แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

บริการแปลเอกสารและล่าม

โฮมไอคอน

บริการแปลออนไลน์ 365 Honyaku

[ NEW ]
นอกจากภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ประยุกต์และดั้งเดิม) และภาษาเกาหลีแล้ว ยังรองรับภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย
※ภาษาใหม่ที่รองรับมีหน่วยราคาเฉพาะ 5 เยน, 10 เยน และ 15 เยนต่อคำเท่านั้น

เพียงแค่ใส่ข้อความที่ต้องการ ก็สามารถสั่งแปลได้ทันที!

การสั่งแปล

1.เลือกภาษา
ตัวอย่าง: ภาษาอังกฤษ>>ภาษาญี่ปุ่น

2.เมื่อใส่ข้อความต้นฉบับ จำนวนคำ (จำนวนของอักขระภาษาญี่ปุ่น) จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

3.ราคาประเมินจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากจำนวนคำ
เลือกการใช้งานและกดปุ่ม