บริษัท Cross Language

ตลอดระยะเวลาตามที่ระบุด้านล่าง การสนับสนุนลูกค้าเป็นการหยุดให้บริการ

ระยะเวลาหยุดให้บริการ: วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2562 - วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2562

นอกจากนั้นยอมรับการสอบถามจากแบบฟอร์มตลอดเวลา

เป็นการสอบถามแบบฟอร์มนี่ของลูกค้าของการใช้ที่ " WEB-Transer @homepage"

เป็นการสอบถามแบบฟอร์มนี่ของลูกค้าของการใช้ที่ " [email protected]"

เป็นการสอบถามแบบฟอร์มนี่ของลูกค้าของการใช้ที่ " [email protected]"

เป็นการสอบถามแบบฟอร์มนี่ของลูกค้าของการใช้ที่ " WEB-Transer @ SDK"

เป็นการสอบถามแบบฟอร์มนี่ของลูกค้าของการใช้กับสินค้าการแปล package software

การสอบถามแบบฟอร์มนี่ของเนื้อหาที่ไม่ทางเทคนิคเช่นการร้องขอเอกสารเนื้อหาสัญญาการร้องขอเป็นต้น

การสอบถามที่ให้เข้าใกล้ภายในระยะเวลาตามที่ระบุด้านบนช่วยให้จัดการหลังการเริ่มกิจการตามลำดับโดยปกติ
ถึงทำให้ความไม่สะดวกตลอดระยะเวลา แต่ขอความกรุณาให้เข้าใจ

Pocket