ประวัติบริษัท

เม.ย. 30 ก่อตั้งบริษัท NOVA ซึ่งเป็นบริษัทบุกเบิกในการพัฒนาซอฟต์แวร์แปล
ต.ค. 32 เริ่มจำหน่าย Transer ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แปลภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่นเวอร์ชั่น UNIX Workstation เป็นครั้งแรก
พ.ย. 34 เริ่มจำหน่าย PC-Transer/ej เวอร์ชั่น PC-98 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แปลภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่นเวอร์ชั่น PC เป็นครั้งแรก
พ.ค. 41 ก่อตั้งบริษัท NOVA Asia ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายขึ้นเป็นครั้งแรก
เม.ย. 44 เริ่มบริการแปลโดยบุคลากร
ม.ค. 45 เริ่มจำหน่าย WEB-Transer@Enterprise ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์แปลสำหรับภายในองค์กร
ต.ค. 45 รวมบริษัท NOVA Asia และ NOVA และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท Cross Language
ก.ย. 47 เริ่มจำหน่าย WEB-Transer@SDK ซึ่งเป็นระบบแปล API
ก.พ. 48 Yahoo! Japan เริ่มใช้ระบบแปล API และเริ่มบริการ Yahoo translator
มิ.ย. 49 Rakuten เริ่มใช้ระบบแปล API และเริ่มบริการ Infoseek multi-translator
เม.ย. 51 So-net เริ่มใช้ระบบแปล API และเริ่มบริการ So-net translation
มิ.ย. 52 เริ่มจำหน่าย WEB-Transer@homepage ซึ่งเป็นบริการแปลโฮมเพจ
ก.ย. 52 ฝ่ายขายต่างประเทศของ Rakuten Market เริ่มใช้บริการ WEB-Transer@SDK
พ.ย. 54 เริ่มบริการ WEB-Transer@homepage Direct ซึ่งเป็นบริการส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ
ธ.ค. 54 เริ่มบริการ 365 Honyaku ซึ่งเป็นบริการแปลทางอินเทอร์เน็ต
เม.ย. 55 เริ่มบริการแปลแก่สำนักงานท่องเที่ยวและสำนักงานภาษี
Pocket