บริษัท Cross Language

เกี่ยวกับการหยุดทำการที่การสนับสนุนหีบห่อในช่วงปีใหม่

ขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ตลอดระยะเวลาตามที่ระบุด้านล่าง การสนับสนุนหีบห่อบริษัทของเราเป็นการหยุดทำการ ระยะเวลาการหยุดทำการ: 2018/12/28 วันศุกร์ - 2019/1/6 วันอาทิตย์ ※กลายเป็นการค้าโดยปกติตั้งแต่ 2019/1/7 วันจันทร์ เข้าใกล้ภายในระยะเวลาตามที่ระบุด้านบน และอยู่…