เป่าการอุปถัมภ์พิเศษเสมอๆ และซาบซึ้งใจอย่างมาก

ที่บริษัท Cross Language (เขต ชิโยะดะ, จังหวัด โตเกียวตัวแทนกรรมการบริหาร: มิสึโนบุ ฟุคุตะ) จะดำเนินการจัดระเบียบการทำงานที่บ้านการแนะนำต่อไปตามสถานการณ์ของจำนวนผู้ติดเชื้อการขยายในจังหวัด โตเกียวหลังวันที่ 1 เดือนสิงหาคมด้วย ถึง ตอนถูกเก็บไว้ลูกค้าทุกท่านสายสัมพันธ์ ความไม่สะดวกนั่งต่อไป แต่ขอความกรุณาเป่าความเข้าใจ

■ระยะเวลาการทำงานที่บ้านการแนะนำการจัดระเบียบการดำเนินการ
วันพฤหัสที่ 31 เดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563 - วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2563
※การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ตามสถานการณ์ของสถานการณ์วันครบกำหนด

■เนื้อหา
①การแนะนำของการทำงานที่บ้าน (การปฏิบัติงานทางไกล) ของพนักงานทั้งหมด
・แสดงการทำงานที่บ้าน (การปฏิบัติงานทางไกล) กับการจัดระเบียบที่แนะนำโดย
・กรณีที่ไปบริษัท ทำ "การเข้าร่วมความต่างของเวลา leaving work" เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดการจราจร
・แนะนำระบบออนไลน์ให้การประชุมกับคนจากภายนอกที่รวมลูกค้า
・ได้รับการยินยอมของปลายอีกฝ่ายล่วงหน้า และเกี่ยวกับการออกไปข้างนอกเช่นการเยี่ยมเยียนกับลูกค้า จัดการ

②เกี่ยวกับการสอบถามด้วยโทรศัพท์
ดำเนินการรับต่อไปที่ - 16 นาฬิกา 0 นาที 11 นาฬิกา 0 นาที
นอกจากนั้นขอความกรุณาติดต่อสอบถาม และมีการติดต่อกว่าแบบฟอร์มในกรณีการสอบถามต่อไป เพราะลดการจัดระเบียบการต้อนรับทางโทรศัพท์ตั้งแต่ช่วงสงบ

เป็นการสอบถามแบบฟอร์มนี่ของลูกค้าของการใช้ที่ " WEB-Transer @homepage"

เป็นการสอบถามแบบฟอร์มนี่ของลูกค้าของการใช้ที่ " [email protected]"

เป็นการสอบถามแบบฟอร์มนี่ของลูกค้าของการใช้ที่ " [email protected]"

เป็นการสอบถามแบบฟอร์มนี่ของลูกค้าของการใช้ที่ " WEB-Transer @ SDK"

เป็นการสอบถามแบบฟอร์มนี่ของลูกค้าของการใช้กับสินค้าการแปล package software

การสอบถามแบบฟอร์มนี่ของเนื้อหาที่ไม่ทางเทคนิคเช่นการร้องขอเอกสารเนื้อหาสัญญาการร้องขอเป็นต้น

นอกจากนั้นจะทำการทบทวนของเนื้อหามาตรการโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสแต่ละครั้ง
จากนี้ไปตาม และการพิจารณาจะดำเนินการการรองรับด้วย เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่จัดหาบริการที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่อง ขณะให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยกับพนักงานบริษัทเราและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเป็นอันดับแรก ขอความกรุณาเป่าความเข้าใจความร่วมมือ

Pocket