารักษาโรค English-Japanese dictionary ที่ 2
วาตู
 Kenkyusha English-Japanese Dictionary for The General Reader วาตู
อักษรการจำได้ซอฟต์แวร์ CROSS OCR V4

site licence

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ตัวเลขใบอนุญาต ราคาต่อหน่วย (เซะอิบะสึ)
MED-Transer V16 Personal for Windows
ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต
4947398116332
4947398116349
4947398116356
4947398116363
4947398116370
5-9
10-19
20-49
50-99
... 100
¥83,300
¥82,320
¥81,340
¥80,360
¥78,400
มืออาชีพ MED-Transer V16
วินโดวส์ for
ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต
4947398116387
4947398116394
4947398116400
4947398116417
4947398116424
5-9
10-19
20-49
50-99
... 100
¥142,800
¥141,120
¥139,440
¥137,760
¥134,400
[เนื้อหาสินค้าที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต] ・ เอกสารสำคัญใบอนุญาต (บัตรแสดง) : 1 ใบ
・ ชุด DVD/CD-ROM สื่อ : 1 เซต
・ มัคคุเทศก์การแนะนำ : 2 ใบ

※เกี่ยวกับส่วน Stedman เอกสารสำคัญใบอนุญาต (บัตรแสดง) และซีดี-รอมสำหรับตัวเลขใบอนุญาตถูกแนบ
※ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาตและช่วยอ้างอิง FAQ การสนับสนุนถัดไปในรายละเอียดเกี่ยวกับ site licence
 FAQ การสนับสนุน: ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาตและ site licence เป็นความหมายแบบไหนหรือ

DVD-ROM site licence การเพิ่ม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ปริมาณ ราคาต่อหน่วย (เซะอิบะสึ)
วินโดวส์ MED-Transer V16 for
DVD-ROM เพิ่มที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต
(ใช้ร่วมกันได้กับมืออาชีพ / ส่วนบุคคล)
4947398116431 ¥4,000

※ซื้อ DVD-ROM เพิ่มแค่ถึงตัวเลขการซื้อใบอนุญาต
※ช่วยอ้างอิง FAQ การสนับสนุนถัดไปในรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือเพิ่มและ DVD-ROM เพิ่ม
 FAQ การสนับสนุน: ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาตและ DVD-ROM เพิ่มที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาตเป็นความหมายแบบไหนหรือ