บริษัท Cross Language

ขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ตลอดระยะเวลาตามที่ระบุด้านล่าง การสนับสนุนหีบห่อบริษัทของเราเป็นการหยุดให้บริการ

ระยะเวลาหยุดให้บริการ: 2019/4/27 วันเสาร์ - 2019/5/6 วันจันทร์
※กลายเป็นกิจการโดยปกติตั้งแต่ 2019/5/7 วันอังคาร

การสอบถามที่ให้เข้าใกล้ภายในระยะเวลาตามที่ระบุด้านบนช่วยให้จัดการหลังการเริ่มกิจการตามลำดับโดยปกติ

ถึงทำให้ความไม่สะดวกตลอดระยะเวลา แต่ขอความกรุณาให้เข้าใจ

ทีอีแอล 03-5215-7635 FAX 03-5215-7636
โต๊ะประชาสัมพันธ์เวลา 10 นาฬิกา 0 นาที - 12 นาฬิกา 0 นาที 13 นาฬิกา 0 นาที - 17 นาฬิกา 0 นาที

support@crosslanguage.co.jp

Pocket