แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

ซอฟต์แวร์แปล

โฮมไอคอน
 • ซอฟต์แวร์แปล

  สำหรับโปรแกรม Windows

  อังกฤษ⇔ญี่ปุ่น

 • PC-Transer Honyaku Studio V24
  PC-Transer Honyaku Studio V24
  สำหรับสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • MED-Transer V16
  MED-Transer V16
  สำหรับสาขาการแพทย์และเภสัชกรรม
 • Legal-Transer V4
  Legal Transer V4
  สำหรับสัญญาภาษาอังกฤษ
 • PAT-Transer V13
  PAT-Transer V13
  ประโยคสิทธิบัตรใช้โดยเฉพาะ
 • Honyaku Pikaichi V15
  Honyaku Pikaichi V15
  สำหรับการใช้ส่วนบุคคลในสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • Honyaku Pikaichi Medical V15
  Honyaku Pikaichi Medical V15
  สำหรับการใช้ส่วนบุคคลในสาขาการแพทย์และเภสัชกรรม
 • แปลภาษาญี่ปุ่น⇔ภาษาจีน (ประยุกต์/ดั้งเดิม)

  Honyaku Pikaichi V10 + OCR ภาษาจีน
  Honyaku Pikaichi V10 + OCR ภาษาจีน
  ซอฟต์แวร์แปลภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น⇔ภาษาเกาหลี

  Honyaku Pikaichi V10 + OCR ภาษาเกาหลี
  Honyaku Pikaichi V10 + OCR ภาษาเกาหลี
  ซอฟต์แวร์แปลภาษาเกาหลี
 • ภาษาอังกฤษ + ภาษายุโรป 5 ภาษา (ฝรั่งเศส/ เยอรมัน/ สเปน/ โปรตุเกส / อิตาลี)

  Honyaku Pikaichi V6 + OCR ภาษายุโรป
  Honyaku Pikaichi V6 + OCR ภาษายุโรป
  ซอฟต์แวร์แปลภาษายุโรป

สำหรับโปรแกรม Mac

อังกฤษ⇔ญี่ปุ่น

 • MAC-Transer V11.5
  MAC-Transer V11.5
  สำหรับสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • MED-Transer V11.5
  MED-Transer V11.5
  สำหรับสาขาการแพทย์และเภสัชกรรม

หัวข้อ