PC-Transer Honyaku Studio V26/MED-Transer V18

บริษัท Cross Language (เขต ชิโยะดะ, จังหวัด โตเกียวตัวแทนกรรมการบริหาร: มิสึโนบุ ฟุคุตะ) เริ่มการขายโดยซอฟต์แวร์การแปล "วินโดวส์ MED-Transer V18 for" ที่ซอฟต์แวร์การแปล "วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V26 for" สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่ทำขึ้นเพื่อสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจ / ทำให้มีลักษณะพิเศษในสาขาแพทยศาสตร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2562

 ภาษาอังกฤษที่ "วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V26 for" ได้รับการพัฒนาสำหรับซีรี่ย์คอมพิวเตอร์ PC-9801 ที่บริษัท NEC ปีพ.ศ. 2534 → นับจากการพิมพ์ครั้งแรกของ " PC-Transer" ภาษาญี่ปุ่นซอฟต์แวร์การแปล ( Transer ) และเป็นสินค้าที่กลายเป็นที่ 26 เป็นซอฟต์แวร์การแปลของสเปคมืออาชีพที่ปรับปรุงเครื่องจักรการแปลเรื่องเครื่องจักรและพจนานุกรมการแปลเป็นระยะเวลา 28 ปีต่อไป และติดตั้งฟังก์ชันการแปลหน่วยความจำที่สะท้อนพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางที่คลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจ - และประโยคแปลสมบูรณ์แบบโดยมือผู้อื่น และแปลเป็น

 นอกจากนั้นเป็นฉบับที่ใช้เฉพาะสำหรับแพทยศาสตร์ที่ติดตั้งเครื่องจักรการแปลที่ "วินโดวส์ MED-Transer V18 for" ที่ทำขึ้นเพื่อสาขาแพทยศาสตร์ทำ PC-Transer ให้มีลักษณะพิเศษในฐานตัวเลขสำหรับแพทยศาสตร์ และให้การเปล่งเสียง นอกจากรวบรวมคำศัพท์ทางการแพทย์ใหม่ล่าสุดอย่างครบถ้วนแล้ว MED Transer V15 ยังสามารถแสดงผลแปลคำนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์ที่แตกต่างจากผลการแปลประโยคทั่วไปอีกด้วย ติดตั้งพจนานุกรมของสำนักพิมพ์ทางการแพทย์ไว้ใจได้เช่น "พจนานุกรม อำนาจภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Stedman แพทยศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์" เป็นต้นระดับโลกของพจนานุกรมทางการแพทย์ และดำเนินการการแปลโดยคำแปลของพจนานุกรมแพทยศาสตร์ ติดตั้งฟังก์ชันการแปลหน่วยความจำที่มืออาชีพ MED-Transer V18

 "วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V26 for" นอกจากมี "เรียบเรียง Japanese-to-English ⇒ วัน third page การแปล" ที่สะดวกสำหรับการสร้างที่เป็นภาษาอังกฤษ "วินโดวส์ MED-Transer V18 for" ติดตั้ง "ด้านเอโซะ English-to-Japanese ⇒ เรียบเรียงการแปล" ใหม่ ติดตั้ง " Office 2019/Office365" ที่ออกใหม่ล่าสุดของ Office ไมโครซอฟการแปลการรองรับสำนักงาน add-in ด้วย บรรทุกการสังกัด OCR (ความสำนึกอักษร) ซอฟต์แวร์ " CROSS OCR V4" เกณฑ์

รายชื่อผลิตภัณฑ์ รหัส JAN และราคามาตรฐาน มีดังต่อไปนี้
วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V26 for     128,000 เยน (4947398118015) (เซะอิบะสึ)
68,000 เยนฉบับ (4947398118022) (เซะอิบะสึ) ที่วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V26 for ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ
วินโดวส์ MED-Transer V18 มืออาชีพ for   168,000 เยน (4947398118190) (เซะอิบะสึ)
วินโดวส์ MED-Transer V18 ความเป็นส่วนตัว for     98,000 เยน (4947398118183) (เซะอิบะสึ)

※ในความเป็นส่วนตัว MED-Transer V18 บรรจุจุดด่างพร้อยฟังก์ชันการแปลหน่วยความจำพจนานุกรมแพทยศาสตร์มินะมิยะมะวิหารฉบับสมบูรณ์พจนานุกรม Kenkyusha แพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Kenkyusha English-Japanese Dictionary for The General Reader

ฟังก์ชันหลักของ "วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V26 for" และ "วินโดวส์ MED-Transer V18 for"
■" Office 2019/Office365" ที่ออกใหม่ล่าสุดของ Office ไมโครซอฟการแปลการรองรับสำนักงาน add-in
■ติดตั้ง "ด้านเอโซะ English-to-Japanese ⇒ เรียบเรียงการแปล" ใหม่
■ติดตั้งฟังก์ชัน " PDF ความตรงอย่างต่อเนื่องการแปลไฟล์" ใหม่
■ติดตั้งพจนานุกรม MedDRA ฟังก์ชันการลงทะเบียนรวมที่มืออาชีพ MED-Transer V18 ใหม่
 ใช้ " MedDRA/J" ฉบับภาษาญี่ปุ่นของรายการคำศัพท์ทางการแพทย์นานาชาติที่ (ICH) ยารักษาโรคข้อบังคับความปรองดองการประชุมระหว่างประเทศคิดได้ในฐานะพจนานุกรมสำหรับการแปล
 (สัญญากับ ICH และการหามาได้ของข้อมูล MedDRA/J รายการคำศัพท์จำเป็นสำหรับการใช้ของฟังก์ชัน ※ นี้)
■บรรทุก "เรียบเรียงการแปล" อเนกประสงค์ที่ทำให้เป็นจริงการจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับทางด่วนที่มีความจุมาก
■ติดตั้งโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติเวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น
■ติดตั้งฟังก์ชัน "หน่วยความจำการแปล" ที่นำคำแปลสมบูรณ์แบบโดยมือผู้อื่นมาใช้อีกครั้ง (นอกจากความเป็นส่วนตัว MED-Transer V18 )
■เพิ่ม "เนื้อหาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์" ของแต่ละสำนักพิมพ์ PC-Transer ได้บรรจุคำศัพท์จาก "พจนานุกรม Kenkyusha Leader's" และ MED-Transer ได้บรรจุคำศัพท์จาก "พจนานุกรมการแพทย์ Stedman's" PC-Transer ได้บรรจุคำศัพท์จากพจนานุกรมทางรถยนต์ของสมาคมเทคโนโลยีผลิตรถยนต์เข้าไว้ในพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง

ข้อมูลจำเพาะหลัก
■ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: ฉบับไมโครซอฟวินโดวส์ 10/8.1/7(SP1) 32bit/64bit ※แบบวิธีวินโดวส์ 10S ให้ response ไม่
■หน่วยความจำ: แนะนำให้ใช้มากกว่า 2GB ขึ้นไป
■เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์: ประมาณวินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V26 for 2.3GB
       ประมาณ MED-Transer V18 วินโดวส์ for 2.7GB อย่างมืออาชีพ
       ประมาณวินโดวส์ MED-Transer V18 ความเป็นส่วนตัว for 2.1GB
■ซอฟต์แวร์ซึ่งรองรับการแปล Office Add-in: Office ไมโครซอฟ ( Word, Excel PowerPoint Outlook 2019/2016/2013/2010/365 )
         แต่ละเวอร์ชั่น รองรับ 32 บิต/64 บิต ※ฉบับแอปพลิเคชันร้านค้าให้ response ไม่
■เบราว์เซอร์ที่รองรับการแปลโฮมเพจ: อินเตอร์เนต Explorer 11 ( 32bit/64bit ) ※ฉบับแอปพลิเคชันร้านค้าให้ response ไม่
■PDF ที่รองรับการแปล PDF Direct File: PDF1.3 - 2.0
※ข้อจำกัดในการแปล PDF Direct File: การแปล PDF Direct File ไม่สามารถแปลในกรณีที่ไฟล์ PDF ถูกสร้างขึ้น
หรืออาจมีกรณีที่รูปแบบการจัดหน้าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเริ่มประมวลผล นอกจากนี้ ยังไม่สามารถรองรับไฟล์ PDF ที่มีตัวอักษรโปร่งใส
■CROSS OCR V4
・ภาษาที่รองรับ :ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ
・รูปแบบตัวอักษรที่รองรับ :ตัวอักษรในกลุ่ม Myocho และ Gothic
・ขนาดตัวอักษรที่รองรับ :7-36 พอยท์
・ความละเอียดของภาพที่รองรับ :200 - 400dpi
・รูปแบบไฟล์ภาพที่รองรับ :PDF /TIFF/JPEG/BMP/PNG
・รูปแบบผลลัพธ์ที่รองรับ :ไม่รองรับ IE รุ่นสตอร์แอปพลิเคชัน และ IE ของ Windows 10S
※CROSS OCR V4 ไม่สามารถรองรับเครื่องแสกนเนอร์ กรุณาสร้าง PDF หรือไฟล์ภาพด้วยซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องแสกนเนอร์

สำหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โปรดดูด้านล่าง
・PC-Transer Honyaku Studio V26  https://www.crosslanguage.co.jp/products/pc-transer-v26/
・วินโดวส์ MED-Transer V18 for  https://www.crosslanguage.co.jp/products/med-transer-v18/
[การสอบถามเกี่ยวกับการจำหน่ายครั้งนี้ และผลิตภัณฑ์]
แผนกขาย ฝ่ายขาย บริษัท Cross Language
โทรศัพท์ : 03-5215-7633
อีเมล : [email protected]

Pocket