คุณสมบัติของ [email protected]

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างได้ผล

เพื่อแปลด้วยเซิร์ฟเวอร์การแปลในอินทราเนตภายในบริษัทที่สิ่งแวดล้อมออนพรีมิส และจัดการ คุ้มครองข้อมูลความลับได้จากความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลโดยการใช้ของบริการการแปลในอินเตอร์เนต นอกจากนั้นลดค่าใช้จ่ายการแปลได้ลง เพราะที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาตที่เซิร์ฟเวอร์ 1 ที่ไร้ขีดจำกัด เพราะให้คนจำนวนมากถือโอกาส

เซิร์ฟเวอร์ภายในบริษัท

ฝ่ายขาย

เช่น ข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

สาขาต่างประเทศ

การค้นหาเว็บไซต์ต่างประเทศหรือการค้นคว้าเอกสารวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น

ฝ่ายผลิต

คู่มือ เอกสารค้นคว้า รายละเอียดทางเทคนิค เป็นต้น

ฝ่ายสัญญา

เอกสารสัญญา เป็นต้น

ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลสิทธิบัตร การค้นหาสิทธิบัตร เป็นต้น

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

การค้นหาเว็บไซต์ต่างประเทศหรือการค้นคว้าเอกสารวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น

คุณสมบัติของ WEB-Transer@Enterprise
คุณสมบัติของ WEB-Transer@Enterprise


ระบบประสิทธิภาพสูงการแปล

ติดฟังก์ชัน add-in ที่แปล Word Excel PowerpPoint หรือ PDF ได้เป็นด้วยการคลิกหนึ่งตั้งแต่แรก เตรียมฟังก์ชั่นการแปลตามการนำไปใช้เช่นการแปลหนังสือเรียนการแปล WEB เป็นต้นด้วย

เครื่องจักรการแปลเรื่องเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง

เช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลี จัดการกับภาษาประจำชาติทวีปยุโรปบทที่ 6 ภาษาไทย ติดตั้งเครื่องจักรการแปลที่มีความละเอียดสูงที่พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางมากกว่า 10,000,000 ภาษาติดตั้งแต่แรกด้วย

การลดต้นทุนในการแปล

สามารถลดต้นทุนการแปลต่างๆ ภายในบริษัท ต้นทุนการซื้อซอฟต์แวร์แปล รวมทั้งต้นทุนการจัดการดูแล

การลดต้นทุนในการแปล

ความแม่นยำในการแปลได้รับการพัฒนาอย่างเป็นวงจร

ประโยคแปลในอดีต

ต้นฉบับ

ประโยคแปล

ทำให้เป็นฐานข้อมูล

ต้นฉบับ

ประโยคแปล

พจนานุกรม

หน่วยความจำ


รวบรวมไว้ที่ WEB-Transer


ความแม่นยำในการแปลของ WEB-Transer พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

รวมรวมข้อมูลการแปล ทำการเรียกใช้ซ้ำ พร้อมกับการแชร์ข้อมูล

จนถึงตอนนี้การเก็บสะสมได้ฐานข้อมูลด้วยผลแปล และได้ด้วยผลการแปลเรื่องเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง เพราะใช้ข้อมูลเหล่านั้น งานการแปลถูกทำให้มีประสิทธิภาพ เพราะแชร์พจนานุกรมและข้อมูลการเก็บสะสมที่ผู้ใช้สร้างที่บริษัททั้งหมด

การแบ่งปันข้อมูลการแปลภายในบริษัท

เครือข่ายภายในบริษัท

สามารถใช้และแบ่งปันข้อมูลการแปลจากพนักงานทุกคนภายในบริษัท

ฝ่ายขาย

เช่น ข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

สาขาต่างประเทศ

การค้นหาเว็บไซต์ต่างประเทศหรือการค้นคว้าเอกสารวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น

ฝ่ายผลิต

คู่มือ เอกสารค้นคว้า รายละเอียดทางเทคนิค เป็นต้น

ฝ่ายสัญญา

เอกสารสัญญา เป็นต้น

ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลสิทธิบัตร การค้นหาสิทธิบัตร เป็นต้น

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

การค้นหาเว็บไซต์ต่างประเทศหรือการค้นคว้าเอกสารวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น

Pocket