เราปราศัยงานที่ได้รับมอบหมายบริษัทและวิสัยทัศน์ใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2562

Mission
เราทำให้กำแพงภาษาหมดไป และก่อตั้งสังคมที่วัฒนธรรมมากมายแสดงชีวิตร่วมกัน


Vision
เลือกเทคโนโลยีและวิธีคิดใหม่มาใช้เสมอๆ และเราสนับสนุน multilingualization ของโลก เพราะจัดหาบริการและฟังก์ชันที่ปฏิรูปใหม่ไปต่อไป และวัฒนธรรมมากมายตั้งเป้าหมายไปที่บริษัทบริการการสนับสนุนจำเป็นในสังคมที่ทำชีวิตร่วมกัน


Value
เราสร้างสรรค์โอกาสด้วยตัวเอง และเปลี่ยนตนเองโดยโอกาส
เราทำให้เป็นจริงเรื่องที่ปฏิรูปใหม่แบบเคลื่อนมาอย่างมั่นคง
เราพยายามจัดการกับเรื่องแบบไหนอย่างซื่อสัตย์ด้วย


ที่มีภาษาอื่นภาษาญี่ปุ่นภาษาแม่นับถือวัฒนธรรมของนั้นในสถานการณ์ที่เพิ่มขึ้นที่ภายในประเทศ ขณะวิสัยทัศน์สืบทอดความคิดของ "โลกที่รู้ และเคลื่อนที่ไปมาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในภาษาแม่" ว่า "ผูกคนของภาษาแตกต่าง" และงานที่ได้รับมอบหมายที่ผ่านมาทำวัฒนธรรมญี่ปุ่นและชีวิตร่วมกันทำสังคมที่สามารถทำได้กับงานที่ได้รับมอบหมายเราใหม่

ทำสิ่งที่ชื่อว่ากำแพงภาษาหายไป ขณะใช้ทรัพย์สินที่เราติดที่ขอบเขตธุรกิจส่วนใหญ่การแปลเรื่องเครื่องจักร เพราะใส่เทคโนโลยีใหม่ที่ทำเช่น AI เข้าไปข้างใน วัฒนธรรมแตกต่างหลอมเข้าด้วยกัน เพราะกำแพงภาษาหายไป และวัฒนธรรมใหม่เกิด และสังคมใหม่เสร็จ ต้องการการรองรับ multiple languages จากนี้ไปที่นานาประเทศจำนวนมากไปทางสังคมขึ้น เรา วัฒนธรรมมากมายทำสังคมที่ทำชีวิตร่วมกัน เพราะจัดหาบริการที่สนับสนุน multilingualization ที่ไม่ถูกจำกัดที่การแปลเท่านั้นไปให้แก่โลก

สร้างสรรค์โอกาสที่ให้การช่วยเหลือสังคมด้วยตัวเองในสังคมที่การเปลี่ยนโลกาภิวัตน์เคลื่อนไปข้างหน้า อย่างรวดเร็ว และเราจะโตขึ้นเป็นขนมปังของการเปลี่ยนที่โอกาสนั้น
นอกจากนั้น ถึงเผชิญกับความทุกข์ยากแบบไหน ก็ไม่ตัดใจเลย และคิดว่า ค้นพบวิธีการแก้ไขที่ปฏิรูปใหม่แบบเคลื่อนมาอย่างมั่นคง และผ่านพ้นความทุกข์ยากได้
และเชื่อว่า วัฒนธรรมมากมายทำสังคมที่ทำชีวิตร่วมกันได้ เพราะพยายามจัดการกับเรื่องแบบไหนอย่างซื่อสัตย์ด้วย

ขอขอบคุณล่วงหน้า

บริษัท Cross Language
ประธานตัวแทน


ลายเซ็นมิสึโนบุ ฟุคุตะ

Pocket