แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการแปล การแปลอัตโนมัติ และการแปลเวบไซด์ เป็นต้น Cross Language

บริการแปลเอกสารและล่าม

รับสมัครผู้แปลเอกสาร

Cross Language รับสมัครนักแปลตารางหมากรุกยอดเยี่ยมเสมอๆ

ภาษาการเสนอ

แห่งประเทศอังกฤษ; ข้างใน ( simplified Chinese character Chinese Traditional ) เกาหลี France-Germany ทิศตะวันตกเกาหลีน้ำค้างประเทศอิตาลีประเทศเวียตนามอินโดนีเซีย

สาขาการเสนอ

เครื่องจักรอิเล็กตรอน IT หน่วยงานราชการการดำเนินการจัดเก็บภาษีการจัดการด้านการเงินยารักษาโรคร้านขายยาการท่องเที่ยวเกมไฟฟ้า

ในการทำงานรูปแบบ

เว็บไซต์ที่ที่บ้านหรือเปิด

เงื่อนไขการสมัคร

การแปลหรือมากกว่า 3 ปีตารางหมากรุกประวัติอาชีพเป็นที่ปรารถนา

วิธีการสมัคร ส่งเอกสารรู้ของผลงานการแปลด้วยจดหมายที่แนบมาอีเมลถึง oubo@crosslanguage.co.jp
หลังจากการพิจารณาคัดเลือกเอกสาร ให้การติดต่อของขั้นตอนถัดไป ได้รับการได้รับการทดลอง (ฟรี) และขอระเบียบการการบันทึกโดยขึ้นอยู่กับผลการประเมินโดยปกติ

กระแสน้ำจากการสมัครถึงการบันทึก

การส่งของประวัติส่วนตัวโดยสังเขป record of qualifications and experience หน้าที่

ช่วยส่งในอีเมลถึง oubo@crosslanguage.co.jp
ช่วยบันทึกประวัติอาชีพการเรียนภาษาการเรียนรู้และประสบการณ์การแปลสาขาวิชาเอกที่มีจนถึงตอนนี้ปริมาณที่สามารถตอบสนองต่อวัน

การทดลอง

การติดต่อของผลการทดลอง

ระเบียบการการบันทึก

คนที่ผ่านการทดลองลงทะเบียนเท่านั้น

การสั่งซื้อของหัวข้อการแปล