PC-Transer Honyaku Studio V25 / MED-Transer V17

วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V25 for เริ่มจำหน่ายวินโดวส์ MED-Transer V17 for ใหม่ฉบับ!

ซอฟต์แวร์การแปลที่มีลัษณะพิเศษในสาขาแพทยศาสตร์วินโดวส์ซอฟต์แวร์การแปล PC-Transer Honyaku Studio V25 for สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่ทำขึ้นเพื่อสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจ / บริษัท Cross Language (เขต ชิโยะดะ, จังหวัด โตเกียวตัวแทนกรรมการบริหาร: เคนอิจิโร ฟุคุชิมะ) M…

วิญญาณบริษัท

ถูกถ่ายทอดด้วยวิญญาณ TOKYO MX ทีวีบริษัท!

มาตรการบริษัทของเราได้รับการแนะนำจาก TOKYO MX ทีวี (โตเกียวและ 9ch บริเวณรอบเมืองหลวง / ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินส่วนหนึ่ง) วิญญาณบริษัท (การออกอากาศวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2561 ) ※กรณีที่ภาพเคลื่อนไหวไม่ถูกเปิด ดูได้จากเว็บไซต์นี้ http://…

เกี่ยวกับการต่ออายุของการพิสูจน์ ISO27001(ISMS)

เกี่ยวกับการต่ออายุของการพิสูจน์ ISO27001(ISMS)

ถึง Cross Language บริษัทของเราได้การพิสูจน์ (ISMS) ข้อมูลความปลอดภัยการจัดการระบบของ ISO 27001 ที่เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2555 แต่ได้การพิสูจน์มาตรฐานอีกดังกล่าวครั้งนี้ในวันที่ 14 เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2561…

PAT-Transer V13 Legal Transer V4

เริ่มจำหน่ายซอฟต์แวร์แปลสำหรับธุรกิจเวอร์ชั่นใหม่!

เริ่มจำหน่ายซอฟต์แวร์แปลสำหรับธุรกิจเวอร์ชั่นใหม่! วินโดวส์ซอฟต์แวร์การแปล Legal Transer V4 for ที่ใช้เฉพาะสำหรับวินโดวส์ซอฟต์แวร์การแปล PAT-Transer V13 for ที่ใช้เฉพาะสำหรับประโยคสิทธิบัตรหนังสือสัญญาประโยคภาษาอังกฤษ  >  บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด…

Cross Language เระจิที่ใช้ร่วมกัน และเริ่มต้นด้วยโครงการการพัฒนาของรูปผันคำกริยาการเรียนรู้เชิงลึกใหม่บริการ

Cross Language เระจิเริ่มต้นด้วยโครงการการพัฒนาของรูปผันคำกริยาการเรียนรู้เชิงลึกใหม่บริการ

■เช่นอีซีข้ามแดนที่เป็นที่จับตามองจากความเร็วที่แพร่ขยายของตลาดนั้นหลายปีที่ผ่านมาใจความสำคัญ ความต้องการที่ชื่อว่าการรองรับการแปลอยู่เฉยๆ กับคนต่างชาติการเยือนญี่ปุ่นที่เป็น Maine จนบัดนี้เป็นการเปลี่ยนรูป ตาที่ตอบสนองอุปสงค์การแปลในฐานะวิธีการทำให้ถึงจุดหมายก้าวร้าวกับผู้ใช้แวดวงภาษาการเปิดโปงที่เพิ่มขึ้นต่อไป…

เริ่มจำหน่ายซอฟต์แวร์แปลเชิงธุรกิจสำหรับ Mac เวอร์ชั่นใหม่ !

เริ่มจำหน่ายซอฟต์แวร์แปลเชิงธุรกิจสำหรับ Mac เวอร์ชั่นใหม่ ! MED-Transer V11.5 for Mac ที่ทำขึ้นเพื่อสาขาแพทยศาสตร์ MAC-Transer V11.5 ที่ทำขึ้นเพื่อสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจ /  > บริษัท Cross Language (โตเกียว…

crosstranser

เพิ่มฟังก์ชันใหม่ "ระบบการแปลภาษาอัตโนมัติโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม" ลงในเว็บไซต์แปลภาษาฟรี "CROSS-Transer"

บริษัท Cross Language (เขตชิโยะดะ โตเกียว, ผู้แทนบริหาร: นายเคนอิจิโร ฟุคุชิมะ) ได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ "ระบบการแปลภาษาอัตโนมัติโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม" ลงใน "CROSS-Transer" (http://cross.transer.com/) ซึ่งเป็นเว็บไซต์แปลภาษาที่สามารถใช้ได้ฟรี…

No Image

เริ่มจำหน่ายซอฟต์แวร์แปลสำหรับธุรกิจเวอร์ชั่นใหม่!

คือหน้าของ NEWS RELEASE [2017/12/15] หากเป็นการแปลเอกสารและล่ามภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และอื่นๆ โปรดไว้วางใจ Cross Language แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแปลอย่างครบวงจร ตั้งแต่ซอฟแวร์แปลภาษาต่างๆ บริการแปลโฮมเพจอัตโนมัติ บริการเซิร์ฟเวอร์แปลภาษาสำหรับองค์กร และบริการแปลภาษาโดยมืออาชีพ เป็นต้น

การแปลอัตโนมัติ

ประกาศเกี่ยวกับการตั้งระบบแปลใหม่ของ WEB-Transer@homepage ซึ่งเป็นบริการการแปลภาษาในเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

คือหน้าของ NEWS RELEASE [2017/12/14] หากเป็นการแปลเอกสารและล่ามภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และอื่นๆ โปรดไว้วางใจ Cross Language แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแปลอย่างครบวงจร ตั้งแต่ซอฟแวร์แปลภาษาต่างๆ บริการแปลโฮมเพจอัตโนมัติ บริการเซิร์ฟเวอร์แปลภาษาสำหรับองค์กร และบริการแปลภาษาโดยมืออาชีพ เป็นต้น

Cross Language

ประกาศ เลิกบริการ "365 Tsuyaku"

ลูกค้าโปรดทราบว่า เราจะเลิกบริการ "365 Tsuyaku" ณ 18 นาฬิกา วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2060 เพราะฉะนั้น เราสามารถรับงานจนถึง 18 นาฬิกา วันศุกร์ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2060 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย…