เป็นแบบฟอร์มการสอบถามเกี่ยวกับการซื้อของ POCKETALK (โพะเคะโทะคุ) ที่ทำขึ้นเพื่อคุณนิติบุคคล
  • การป้อน STEP1
  • การยืนยัน STEP2
  • การทำ STEP3 จนแล้วเสร็จ

เกี่ยวกับการสอบถาม

สินค้าการสอบถาม
รายละเอียดการสอบถาม

เกี่ยวกับลูกค้า

ชื่อบริษัท
department name
ชื่อและนามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
- -
หมายเลขอีเมล
หมายเลขอีเมล (การยืนยัน)

ขอความกรุณาให้กรอกอย่างถูกต้อง เพราะตอบกลับหมายเลขอีเมลนี้ คนที่ไม่มีหมายเลขอีเมลช่วยโทรศัพท์ถึง 03-5215-7633

แบบสอบถาม

[แบบสอบถาม] รู้เกี่ยวกับบริษัทของเราอย่างไร

นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

1 ชื่อของผู้ประกอบกิจการ: บริษัท Cross Language

2 ชื่อและนามสกุลของคนดูแล (ตัวแทนที่หรือนั้น) หรือ job title เบอร์ติดต่อ

ชื่อคนดูแล: มิสึโนบุ ฟุคุตะการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลคนดูแลตัวแทนกรรมการบริหาร
เบอร์ติดต่อ: 03-5215-7640 โทรศัพท์

3 วัตถุประสงค์ในการใช้ของข้อมูลส่วนบุคคล

(1) กว่าตัวจริงเอกสาร (รวมสิ่งด้วยโฮมเพจหรืออีเมล์ วัตถุประสงค์ในการใช้ เวลาได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกใน) ที่เรียกว่า "เอกสาร" ดังต่อไปนี้โดยตรง
・ข้อมูลลูกค้า: เพื่อการจัดส่งของสินค้าในธุรกิจการขายของแวร์ package software หลายประเภทบริการหลังจากที่เกี่ยวข้องกันการแนะนำของสินค้าใหม่บริการ
・ข้อมูลผู้ถือหุ้น: เพื่อการเปิดเผยข้อมูลการส่งการติดต่อสื่อสารของสิ่งของการกระจายสินค้า
・ข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกิจ: เพื่อการเจรจาธุรกิจและมากมายการติดต่อสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานงานการสั่งซื้องานการจ่ายเงินการร้องขอ
・ข้อมูลพนักงานบริษัท: เพื่อการควบคุมงานด้านบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ของพนักงานบริษัทการควบคุมการปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพการควบคุมความปลอดภัย
・ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัครการเอา: เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครการเอาและการควบคุมการปฏิบัติงานการเอาบริษัทเรา
(2) วัตถุประสงค์ในการใช้ เวลาได้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงที่นอกจากเอกสารกว่าตัวจริง
・ข้อมูลลูกค้า: เพื่อการยืนยันการสั่งซื้อเนื้อหา (สถิติการสนทนาทางโทรศัพท์)
(3) วัตถุประสงค์ในการใช้ เวลาข้อมูลส่วนบุคคลถูกผู้ร่วมทำธุรกิจมอบหมาย
・ข้อมูลลูกค้า: เพื่อการจัดส่งการส่งตรงทางไปรษณีย์

4 การสนับสนุนบุคคลที่สามของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราไม่อาจจะจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากกรณีที่ลำดับต่อไปยกขึ้น
・กรณีที่มีความเห็นชอบของตัวจริง
・กรณีที่เทศบัญญัติและบทบัญญัติตาม
・กรณีที่ต้องการเพื่อการคุ้มครองชีวิตมนุษย์ร่างกายหรือทรัพย์สมบัติ และด้วยความเห็นชอบของตัวจริงยาก
・กรณีที่ต้องการเพื่อการส่งเสริมของการพัฒนาสาธารณสุขหรือการเลี้ยงดูให้การศึกษาที่อยู่ในสภาพดีของนักเรียนเป็นพิเศษ และด้วยความเห็นชอบของตัวจริงยาก
・กรณีที่จำเป็นต้องร่วมมือสำหรับคนที่ได้รับองค์กรของประเทศหรือองค์กรสาธารณะในภูมิภาคหรือการมอบหมายให้ทำแทนนั้นทำธุรการกำหนดของเทศบัญญัติและบทบัญญัติจนลุล่วง และมีความเป็นไปได้ที่กึกก้องการปฏิบัติจนลุล่วงของธุรการที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากตัวจริง
・กรณีที่ เพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น มอบหมายทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของวัตถุประสงค์ในการใช้

5 การมอบหมายให้ทำแทนของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อจัดหาบริการดีโดยลูกค้าและบริษัทของเรามอบหมายส่วนหนึ่งของงานให้กับบริษัทในเครือและบริษัทจากภายนอกเพื่อสวัสดิการของพนักงานในการบริหารธุรกิจ สำหรับปลายทางการมอบหมายงาน อาจจะฝากข้อมูลส่วนบุคคล
คัดเลือกปลายทางการมอบหมายให้ทำแทนที่ได้รับการยอมรับว่า รับมือกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมในกรณีนี้ และตัดสินใจทำหัวข้อที่จำเป็นสำหรับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพราะการควบคุมอย่างเหมาะสมการเก็บเป็นความลับของข้อมูลส่วนบุคคลในสัญญา และให้ดำเนินการการควบคุมที่เหมาะสม

6 การร้องขอเช่นการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าเสนอการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ให้เคาน์เตอร์การสอบถามบริษัทเราเกี่ยวกับ (ประกาศการเปิดเผยของวัตถุประสงค์ในการใช้การแก้ไขการเพิ่มการลบของเนื้อหาการหยุดของการใช้หรือการลบออกการหยุดของการสนับสนุนกับบุคคลที่สาม) สำหรับบริษัทของเรา
ในโอกาสนี้ นอกจากบริษัทของเรายืนยันว่า ลูกค้า แล้วยังฉันจัดการภายในระยะเวลาที่เป็นไปตามหลักเหตุผล เกี่ยวกับรายละเอียดของข้อเสนอเช่นการเปิดเผย ดูที่ "ขั้นตอนในการดำเนินการ เกี่ยวกับการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคล" ของการตีพิมพ์โฮมเพจบริษัทเรา

7 เกี่ยวกับอำนาจเด็ดขาดของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดหา

ลูกค้าขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้าข้อมูลส่วนบุคคลถูกบริษัทของเราจัดหา แต่อาจจะจัดหาบริการบริษัทเราจัดหาไม่ได้ด้วยสภาพที่เหมาะสม กรณีที่ขอรับรายการซึ่งจำเป็นไม่ได้

8 เกี่ยวกับกรณีได้อันเนื่องมาจากวิธีที่ตัวจริงตระหนักอย่างง่ายๆ ไม่ได้

เวลาลูกค้าถูกไปเยี่ยมกับคุกกี้ ( Cookies ) อีกครั้งในเว็บไซต์บริษัทเรา มีจุดประสงค์เพื่อได้รับการอ่านค้นคว้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์มากกว่าเดิม บริษัทของเราไม่ได้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยคุกกี้
นอกจากนั้นเลือกระบบของการป้องกันการดักฟังเช่น coding มาใช้ถึงส่วนที่ได้รับการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัทเรา และข้อมูลได้ดำเนินการมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอด้วย แต่ในนิสัยของการสื่อสารอินเตอร์เนต ไม่ใช่อะไรที่จะรับประกันความปลอดภัยอย่างเรียบร้อย จึงขอความกรุณาทำความเข้าใจไว้ ณ ที่นี้

9 เกี่ยวกับกลุ่มการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลการรับรอง

กลุ่มการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลการรับรองเป็นกลุ่มที่ได้รับการรับรองของอัครราชทูตตามข้อ 37 กฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นกลุ่มเพื่อการรักษาเอาไว้ของการจัดการที่เหมาะสมของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคลเป้าหมายการให้ข้อมูลกับผู้ประกอบกิจการที่เป็นเป้าหมาย

เคาน์เตอร์บริการการสอบถาม

เกี่ยวกับการสอบถามเกี่ยวกับวิถีทางการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับที่เคาน์เตอร์บริการตามที่ระบุด้านล่าง
〒102-0094 ชั้น 2 อาคาร Kioicho Park 3-6 คิโอะอิโจ เขตชิโยะดะ โตเกียว
อีเมล์เจ้าหน้าที่การสอบถามบริษัท Cross Language ข้อมูลส่วนบุคคล: [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์: * 03-5215-7640 ( 10 นาฬิกา 0 นาที - 18 นาฬิกา 0 นาทีของวันทำการโต๊ะประชาสัมพันธ์เวลา)
*เป็นการรองรับหลังวันทำการถัดไประยะเวลา Sundays and holidays ช่วงปีใหม่วันหยุดยาวโกลเด้นวีควันเสาร์และวันอาทิตย์

Pocket