การต้อนรับแบบญี่ปุ่นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เยือนญี่ปุ่นซึ่งเพิ่มขึ้น
บริการล่ามทางโทรศัพท์สามฝ่ายทำขึ้นสำหรับนิติบุคคล
Tripartite interpretation

Tripartite interpretation

บริการล่ามทางโทรศัพท์ทีวี
Mobile Face Interpretation

Mobile Face Interpretation

Pocket