บริษัท Cross Language

เพิ่มการรองรับ "เรวะ" ปีสมัยใหม่เข้าไปในฟังก์ชันการแปลเรื่องเครื่องจักรของ " CROSS-Transer" การแปลเว็บไซต์ที่สามารถใช้ได้ฟรี

CROSS-Transer เป็นเว็บไซต์แปลภาษาอัตโนมัติที่สามารถใช้ได้ฟรีโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเมื่อท่านรับบริการ และปัจจุบันนี้สามารถแปลภาษาญี่ปุ่น - ภาษาต่างชาติทั้ง 11 ภาษากันได้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมนี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย ซึ่งเป็นภาษาหลักในทวีปยุโรป อีกทั้ง ภาษาจีนตัวย่อ ภาษาจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี และภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาในทวีปเอเชีย
สำหรับ "สมัยเรวะ" ปีสมัยใหม่ ทำให้การแปลเรื่องเครื่องจักรเป็นไปได้จากภาษาญี่ปุ่นถึงภาษาอังกฤษ simplified Chinese character ภาษาจีน Chinese Traditional ภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาไทยครั้งนี้ (เกี่ยวกับการแปลภาษาอัตโนมัติโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม มีกำหนดการจัดการตลอดเวลา)

ตัวอย่างการแปล (การแปลภาษาอัตโนมัติโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมไม่แสดงการรองรับปีสมัยใหม่)

ภาษาญี่ปุ่น ปีพ.ศ. 2562 ภาพยนตร์นี้มีกำหนดการเปิดสู่สาธารณะเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563
ภาษาอังกฤษ 2019 This movie is going to be released in June, 2020
ภาษาจีน (ประยุกต์) ปีพ.ศ. 2562 开 ที่ทางสาธารณะส่วน 这 计划 电 เงาเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563 ที่อาศัยอยู่
ภาษาจีน (ดั้งเดิม) ปีพ.ศ. 2562 เปิดสู่สาธารณะเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563 *บุเดะนคะเกะเคะอิคะคุซะอิ
ภาษาเกาหลีใต้ 2019년 이영화는2020년6월에공개예정.
ภาษาไทย ปีพ.ศ. 2562 ภาพยนตร์นี้มีกำหนดการแสดงต่อสาธารณะชนเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563

 

จากนี้ไปจะตอบสนองความปรารถนาของลูกค้าที่หลากหลายด้วย เพราะเพิ่มฟังก์ชันของ " CROSS-Transer" อย่างต่อเนื่อง

[เบอร์ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว]
แผนกขาย บริษัท Cross Language
โทร: 03-5215-7633/E-mail: [email protected]

Pocket