บริษัท Cross Language

การสนับสนุนจาก package software ทำให้สั้นลงตามด้านล่าง และทำธุรกิจและหยุดให้บริการตลอดระยะเวลาช่วงปีใหม่

วันศุกร์ที่ 27 เดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2562
  กิจการ (ถึง 13 นาฬิกา 0 นาที) ย่อ

วันเสาร์ที่ 28 เดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2562 - วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2563
  การหยุดให้บริการ

... วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2563
  กิจการ (ตั้งแต่ 10 นาฬิกา 0 นาที) โดยทั่วไป

ถึงทำให้ความไม่สะดวกตลอดระยะเวลา แต่ขอความกรุณาให้รู้
นอกจากนั้นการสอบถามที่ขอรับภายในระยะเวลาหยุดให้บริการสนับสนุนตามลำดับกว่าระยะเวลาหยุดให้บริการ
ขอความกรุณาเป่าการอุปถัมภ์ที่ลักษณะไม่เปลี่ยนปีใหม่ด้วย

ทีอีแอล 03-5215-7635 FAX 03-5215-7636
10 นาฬิกา 0 นาที – 17 นาฬิกา 0 นาที
[email protected]

Pocket