สำหรับสัญญาภาษาอังกฤษ    ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software

Legal Transer เป็นซอฟต์แวร์การแปลของสเปคมืออาชีพที่ทำให้เป็นจริงการแปลที่มีคุณภาพสูง เพราะวิเคราะห์ long sentence และหนังสือสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ยากเพราะเทคนิคที่ไม่เหมือนใคร จัดหาการแปลสูงของความแม่นยำที่ไม่ได้โดยซอฟต์แวร์การแปลดั้งเดิมโดยการประมวลผลประโยค ( preprocessing การแปล postprocessing ) ที่วิเคราะห์การก่อสร้างต้นกำเนิด และเข้าใจอย่างถูกต้องและพจนานุกรมการแปลที่ทำให้มีลักษณะพิเศษในหนังสือสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษ และทำการเปล่งเสียง
ฟังก์ชันที่ทำหนังสือสัญญาของ Japanese sentence ให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่ทำให้ความเข้าใจรวดเร็วของเนื้อหาสัญญาเป็นไปได้ เพราะภาษาญี่ปุ่น และแปลหนังสือสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นด้วยการค้าขายหรือการต่อรองกับต่างประเทศเป็นอย่างฉับไวเท่านั้นในทางตรงกันข้ามเป็นความเต็มพร้อมด้วย ให้การช่วยเหลือการเพิ่มความเร็วและการลดต้นทุนของธุรกิจ

สภาพแวดล้อมในการปฎิบัติการ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:
(แต่ละฉบับภาษาญี่ปุ่น)
วินโดวส์ 10
(32/64bit)
8.1 วินโดวส์
(32/64bit)
※OS การรองรับเป็นฉบับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
※อำนาจคนดูแลจำเป็นสำหรับการติดตั้ง
※ไม่สนับสนุนแบบวิธีวินโดวส์ 10 S
※การใช้ที่สิ่งแวดล้อมคอมพิวเตอร์ที่สมมติขึ้นนอกเหนือสิ่งที่เป็นเป้าหมายการสนับสนุน
หน่วยความจำ แนะนำให้ใช้มากกว่า 2GB ขึ้นไป
ปริมาณความจุฮาร์ดดิสก์ ประมาณ 2.6GB (ตอนที่ full install )
จอคอมพิวเตอร์ มากกว่าระดับความคมชัดและความละเอียด 1024 วาตู 768
อุปกรณ์รอบข้าง ※DVD drive จำเป็นสำหรับการติดตั้งที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของหีบห่อ

※ที่เครื่องปลายทางที่ OS และสินค้า Office เบราเซอร์ที่การสนับสนุนเสร็จของบริษัทไมโครซอฟถูกติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ของเราไม่รับประกันกิริยาท่าทางตามปกติ จึงขอความกรุณาทำความเข้าใจไว้ ณ ที่นี้
OS และสินค้า Office การใช้ความต่อเนื่องที่การสนับสนุนทำเสร็จของเบราเซอร์กลายเป็นความเสี่ยงในความปลอดภัย แนะนำการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สิ่งแวดล้อมใหม่ล่าสุด

พจนานุกรมการติดตั้ง

number of words ทั้งหมด
8,354,000 ภาษา
พจนานุกรม essential word
โดยรวม: 3,940,000 ภาษา [ → English-to-Japanese 1,390,000/วัน 2,550,000 ภาษาแห่งประเทศอังกฤษ]
พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางที่สำหรับใช้เฉพาะ
พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางสัญญา [ 17,000 ภาษาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 2,000/วันแห่งประเทศอังกฤษ]
พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง
โดยรวม: 4,395,000 ภาษา [ → English-to-Japanese 2,115,000/วัน 2,280,000 ภาษาแห่งประเทศอังกฤษ]
สาขาธุรกิจ 6 เอ → วัน วัน → เอ
ธุรกิจ 74,000 ภาษา 79,000 ภาษา
กฎหมาย 36,000 ภาษา 33,000 ภาษา
การค้า 25,000 ภาษา 28,000 ภาษา
การเงิน 51,000 ภาษา 47,000 ภาษา
การทำบัญชี 8,000 ภาษา 8,000 ภาษา
การตลาด 7,000 ภาษา 10,000 ภาษา
สาขาเทคนิค 13 เอ → วัน วัน → เอ
คอมพิวเตอร์ 118,000 ภาษา 160,000 ภาษา
อิเล็กตรอนไฟฟ้า 96,000 ภาษา 102,000 ภาษา
วิศวกรรมเครื่องกล 89,000 ภาษา 86,000 ภาษา
สถาปัตยกรรมงานก่อสร้าง 40,000 ภาษา 42,000 ภาษา
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 67,000 ภาษา 73,000 ภาษา
วิศวกรรมศาสตร์รถยนต์ 26,000 ภาษา 44,000 ภาษา
โลหะ 22,000 ภาษา 23,000 ภาษา
คำศัพท์เฉพาะทาง JIS อุตสาหกรรม 51,000 ภาษา 52,000 ภาษา
photonics 3,000 ภาษา 4,000 ภาษา
พลังงาน 14,000 ภาษา 16,000 ภาษา
วิชาฟิสิกส์คณิตศาสตร์ 71,000 ภาษา 82,000 ภาษา
วิศวกรรมอุตสาหการ 2,000 ภาษา 3,000 ภาษา
Nichigai Associates
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90.0 มะนโก 90.0 มะนโก
สาขา 4 วิทยาศาสตร์ เอ → วัน วัน → เอ
ห้วงอากาศและอวกาศ 18,000 ภาษา 19,000 ภาษา
เรือเดินสมุทรทางทะเล 14,000 ภาษา 15,000 ภาษา
สิ่งแวดล้อมโลก 36,000 ภาษา 36,000 ภาษา
การป้องกันความปลอดภัย 9,000 ภาษา 9,000 ภาษา
สาขา 5 เคมทางการแพทย์ เอ → วัน วัน → เอ
แพทยศาสตร์ทางการแพทย์ 79,000 ภาษา 124,000 ภาษา
วิชาเคมี 128,000 ภาษา 146,000 ภาษา
เทคโนโลยีชีวภาพ 68,000 ภาษา 77,000 ภาษา
เกษตรกรรม 8,000 ภาษา 8,000 ภาษา
ชีววิทยา 40,000 ภาษา 40,000 ภาษา
สาขานอกจากนั้น 2 เอ → วัน วัน → เอ
การท่องเที่ยว 14,000 ภาษา 13,000 ภาษา
การจัดการ 1,000 ภาษา 1,000 ภาษา
จำนวนพจนานุกรมการใช้เวลาเดียวกัน ถึงพจนานุกรมผู้ใช้พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางรวม 10 อัน

รวบรวม Cross Language JSD EDR อิเจียวโดะ*ชินิชิชิวคะน*เทะนเคะนคิวเชียวข้อมูลคำแปลต่อของผู้ถือลิขสิทธิ์ของส่วนใหญ่อื่นๆ และพจนานุกรมสำหรับการแปลที่ติดตั้งที่สินค้านี้ทำให้เป็นพจนานุกรมสำหรับการเรียบเรียงซอฟต์แวร์การแปลที่ Cross Language แบบเป็นเอกลักษณ์

 

ฟังก์ชั่นการแปลเครื่องมือการแปลและแอปพลิเคชันการรองรับ (แต่ละฉบับภาษาญี่ปุ่น)

※สถานการณ์การรองรับเป็นของเดือน 2020/03

การแปลโฮมเพจ เบราเซอร์การรองรับ: (32/64bit) ไมโครซอฟอินเตอร์เนต Explorer 11
※Explorer อินเตอร์เนตไม่การรองรับที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของแอปพลิเคชันร้านค้า
การแปลสำนักงาน
Excel ไมโครซอฟ
2010/2013/2016/2019/365 (32/64bit)
Word ไมโครซอฟ
2010/2013/2016/2019/365 (32/64bit)
PowerPoint ไมโครซอฟ
2010/2013/2016/2019/365 (32/64bit)
Outlook ไมโครซอฟ
2010/2013/2016/2019/365 (32/64bit)
ความตรง PDF
การแปลไฟล์
ฉบับการรองรับ PDF : PDF 1.3-2.0
ข้อจำกัด PDF ความตรงการแปล:
ดำเนินการฟังก์ชั่นการแปลไม่ได้หรือเลย์เอ้าท์หลังการแปลอาจจะไม่ถูกเก็บรักษาเพราะสภาพที่ PDF file ถูกสร้างการแปล PDF Direct File นอกจากนี้ ยังไม่สามารถรองรับไฟล์ PDF ที่มีตัวอักษรโปร่งใส
[ตัวอย่างที่การแปลไม่ถูกดำเนินการ]
- PDF file ที่แยกหนังสือเรียนไม่ได้ออกเพราะการคุ้มครองความปลอดภัยการประมวลผลภาพ
- PDF file ที่การสร้าง PDF ยกเว้น Acrobat และ Acrobat Distiller นุ่ม และถูกบันทึก
- PDF file ที่ถูกบันทึกที่ Acrobat และ Acrobat Distiller สำหรับ OS ยกเว้นวินโดวส์
- PDF file ที่ถูกสร้างโดยวิธีการบีบอัด (เช่น LZW เป็นต้น) ยกเว้น Flate(Zip)
[ตัวอย่างที่เลย์เอ้าท์ไม่ถูกเก็บรักษา]
- PDF file ที่ถูกสร้างด้วยเลย์เอ้าท์ซับซ้อนที่รวมตารางและภาพ
- PDF file ที่การออกแบบถูกเพิ่มโดยซอฟต์แวร์ DTP
การแปลอีเมล
ซอฟต์แวร์การรองรับ: ทำงานไม่ว่าชนิดของซอฟต์แวร์อีเมลอีเมลการแปลเบาะ = แบบ add-in Outlook อีเมลการแปล = ไมโครซอฟ (ฉบับการรองรับอ้างอิงคอลัมน์ "การแปลสำนักงาน add-in" )
สำนักงานอย่างต่อเนื่อง
การแปลไฟล์
รูปแบบการรองรับไฟล์: DOCX, XLSX, PPTX
การแปลการยึดครอง เครื่องมือที่ตระหนักถึงอักษรในภาพกับเครื่องจักร OCR และแปลผลความสำนึกเป็น
ข้อจำกัดการยึดครองการแปล:
กรณีตามด้านล่างอาจจะแก้ไขการประมวลผลอักษรความสำนึกไม่ได้อักษรในภาพจับกุม นอกจากนั้นการกระทำที่ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้
- กรณีที่มีลายและเงาความจอแจในเบื้องหลังของอักษร
- กรณีที่แยกแยะ background color กับอักษรยาก (ในเบื้องหลังสีขาวเช่นอักษรสีเหลืองเป็นฉากหลังอักษรสีฟ้าสีดำเป็นต้น)
- กรณีที่การจัดกลุ่มตามขนาดของอักษรภาพเพื่อความสำนึกเล็ก
- ในกรณีแบบตัวหนังสือที่ถูกออกแบบเช่น italic type อักษรพู่กันร่างกายที่เป็นที่นิยมเป็นต้น
(แบบตัวหนังสือพื้นฐานที่รองรับความสำนึกเป็นสายโกธิคระบบ / พรุ่งนี้เช้า)
การแปลหนึ่งคะแนน เครื่องมือหนังสือเรียนการแปลเรียบง่าย
เครื่องมือพจนานุกรมการอ้างอิง เครื่องมือคำแปลการอ้างอิงของพจนานุกรมการแปล
 

ฟังก์ชันหลักของ "เรียบเรียงการแปล"

ไฟล์ที่รองรับการป้อน (*.txt) ต้นฉบับหนังสือเรียน
ไฟล์การแปลประโยคต่อประโยค ( *.txt, *.out )
ไฟล์การแปลประโยคต่อประโยค ( Comma Separated Value ) ( *.csv, *.txt )
ไฟล์การแปล ( *.edh, *.emh, *.eph): ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
ไฟล์การแปล ( *jdh, *.jmh *.jph): ญี่ปุ่นและอังกฤษ
HTML file ( *.htm, *.html )
PDF file (*.pdf): PDF 1.2-1.7
(*.rtf): RTF ไฟล์ RTF ไมโครซอฟ
(*.tmx): TMX ไฟล์ TMX 1.1/1.4/1.4b
Word file (*.doc): ไมโครซอฟ Word 97-2003
Word file (*.docx): ไมโครซอฟ Word 2007-2019 / 365
(*.xlsx): Excel ไฟล์ ไมโครซอฟ Word 2007-2019 / 365
(*.pptx): PowerPoint ไฟล์ ไมโครซอฟ Word 2007-2019 / 365
XML (*.xml) เอนกประสงค์
ไฟล์การเก็บ เอ → วันและเอ → วัน → เอ
(*.edh): การแปลไฟล์ ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น (ต้นฉบับประโยคแปล)
(*.jdh): การแปลไฟล์ ญี่ปุ่นและอังกฤษ (ประโยคแปลประโยคการยืนยัน)
(*_ej.txt): การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น (ต้นฉบับประโยคแปล)
(*_je.txt): การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ ญี่ปุ่นและอังกฤษ (ประโยคแปลประโยคการยืนยัน)
(*_eje.txt): การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ ญี่ปุ่นและอังกฤษ (ต้นฉบับประโยคแปลประโยคการยืนยัน) แห่งประเทศอังกฤษ
การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ ( Comma Separated Value ) (*_ej.csv): ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น (ต้นฉบับประโยคแปล)
การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ ( Comma Separated Value ) (*_je.csv): ญี่ปุ่นและอังกฤษ (ประโยคแปลประโยคการยืนยัน)
การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ ( Comma Separated Value ) (*_eje.csv): ญี่ปุ่นและอังกฤษ (ต้นฉบับประโยคแปลประโยคการยืนยัน) แห่งประเทศอังกฤษ
(*_j.txt): ประโยคแปลไฟล์ ประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น
(*_e.txt): ต้นฉบับไฟล์ ต้นฉบับภาษาอังกฤษ
(*_e.txt): การยืนยันประโยคไฟล์ ประโยคการยืนยันภาษาอังกฤษ
(*_j.html): HTML file (ประโยคแปล) ประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น
(*_e.html): HTML file (ประโยคการยืนยัน) ประโยคการยืนยันภาษาอังกฤษ
(*.tmx) TMX ไฟล์
Word file (*.docx): ประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น ※
(*.xlsx): Excel ไฟล์ ประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น ※
(*.pptx): PowerPoint ไฟล์ ประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น ※
(*.xml): XML ไฟล์เอนกประสงค์ ประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น ※

วัน → และแห่งประเทศอังกฤษเป็นวัน → เอ → วัน
(*.jdh): การแปลไฟล์ ญี่ปุ่นและอังกฤษ (ต้นฉบับประโยคแปล)
(*.edh): การแปลไฟล์ ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น (ประโยคแปลประโยคการยืนยัน)
(*_je.txt): การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ ญี่ปุ่นและอังกฤษ (ต้นฉบับประโยคแปล)
(*_ej.txt): การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น (ประโยคแปลประโยคการยืนยัน)
(*_jej.txt): การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ วัน (ต้นฉบับประโยคแปลประโยคการยืนยัน) ของญี่ปุ่น-อังกฤษ
การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ ( Comma Separated Value ) (*_je.csv): ญี่ปุ่นและอังกฤษ (ต้นฉบับประโยคแปล)
การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ ( Comma Separated Value ) (*_ej.csv): ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น (ประโยคแปลประโยคการยืนยัน)
การแปลประโยคต่อประโยคไฟล์ ( Comma Separated Value ) (*_jej.csv): วัน (ต้นฉบับประโยคแปลประโยคการยืนยัน) ของญี่ปุ่น-อังกฤษ
(*_e.txt): ประโยคแปลไฟล์ ประโยคแปลภาษาอังกฤษ
(*_j.txt): ต้นฉบับไฟล์ ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น
(*_j.txt): การยืนยันประโยคไฟล์ ประโยคการยืนยันภาษาญี่ปุ่น
(*_e.html): HTML file (ประโยคแปล) ประโยคแปลภาษาอังกฤษ
(*_j.html): HTML file (ประโยคการยืนยัน) ประโยคการยืนยันภาษาญี่ปุ่น
(*.tmx) TMX ไฟล์
Word file (*.docx): ประโยคแปลภาษาอังกฤษ ※
(*.xlsx): Excel ไฟล์ ประโยคแปลภาษาอังกฤษ ※
(*.pptx): PowerPoint ไฟล์ ประโยคแปลภาษาอังกฤษ ※
(*.xml): XML ไฟล์เอนกประสงค์ ประโยคแปลภาษาอังกฤษ ※
※การเก็บด้วยรูปแบบไฟล์ที่เดียวกันกับไฟล์ในอดีตได้ เพียงแค่ตอนที่เปิดไฟล์ของรูปแบบ Office และรูปแบบ XML
※กรณีที่เปิดไฟล์ 3 ด้านของรูปแบบ Office โดยเรียบเรียง ด้วยรูปแบบไฟล์เดียวกันบันทึกไม่ได้
สายไฟการรองรับอักษร ASCII ShiftJIS, JIS EUC, UTF-8 UTF-16LE, UTF-16BE
ฟังก์ชันการแปลการตัดต่อ การรองรับคำแปลการเปลี่ยนแปลงคำแปลการเรียนรู้คำแปลการแสดงคำแปลแยกการลงทะเบียนพจนานุกรมผู้ใช้การเปลี่ยนแปลงชนิดของคำ (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น) การกำหนดวลี (การรองรับที่กำหนดรวม) ล็อกการแปลที่คั่นหนังสือหลายสไตล์การแปลการติดตั้ง
ฟังก์ชันการแปลการสนับสนุน วิธีคำแปลการแปลตรงข้ามการแสดงการตีความ (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น) แยกพจนานุกรมคำพ้องความหมาย (ญี่ปุ่นและอังกฤษ) การแสดงการสร้างประโยคการวิเคราะห์ spelling error detection ที่เป็นภาษาอังกฤษการเข้าตลาดหลักทรัพย์ความถี่การเข้าตลาดหลักทรัพย์ unknown word การค้นหา unknown word การเอา ออกคำศัพท์เฉพาะทางการเลือกพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางอัตโนมัติภาษาคำจำกัดความการติดตั้งการค้นหา WEB ฟังก์ชัน word count ที่เป็นภาษาอังกฤษการจัดให้ถูกตำแหน่งการแปลประโยคต่อประโยค
พจนานุกรมผู้ใช้
ฟังก์ชันการสนับสนุน
เบราเซอร์พจนานุกรมผู้ใช้การลงทะเบียนรวมการออกหนังสือเรียนการแปลง English-Japanese พจนานุกรมที่มาฟังก์ชันเน็ตเวิร์คการใช้ร่วมกันของไฟล์พจนานุกรมผู้ใช้
ฟังก์ชันอื่น ประกาศอัตโนมัติของข้อมูลอัปเดต

※สิ่งแวดล้อมย่านเน็ตเวิร์คท้องถิ่นจำเป็นสำหรับการใช้ของฟังก์ชันเน็ตเวิร์คการใช้ร่วมกัน
※Sharing Setup ของระบบวินโดวส์จำเป็นสำหรับการใช้ร่วมกันข้อมูลของคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น

 

ฟังก์ชันหลักของ "หน่วยความจำการแปล"


ประโยคตัวอย่างสำหรับหน่วยความจำการแปล 168,000 ตัวอย่างญี่ปุ่นเทศบัญญัติและบทบัญญัติการแปลหน่วยความจำ 2,000 ตัวอย่างสัญญาการแปลหน่วยความจำ
วิธีการค้นหาตอนการแปล การสอดคล้องกันสมบูรณ์แบบการสอดคล้องกัน sentence pattern การสอดคล้องกัน sentence pattern อัตโนมัติการสอดคล้องกันสมบูรณ์แบบส่วนการสอดคล้องกัน sentence pattern ส่วนการสอดคล้องกันการกลับมาใหม่ sentence pattern ประโยคคล้ายคลึง
การนำเข้า
รูปแบบไฟล์
(*.tmx): TMX รูปแบบ TMX 1.1/1.4
(*.ty3): การแปลหน่วยความจำรูปแบบ TY3
(*.ty2): การแปลหน่วยความจำรูปแบบเก่า TY2
(*.tsv): แท็บการเว้นช่วงรูปแบบ TSV
(*.csv) Comma Separated Value รูปแบบ: CSV
การส่งออก
รูปแบบไฟล์
(*.tmx): TMX รูปแบบ TMX 1.1/1.4
(*.tsv): แท็บการเว้นช่วงรูปแบบ TSV
(*.csv) Comma Separated Value รูปแบบ: CSV
การลงทะเบียนรวม การเลือกมากกว่าหนึ่งประโยคในเรียบเรียงการแปลประโยคการแปลล็อกประโยคที่คั่นหนังสือการติดตั้ง
อื่นๆ global search การส่งออกของหน่วยความจำผู้ใช้การแปล
การค้นหาคำสำคัญ
ฟังก์ชันเน็ตเวิร์คการใช้ร่วมกัน

※สิ่งแวดล้อมย่านเน็ตเวิร์คท้องถิ่นจำเป็นสำหรับการใช้ของฟังก์ชันเน็ตเวิร์คการใช้ร่วมกัน
※Sharing Setup ของระบบวินโดวส์จำเป็นสำหรับการใช้ร่วมกันข้อมูลของคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น

 

ซอฟต์แวร์แนบ

การลดราคาพจนานุกรม "อิเล็กทรอนิกส์ เบราเซอร์" พจนานุกรมนุ่ม
เนื้อหาการติดตั้งพจนานุกรม ที่ 7 พจนานุกรมระหว่าง Kenkyusha ใหม่ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
ที่ 5 พจนานุกรมระหว่าง Kenkyusha ใหม่ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
Kenkyusha English-Japanese Dictionary for The General Reader ที่ 2
ขั้วบวกผู้นำของ Kenkyusha
 
อักษรความสำนึกซอฟต์แวร์ " CROSS OCR V4"
ภาษาที่รองรับ ญี่ปุ่น-อังกฤษ
รูปแบบตัวอักษรที่รองรับ ตัวอักษรในกลุ่ม Myocho และ Gothic
ขนาดตัวอักษรที่รองรับ 7-36 พอยท์
ความละเอียดของภาพที่รองรับ dpi 200-400
รองรับการป้อน รูปแบบไฟล์ PDF เจเพ็ก BMP, PNG, TIFF
รองรับการออก รูปแบบไฟล์ หนังสือเรียน DOC(Word), XLS(Excel), PPT ( PowerPoint ) PDF หนังสือเรียนโดยทั่วไปพร้อมด้วยหนังสือเรียนโปร่งใส
ระมัดระวัง CROSS OCR V4 ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครื่องสแกนเนอร์ หลังจากบันทึกใน PDF และไฟล์ภาพโดยซอฟต์แวร์ที่แนบกับเครื่องสแกนเนอร์อ่านใน CROSS OCR และสามารถใช้ได้
Pocket