เห็นพ้องกับเนื้อหาถัดไปได้ [การเห็นพ้อง] และช่วยคลิ๊กปุ่ม

1 ชื่อของผู้ประกอบกิจการ: บริษัท Cross Language

2 ชื่อและนามสกุลของคนดูแล (ตัวแทนที่หรือนั้น) หรือ job title เบอร์ติดต่อ

ชื่อคนดูแล: เคนอิจิโร ฟุคุชิมะข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครองคนดูแลตัวแทนกรรมการบริหาร
เบอร์ติดต่อ: 03-5215-7640 โทรศัพท์

3 เป้าหมายการใช้ของข้อมูลส่วนบุคคล

(1) กว่าตัวจริงเอกสาร (รวมสิ่งด้วยโฮมเพจหรืออีเมล์ เป้าหมายการใช้ เวลาได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกใน) ที่เรียกว่าเอกสารดังต่อไปนี้โดยตรง
・ข้อมูลลูกค้า: เพื่อการจัดส่งของสินค้าในธุรกิจการขายของเครื่องปั้นดินเผา package software หลายประเภทบริการหลังจากที่เกี่ยวข้องกันการแนะนำของสินค้าใหม่บริการ
・ข้อมูลผู้ถือหุ้น: เพื่อการเปิดเผยข้อมูลการส่งการติดต่อสื่อสารของสิ่งของการกระจายสินค้า
・ข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกิจ: เพื่อการพูดคุยเรื่องธุรกิจและมากมายการติดต่อสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานงานการสั่งซื้องานการจ่ายเงินความต้องการ
・ข้อมูลพนักงานบริษัท: เพื่อการควบคุมงานใช้แรงงานงานบุคคลของพนักงานบริษัทการดูแลงานการดูแลสุขภาพการดูแลความปลอดภัย
・ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัครการคัดเลือก: เพื่อการติดต่อสื่อสารและงานการคัดเลือกบริษัทเราการดูแลกับผู้สมัครการคัดเลือก
(2) เป้าหมายการใช้ เวลาได้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงที่นอกจากเอกสารกว่าตัวจริง
・ข้อมูลลูกค้า: เพื่อการยืนยันการสั่งซื้อเนื้อหา (สถิติการสนทนาทางโทรศัพท์)
(3) เป้าหมายการใช้ เวลาข้อมูลส่วนบุคคลถูกผู้ร่วมทำธุรกิจมอบหมาย
・ข้อมูลลูกค้า: เพื่อการจัดส่งการขายสินค้าทางไปรษณีย์

4 การเสนอบุคคลที่สามของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราไม่อาจจะจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากกรณีที่ลำดับต่อไปยกขึ้น
・กรณีที่มีการเห็นพ้องของตัวจริง
・กรณีที่เทศบัญญัติและบทบัญญัติตาม
・กรณีที่ต้องการเพื่อการคุ้มครองชีวิตมนุษย์ร่างกายหรือทรัพย์สมบัติ และได้รับความเห็นชอบจากตัวจริงยาก
・กรณีที่ต้องการเพื่อการผลักดันของการปรับปรุงสาธารณสุขหรือการเลี้ยงดูให้การศึกษาที่อยู่ในสภาพดีของนักเรียนเป็นพิเศษ และได้รับความเห็นชอบจากตัวจริงยาก
・กรณีที่จำเป็นต้องร่วมมือสำหรับคนที่ได้รับองค์กรหรือรัฐบาลภูมิภาคหรือการมอบหมายประเทศนั้นทำธุรการกำหนดของเทศบัญญัติและบทบัญญัติจนลุล่วง และมีความเป็นไปได้ที่กึกก้องการปฏิบัติจนลุล่วงของธุรการที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากตัวจริง
・กรณีที่ เพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น มอบหมายทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของเป้าหมายการใช้

5 มอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อจัดหาบริการดีโดยลูกค้าและบริษัทของเรามอบหมายส่วนหนึ่งของงานให้กับบริษัทในเครือและบริษัทจากภายนอกเพื่อสวัสดิการของพนักงานในการจัดการธุรกิจ สำหรับปลายทางการมอบหมายงาน อาจจะฝากข้อมูลส่วนบุคคล
เลือกปลายทางการมอบหมายได้รับการยอมรับว่า รับมือกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมในกรณีนี้ และตัดสินใจทำหัวข้อที่จำเป็นสำหรับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพราะการดูแลการเก็บเป็นความลับที่เข้ากันของข้อมูลส่วนบุคคลในสัญญา และให้ดำเนินการการดูแลที่เหมาะสม

6 ความต้องการเช่นการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าเสนอการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ให้เคาน์เตอร์การสอบถามบริษัทเราเกี่ยวกับ (ประกาศการเปิดเผยของเป้าหมายการใช้การแก้ไขการเพิ่มการลบของเนื้อหาการหยุดของการใช้หรือการลบออกการหยุดของการเสนอกับบุคคลที่สาม) สำหรับบริษัทของเรา
ในโอกาสนี้ นอกจากบริษัทของเรายืนยันว่า ลูกค้า แล้วยังฉันจัดการภายในระยะเวลาที่เป็นไปตามหลักเหตุผล เกี่ยวกับรายละเอียดของการเสนอแนะเช่นการเปิดเผย ดูที่ระเบียบการเกี่ยวกับการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของสิ่งตีพิมพ์โฮมเพจบริษัทเรา

7 เกี่ยวกับอำนาจเด็ดขาดของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดหา

ลูกค้าแวะมาในการสมัครใจของลูกค้าข้อมูลส่วนบุคคลถูกบริษัทของเราจัดหา แต่อาจจะจัดหาบริการบริษัทเราจัดหาไม่ได้ด้วยสภาพที่เหมาะสม กรณีที่ขอรับรายละเอียดซึ่งจำเป็นไม่ได้

8 เกี่ยวกับกรณีได้อันเนื่องมาจากวิธีที่ตัวจริงตระหนักอย่างง่ายๆ ไม่ได้

เวลาลูกค้าถูกไปเยี่ยมกับคุกกี้ ( Cookies ) อีกครั้งในเว็บไซต์บริษัทเรา มีจุดประสงค์เพื่อได้รับการอ่านเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์มากกว่าเดิม บริษัทของเราไม่ได้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยคุกกี้
นอกจากนั้นเลือกระบบของการป้องกันการดักฟังเช่น coding มาใช้ถึงส่วนที่ได้รับการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัทเรา และข้อมูลได้ดำเนินการมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอด้วย แต่ในนิสัยของการสื่อสารอินเตอร์เนต ไม่ใช่อะไรที่จะรับประกันความปลอดภัยอย่างเรียบร้อย จึงขอความกรุณาทำความเข้าใจไว้ ณ ที่นี้

9 เกี่ยวกับกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครองการรับรอง

กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครองการรับรองเป็นกลุ่มที่ได้รับการรับรองของอัครราชทูตตามข้อ 37 Personal Information Protection Law และเป็นกลุ่มเพื่อความมั่นคงของการจัดการที่เข้ากันของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการประมวลผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคลเป้าหมายการแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันกับผู้ประกอบกิจการเป้าหมาย

เคาน์เตอร์บริการการสอบถาม

เกี่ยวกับการสอบถามเกี่ยวกับวิถีทางข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครอง ยอมรับที่เคาน์เตอร์บริการตามที่ระบุด้านล่าง
〒102-0094 ชั้น 2 อาคาร Kioicho Park 3-6 คิโอะอิโจ เขตชิโยะดะ โตเกียว
อีเมล์เจ้าหน้าที่การสอบถามบริษัท Cross Language ข้อมูลส่วนบุคคล: privacy@crosslanguage.co.jp
หมายเลขโทรศัพท์: * 03-5215-7640 ( 10 นาฬิกา 0 นาที - 18 นาฬิกา 0 นาทีของวันทำการโต๊ะประชาสัมพันธ์เวลา)
*เป็นการรองรับหลังวันทำการถัดไประยะเวลา Sundays and holidays ช่วงปีใหม่วันหยุดยาวโกลเด้นวีควันเสาร์และวันอาทิตย์

Pocket