S โพะเคะโทะคุ
W โพะเคะโทะคุ
โพะเคะโทะคุ S SP
โพะเคะโทะคุ W SP

" POCKETALK" (โพะเคะโทะคุ) ของ SOURCENEXT ,
เป็นล่ามเสียงซึ่งทำงานร่วมกันที่คนที่พูดถ้อยคำของอีกฝ่ายไม่ได้กันและกันพูดคุยในฐานะ native language ได้

เครื่องการแปล AI โพะเคะโทะคุของความฝัน

โดยเกี่ยวข้องกับภาษา 74 ,
พูดกับคนในโลกได้

จัดการกับภาษา 74

สนับสนุนภาษา 74 ถึงชาวแอฟริกาตะวันออก by ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่ S โพะเคะโทะคุ แปลถึงหนังสือเรียนในภาษา 19 ถึงเสียงและหนังสือเรียนในภาษา 55

รายการภาษาการรองรับ

ที่ +AI กลุ่มควัน
แปล long sentence ได้ในชั่วขณะด้วย

+AI กลุ่มควัน

ในอินเตอร์เนตล่าสุด แปลการสนทนาที่ long sentence ที่เหมือนกับข่าวทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ เพราะ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ด้วยได้เป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมที่สุดในชั่วขณะด้วย ประสิทธิภาพดีขึ้นไปด้วยกันกับเวลา เพราะเป็น AI

การสื่อสารโมบาย
"สัญญาไม่จำเป็น และไม่มีค่าสื่อสาร"

สัญญาไม่จำเป็น และไม่มีค่าการสื่อสาร

เป็นสินค้า IoT ที่เปิดศักราชใหม่ที่เท่าที่ต้องการโพะเคะโทะคุรวม eSIM ทั่วโลกที่สามารถใช้ได้ทั้งอย่างนั้นที่ประเทศและพื้นที่ 133 อยู่ภายใน และใช้ที่ "ไม่มีไม่จำเป็นสัญญาค่าสื่อสาร" 2 ปี SOURCENEXT รับภาระค่าสื่อสารทุกแห่งในของของโลกที่สถานที่ ไม่มีระบบไว-ไฟในที่ที่มีระบบไว-ไฟด้วย และการติดตั้งไม่จำเป็น และสามารถใช้ได้

ลดซิมการ์ดที่ข้อมูลซึ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารโมบายถูกกรอกกับ eSIM กรณีที่ใช้ซิมการ์ดแตกต่าง ช่วยใช้ช่องเสียบของด้านข้างตัวเครื่อง

POCKETALK

เอาล่ะ, กับโลก
ทำโพะเคะโทะคุกันเถอะ

POCKETALK s

S โพะเคะโทะคุ

การแปลล่าม + กล้องถ่ายรูป

  • ฟังก์ชัน AI การสนทนาภาษาอังกฤษชั้นเรียน
  • เชื่อมต่อกันโดยย่านที่กว้างมากกว่าเดิมง่าย
  • ไซส์นามบัตรกะทัดรัด
POCKETALK

W โพะเคะโทะคุ

ล่าม

  • ราคาที่ราคาไม่แพง
  • ประสิทธิภาพการแปลเหมือนกันกับแบบใหม่
  • สามารถใช้ได้ด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นาน
Pocket