เกี่ยวกับการต่ออายุของการพิสูจน์ ISO27001(ISMS)

ถึง Cross Language บริษัทของเราได้การพิสูจน์ (ISMS) ข้อมูลความปลอดภัยระบบการจัดการของ " ISO 27001" ที่เป็นมาตรฐานสากลตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2555 แต่ได้การพิสูจน์มาตรฐานอีกดังกล่าวได้ครั้งนี้ในวันที่ 14 เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2561

จะพยายามการรักษาการพัฒนาของการควบคุมข้อมูลความปลอดภัยต่อไปจากนี้ไปด้วย เพื่อทำธุรกิจถึงลูกค้าอย่างโล่งอกได้

ข้อมูลการลงทะเบียนการพิสูจน์
■มาตรฐานการพิสูจน์ ISO/IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014
■เลขทะเบียนการพิสูจน์ IS 589067
■ชื่อองค์กร บริษัท Cross Language
■ที่อยู่ ชั้น 2 อาคาร Kioicho Park 3-6 คิโออิโจ ชิโยดะ-คุ โตเกียว
■การลงทะเบียนการพิสูจน์อยู่ภายในขอบเขต (1) การพัฒนา-การจำหน่ายของแวร์ package software เกี่ยวกับการแปล
(2) การสร้างระบบการแปล
(3) ข้อเสนอของวิธีแก้ปัญหาการแปล
(4) Internet-related business เกี่ยวกับการแปล
■ขอบเขตในการใช้ สำนักงานใหญ่โตเกียว

■วันการพิสูจน์การลงทะเบียนครั้งแรก วันที่ 24 เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2555
■ทะเบียนการพิสูจน์ ประเทศญี่ปุ่น BSI กลุ่ม

ISO ( JIS Q ) 27001
※ขอบเขตในการใช้สำนักงานใหญ่โตเกียว

Pocket