สำหรับสาขาการแพทย์และเภสัชกรรม    ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software

ให้แพทยศาสตร์หลายที่หรือหน่วยงานทางการแพทย์บริษัทผู้ผลิตยาในเครือใช้ reading and understanding ของวิทยานิพนธ์แพทยศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษและการรวบรวมข้อมูลแพทยศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับการสร้างวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software ที่จัดหาการแปลสูงของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่ได้โดยซอฟต์แวร์การแปลทั่วไปโดยเครื่องจักรการแปลที่ " MED-Transer" มีลัษณะพิเศษในสาขาแพทยศาสตร์ และแสดงการเปล่งเสียงอย่างกว้างขวางอีก นอกจากนั้นติดตั้งยอดเจ้าแห่งพจนานุกรม "พจนานุกรม แพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์" ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกทางการแพทย์เกณฑ์ และจัดหาการแปลไว้ใจได้โดยคำแปลของ Stedman

เพิ่ม "แบบวิธี Japanese-to-English ⇒ วันการยืนยันการแปล" ที่สนับสนุนเรียงความภาษาอังกฤษที่รวดเร็วให้มากขึ้น และติดตั้ง "เรียบเรียง third page การแปล" ใหม่!

ขณะตรวจสอบประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกแปลเรียงความภาษาอังกฤษ

การแสดงที่แปลการแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นเวลาเดียวกับการแปลเป็นภาษาอังกฤษของต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโดยตรงกันข้าม ถ้าใช้ "เรียบเรียง Japanese-to-English ⇒ วัน third page การแปล" และขนาน ตัดสินว่า ประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกแปลถูกต้องณ ที่นั้นได้
กรณีที่ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปลโดยตรงกันข้ามแตกต่างกับความละเอียดอ่อนทางภาษาของต้นฉบับ เปลี่ยนการใช้คำพูดภาษาญี่ปุ่นของต้นฉบับ และ retranslation ทำซ้ำๆ อีกหลายๆครั้ง และสามารถใช้ได้ จนกว่าทำ 1 อัน 1 อันการแปลการแปลเป็นภาษาอังกฤษ / ความตรงกันข้ามที่เข้าใจได้ได้ด้วยการควบคุมการคลิกของ statement number

เพิ่มให้มากขึ้นที่ V17 จาก "แบบวิธีการยืนยันการแปล" ถึง "เรียบเรียง third page การแปล" แสดงผลการแปล และแก้ไขได้จนบัดนี้ขึ้นที่ย่านการยืนยันประโยคด้วย นอกจากนั้นโดยเกี่ยวข้องกับการเก็บของไฟล์การแปลประโยคต่อประโยคของต้นฉบับประโยคแปลประโยคการยืนยันและไฟล์การแปลของประโยคแปลประโยคการยืนยัน ใช้ประโยคการยืนยันขึ้นง่าย

การแปล MED-Transer V17 Japanese-to-English ⇒ วันการยืนยัน

รู้ทันทีการแปลเป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง!
ถ้าคลิ๊ก statement number เป็น retranslation ในประโยคที่แต่เป้าหมายระหว่างงานการแปลเท่านั้น ถูกทำซ้ำๆ อีกหลายๆครั้ง และแปลได้เป็นผลของการแปลการแปลเป็นภาษาอังกฤษ / ความตรงกันข้าม จนกว่าไปการเข้าใจ

ตัวอย่างที่การแปลเป็นภาษาอังกฤษมีดีขึ้นด้วยรูปแบบการเขียนภาษาญี่ปุ่น:
ลูกค้า 500 ท่านค้างคืนที่โรงแรมได้ ⇒ visitors can stay in the hotel. 500
โรงแรมนั้นจุลูกค้า 500 ท่านได้ ⇒ visitors. The hotel can accommodate 500

"เรียบเรียงการแปล" ที่มืออาชีพของการแปลยอมรับ

การแปลสภาพแวดล้อมในการทำงาน "เรียบเรียงการแปล" ที่เปิดศักราชใหม่ที่ MED-Transer จัดหาวิวัฒนาการมากขึ้น แสดง "ช่องในวินโดว์การแปล" ที่มีบทบาทสำคัญของงานการแปลและ "ช่องในวินโดว์คำแปล" " ช่องในวินโดว์พจนานุกรม" " ช่องในวินโดว์การแปลหน่วยความจำ" (มืออาชีพ) " ช่องในวินโดว์การช่วยงาน" (วิธีคำแปลการแปล / ความตรงกันข้าม) " ช่องในวินโดว์ที่คั่นหนังสือ" บนหน้าจอเดียวกัน ทำให้ลำดับการควบคุมง่าย เพราะแต่ละช่องในวินโดว์เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน และงานการแปลที่มีประสิทธิภาพถูกดำเนิน นอกจากนั้นติดตั้งฟังก์ชันการเกี่ยวโยงกับเนื้อหาพจนานุกรมเนื้อหา / อินเตอร์เนตจากภายนอกที่ทำการใส่เข้าไปข้างในของความรู้จากทรัพยากรภายนอกได้อย่างง่ายๆ ประสิทธิภาพของงานการแปลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เรียบเรียง MED-Transer V17 การแปล

[1] ช่องในวินโดว์การแปล – ทางด่วนการประมวลผลเอกสาร [email protected] ช่องในวินโดว์การแปลที่สำหรับไฟล์ที่มีความจุมาก

การจัดการเอกสารที่มีความจุมากทำให้เป็นจริงทางด่วนที่ไม่ให้รู้สึกถึงความตึงเครียด แต่ละ 100 เอกสารจัดการที่ญี่ปุ่นและอังกฤษภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น / และดำเนินการแต่ละ 20 การประมวลผลการแปลได้พร้อมๆ กัน นอกจากนั้นนอกจาก text file อ่าน DOC/DOCX XLSX PPTX XML HTML RTF PDF ( 1.2-1.7 ) ไฟล์โดยตรง
※จำนวนการเปิดของเอกสารตัวเลขการแปลการประมวลผลเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการของคอมพิวเตอร์ของการใช้

[2] สไตล์การแปล – ติดตั้งฟังก์ชันที่ทำการติดตั้งของการแปลตามความต้องการของลูกค้า และลงทะเบียนได้

โดยเรียบเรียงการแปล การติดตั้งอย่างละเอียดเกี่ยวกับการแปลได้ ฟังก์ชันสไตล์ตั้งชื่อการติดตั้งอย่างละเอียด และการเก็บเป็นฟังก์ชันสะดวกที่ลงทะเบียนได้ การนำกลับมาใช้ใหม่ของการลงทะเบียนและการติดตั้งที่ประสานการนำไปใช้เช่นการกำหนดเหตุผลเพื่อการติดตั้งคำช่วยและคำสรรพนามบทความของวิธีการแปลพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางและพจนานุกรมผู้ใช้เป็นต้นได้

[3] ช่องในวินโดว์การช่วยงาน – วิธีคำแปลฟังก์ชั่นการแปล & ความตรงกันข้าม

ช่องในวินโดว์การช่วยงานจัดหาคุณสมบัติใหม่ "การแปลความตรงกันข้าม" ที่สนับสนุนงานการแปลและฟังก์ชันกิจการบริการสาธารณะของ "วิธีคำแปล" ดำเนินการการแปลทิศทางตรงกันข้ามสำหรับผลการแปลของ English-to-Japanese / Japanese-to-English และฟังก์ชัน "การแปลความตรงกันข้าม" เป็นฟังก์ชันสะดวกที่กลายเป็นเป้าหมายของข้อดีและข้อเสียของประโยคแปล นอกจากนั้น "วิธีคำแปล" ฟังก์ชันที่เสียงอ่านกำกับแสดงคำแปลคำของต้นฉบับเท่านั้น โดยไม่ดำเนินการการแปลเรื่องเครื่องจักรเป็นฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาของประสิทธิภาพการแปลด้วย

[4] การค้นหา WEB – ฟังก์ชันที่ใส่ความรู้เข้าไปข้างในจากอินเตอร์เนตอย่างฉับไว

ทำให้วอร์ดที่กำลังทำงานอยู่ที่คลิ๊กในช่องในวินโดว์การแปลเป็นคำสำคัญการค้นหา และเข้าทรัพยากรของอินเตอร์เนต และติดตั้งฟังก์ชัน "การค้นหา WEB" ที่แสดงผลการค้นหาใหม่ เข้าเว็บไซต์การค้นหาเว็บไซต์ / พจนานุกรมเนื้อหาเช่น Wikipedia และกูเกิ้ล Yahoo! และให้การใส่เข้าไปข้างในการแปลสะท้อนความรู้จากเน็ตอย่างฉับไวได้ นอกจากนั้นการปรับให้เมาะกับแต่ละบุคคลของการติดตั้งการเข้าถึงที่แต่ละเว็บไซต์ได้

[5] [การเพิ่ม] ช่องในวินโดว์การแปลหน่วยความจำ – ติดตั้ง / การค้นหา / การอ้างอิงเรื่องการแสดง ( ※ ) / การส่งออก ( ※ ) ฟังก์ชันทั้งหมดของประโยคตัวอย่างการแปลประโยคต่อประโยค ※มืออาชีพ

ที่ช่องในวินโดว์การแปลหน่วยความจำ ลงทะเบียนข้อมูลการแปลประโยคต่อประโยค (ชุดของต้นฉบับและประโยคแปล) ที่ทำเสร็จสมบูรณ์โดยมือมนุษย์กับฐานข้อมูล และทำการอ้างอิงการค้นหาของ "หน่วยความจำการแปล" ที่นำเหตุผลเสร็จสมบูรณ์มาใช้ในการแปลภายหลังได้ ทางด่วนค้นหาประโยคการสอดคล้องกันประโยค / ความคล้ายคลึงจากทรัพย์สินการแปลในอดีตด้วยคำและการป้อนวลี และทำให้ประสิทธิภาพการแปลสูงขึ้น นอกจากนี้ที่ V17 ส่งออกผลค้นหา และนำมาใช้อีกครั้งขึ้นง่าย
※ฟังก์ชันเรื่องการแสดง / การส่งออกทั้งหมดนำไปใช้กับหน่วยความจำผู้ใช้การแปลเท่านั้น

[6] ช่องในวินโดว์คำแปล – เรียนคำแปลการเลือกโดยอัตโนมัติ

แสดงรายชื่อคำแปลเพื่อคำของต้นฉบับด้วยการควบคุมการคลิกของคำในช่องในวินโดว์การแปล คำแปลการเลือกให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการแปลหลังการทำงาน และฟังก์ชันการเรียนรู้เริ่มถูกใช้แล้ว เพราะเลือกคำแปลแยกจากรายการ ทำการเปลี่ยนแปลงของคำแปลและชนิดของคำการลงทะเบียนพจนานุกรมผู้ใช้ได้อย่างราบรื่นด้วย

[7] ช่องในวินโดว์ที่คั่นหนังสือ – การรองรับที่คั่นหนังสือหลาย

การติดตั้งของที่คั่นหนังสือ (การติดหนี้ไว้ก่อนกระดาษโน้ต) ยอมรับโดยประโยคที่การตรวจปรู๊ฟอีกการยืนยันอีกครั้ง retranslation จำเป็น คลิ๊กรายการของประโยคที่กำหนดที่คั่นหนังสือเพราะฟังก์ชัน "ที่คั่นหนังสือ หลาย" ที่สามารถการติดตั้งชื่อการติดตั้งการจัดประเภท ( 32 ชนิดที่ใหญ่ที่สุดของการติดตั้งจำพวกมากกว่าหนึ่ง) ได้ และกระโดดที่ประโยคเหมาะสมอย่างฉับไวได้ นอกจากนั้นการกำหนดที่คั่นหนังสือประโยครวมเป้าหมายที่ถูกค้นหาเพราะฟังก์ชันการลงทะเบียน (มืออาชีพ) รวมที่หน่วยความจำการแปลของประโยคที่กำหนดที่คั่นหนังสือและการเอา ออกคำศัพท์เฉพาะทางได้ด้วย

[8] ช่องในวินโดว์พจนานุกรม – พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เลิก

ทำให้วอร์ดที่กำลังทำงานอยู่ที่คลิ๊กในช่องในวินโดว์การแปลเป็นคำสำคัญ และการอ้างอิงของตัวอย่างเหตุผลและตัวอย่างการใช้ของเนื้อหาพจนานุกรมได้ นอกจากนั้นจัดการกับการปฏิรูปอัตโนมัติของภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ / กรณีที่ กรณีที่ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นคำสำคัญ ด้วย "ผลรวม ⇒ แห่งประเทศอังกฤษ" ทำให้ภาษาญี่ปุ่นเป็นคำสำคัญ " ⇒ ผลรวม แห่งประเทศอังกฤษ" ดำเนินการการค้นหาโนะพจนานุกรม

พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางฟังก์ชันการเลือกฟังก์ชันพจนานุกรมสีการแสดงอัตโนมัติ

MED-Transer ติดพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางหลายประเภทที่สนับสนุนการแปลของสาขาที่เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ต้นฉบับ และติดตั้งฟังก์ชันพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางการเลือก อัตโนมัติ" ที่วัดความถี่การปรากฎตัวของวอร์ดที่อยู่ในต้นฉบับ และกำหนดพจนานุกรมศัพท์เฉพาะทางที่เรียบเรียงการแปล นอกจากนั้นแสดงมาร์กอัปด้วยสีที่กำหนดวอร์ดของประโยคแปลต้นฉบับ / ที่ถูกแปลที่พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางและพจนานุกรมผู้ใช้เพราะ "ฟังก์ชันพจนานุกรมสีการแสดง"

การกำหนดวลีรวม

ต้นฉบับซับซ้อนที่คำสันธานเช่นสำนวน and หรือ or ที่ไม่ถูกลงทะเบียนต่อเนื่องกันที่เหมาะสมอาจจะแปลไม่ได้ กีดกั้นความสัมพันธ์ของคำและคำและประโยคและประโยค และกำหนด และฟังก์ชันที่ป้องกันการแบ่งเป็น "การกำหนดวลี" วลีกำหนดวลีเดียวกันที่อยู่ในต้นฉบับได้แบบรวมเป็นที่เดียว

ฟังก์ชันพจนานุกรมผู้ใช้ / การแปลหน่วยความจำไฟล์เน็ตเวิร์คการใช้ร่วมกัน ※มืออาชีพ

ติดตั้ง "ฟังก์ชันเน็ตเวิร์คการใช้ร่วมกัน" ของข้อมูลพจนานุกรมผู้ใช้ข้อมูล / การแปลหน่วยความจำที่คาดการณ์การใช้ที่กลุ่ม การใช้ของสมาชิกอื่นของกลุ่มสามารถเป็นไปได้ เพราะกำหนดพจนานุกรมผู้ใช้และหน่วยความจำการแปลที่บุคคลสร้าง "การใช้ร่วมกัน" เป็นการออกแบบสมาชิกที่ความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพิ่มที่หน่วยความจำพจนานุกรมผู้ใช้ / การแปลความปลอดภัยเช่นการยินยอมของอำนาจคนดูแลเป็นต้นคำนึงด้วยอื่น
※สิ่งแวดล้อมย่านเน็ตเวิร์คท้องถิ่นจำเป็นสำหรับการใช้ของฟังก์ชันพจนานุกรมผู้ใช้ / การแปลหน่วยความจำไฟล์เน็ตเวิร์คการใช้ร่วมกัน
※Sharing Setup ของระบบวินโดวส์จำเป็นสำหรับการใช้ร่วมกันข้อมูลของคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น

ติดตั้งเครื่องมือ "สำนักงานอย่างต่อเนื่องการแปลไฟล์" !

ติดตั้งเครื่องมือที่ดำเนินการการจัดการการแปลไฟล์สำนักงานหลายประเภท โดยไม่เปิดไฟล์โดยเรียบเรียงการแปล แปลได้ถึงไฟล์ 10 อย่างติดต่อกันครั้งละเยอะๆ เป็นเครื่องมือสะดวกที่ดำเนินการได้อัตโนมัติ ขณะใช้คอมพิวเตอร์ด้วยงานอื่น

MED-Transer V17 สำนักงานอย่างต่อเนื่องการแปลไฟล์

การติดตั้งอักษรความสำนึกซอฟต์แวร์ " CROSS OCR V4" ที่สนับสนุนการแปลของ PDF สแกน!

ปรับปรุง user interface และทั้งความสามารถควบคุมการทำงานและความแม่นยำความสำนึกบรรทุกอักษรความสำนึกซอฟต์แวร์ " CROSS OCR V4" ต้นฉบับที่ดีขึ้นมาก หลังจากเก็บต้นฉบับกระดาษใน PDF และไฟล์ภาพโดยซอฟต์แวร์ที่แนบกับเครื่องสแกนเนอร์การแปลจากต้นฉบับกระดาษสามารถทำได้อย่างราบรื่นด้วย เพราะดำเนินการฟังก์ชั่นการแปล add-in ของ Transer (อาจจะตระหนักถึงหนังสือเรียนที่แปลงจากภาพที่ OCR ผิดพลาด จำเป็นต้องแก้ไขจุด misrecognition ที่ OCR และ Word เพราะผลการแปลกลายเป็นการแปลที่ผิดพลาดทั้งอย่างนั้นจุด misrecognition ด้วย)

MED-Transer V17 CROSS OCR V4

CROSS OCR V4 ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครื่องสแกนเนอร์ หลังจากบันทึกใน PDF และไฟล์ภาพโดยซอฟต์แวร์ที่แนบกับเครื่องสแกนเนอร์อ่านใน CROSS OCR และช่วยถือโอกาส

การแปล XML ที่ตอบสนอง DOCX/XLSX/PPTX/ frequent use XML

อ่าน XML และไมโครซอฟ Office open format Office Open XML เอนกประสงค์ที่ถูกใช้อย่างมากมายในข้อมูลสำหรับการควบคุมเอกสารที่เป็นทางการการพิมพ์ข้อมูล / เรียบเรียงการแปล และแปลเป็นโดยใช้ฟังก์ชันการตัดต่อในระดับสูง และรักษา และผลการแปลบันทึกแถบป้ายสินค้า XML ได้ เป็นฟังก์ชันที่เปิดศักราชใหม่ที่ทำงานที่จัดการแค่ตามพื้นฐาน ของหนังสือเรียนได้ได้ให้มีประสิทธิภาพจนถึงตอนนี้ งานการตัดต่อแถบป้ายสินค้าของงานเลย์เอ้าท์ / frequent use XML โดยซอฟต์แวร์สำนักงานลดลงได้ และวางแผนการพัฒนาอย่างมากได้ด้วยประสิทธิภาพของงานการแปล

※ไม่ใช่อะไรที่จะรับประกันการบำรุงรักษาเลย์เอ้าท์การบำรุงรักษา / แถบป้ายสินค้าสมบูรณ์แบบ

การแปล MED-Transer V17 XML

"ความทรงจำการแปล" ที่ทำให้ประสิทธิภาพการแปลสูงขึ้นด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ของประโยคแปลเสร็จสมบูรณ์ฟังก์ชัน (มืออาชีพ)

ลงทะเบียนประโยคแปลต่อที่ทำเสร็จสมบูรณ์โดยมือมนุษย์กับฐานข้อมูล และฟังก์ชันที่ให้สะท้อนประโยคแปลสำหรับประโยคที่เห็นด้วยกับต้นฉบับของฐานข้อมูลตอนที่การแปลภายหลังโดยอัตโนมัติเป็น "หน่วยความจำการแปล"
มักจะทำให้การแสดงและคำศัพท์เฉพาะทางเป็นหนึ่งเดียวกันในเอกสารของบริษัทเดียวกัน และเหตุผลสมบูรณ์แบบที่ลงทะเบียนตอนที่การแปลของเอกสารภายหลังถูกแปล ถ้าลงทะเบียนการแปลประโยคต่อประโยคของเหตุผลสมบูรณ์แบบไว้ครั้งหนึ่ง และทำงานการแปลได้ให้มีประสิทธิภาพมาก

หน่วยความจำ MED-Transer V17 การแปล

กำหนดการใช้ของหน่วยความจำการแปลอย่างละเอียดได้

เพิ่มในกลีบการสอดคล้องกัน teachers' licence examination of the Ministry of Education สมบูรณ์แบบที่ค้นหาประโยคที่เหมือนกันกับประโยคลงทะเบียนกลีบความคล้ายคลึง teachers' licence examination of the Ministry of Education ที่ค้นหาประโยคของโครงสร้างเหมือน และแถบป้ายสินค้าติดตามตัวแปรของประโยคมาตรฐาน และทำ และกลีบ sentence pattern การสอดคล้องกัน teachers' licence examination of the Ministry of Education ที่แปลส่วนแถบป้ายสินค้าเป็นเท่านั้น การอ้างอิงการค้นหา / ของประโยคแปลต่ออันเนื่องมาจากคำสำคัญได้อีก นอกจากนี้ติดตั้งฟังก์ชันของการค้นหาแบบตรงกันการค้นหาแบบตรงกันส่วน sentence pattern คะเอะซะบุนคะทะอิชิชิเคะนซะคุที่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนๆ ที่ทำการจัดให้เข้ากันกับวลีที่ตรวจพบความแตกต่างกับประโยคลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และลงทะเบียนส่วนสำหรับความแตกต่างกับการแปลเรื่องเครื่องจักรและการค้นหาแบบตรงกัน sentence pattern อัตโนมัติประกอบและหน่วยความจำการแปลในฐานะวลี และการออกการแปลโดยการแสดงออกที่ที่มีความยืดหยุ่น และธรรมชาติได้ เพราะการนำกลับมาใช้ใหม่ของทรัพย์สินการแปล ทำให้เป็นจริงการขึ้นไปของความสามารถในการผลิตการแปล
■การสอดคล้องกัน sentence pattern อัตโนมัติ
กรณีที่ต้นฉบับที่เป้าหมายสำหรับการแปลเหมือนประโยคที่ถูกลงทะเบียนกับหน่วยความจำการแปล เวลาเดียวกับการตัดสิน sentence pattern การสอดคล้องกัน ตัดสินส่วนความแตกต่างโดยอัตโนมัติ ได้รับประโยคแปลของการแสดงการพรรณาธรรมชาติได้ เพราะดำเนินการการแปลเรื่องเครื่องจักรถึงส่วนความแตกต่างเท่านั้น

การลงทะเบียน ต้นฉบับ: action. They began to move almost as a ภาพสะท้อน
ประโยคแปล: พวกเขาเริ่มการเคลื่อนย้ายโดยปฏิกิริยาตอบโต้เกือบ
ตัวอย่าง 1 ต้นฉบับ: action. She began to eating almost as a ภาพสะท้อน
ประโยคแปล: เธอเริ่มการกินโดยปฏิกิริยาตอบโต้เกือบ
ตัวอย่าง 2 ต้นฉบับ: action. Machine began to restart almost as a ภาพสะท้อน
ประโยคแปล: เครื่องจักรเริ่มการเริ่มใหม่โดยปฏิกิริยาตอบโต้เกือบ

■การสอดคล้องกันสมบูรณ์แบบส่วน
สิ่งที่ตรงอย่างไม่เหลือซากในบางส่วนค้นหา by วลีที่ถูกลงทะเบียนกับหน่วยความจำการแปล ส่วนการสอดคล้องกัน ส่วนนอกจากนั้นดำเนินการการแปลเรื่องเครื่องจักรโดยใช้เหตุผลของหน่วยความจำการแปล

การลงทะเบียน ต้นฉบับ: I don ' t want you to get lost,
ประโยคแปล: เพราะ พอสับสน ไม่เก่ง,
ตัวอย่าง 1 ต้นฉบับ: I don ' t want you to get lost, I guide you to the room.
ประโยคแปล: พอสับสน ฉันพาคุณไปห้อง เพราะไม่เก่ง
ตัวอย่าง 2 ต้นฉบับ: I don ' t want you to get lost, I will send you the guide map.
ประโยคแปล: พอสับสน ฉันส่งแผนที่ให้คุณ เพราะไม่เก่ง

■การสอดคล้องกัน sentence pattern ส่วน
ประโยคแปลที่ sentence pattern เห็นพ้องในบางส่วนค้นหา by วลีที่ถูกลงทะเบียนกับหน่วยความจำการแปล ดำเนินการการแปล sentence pattern การสอดคล้องกัน (การแปลเรื่องเครื่องจักรของตัวแปร) และการแปลเรื่องเครื่องจักรของส่วนซึ่งแตกต่างกัน และสังเคราะห์ และสร้างประโยคแปลขึ้น

การลงทะเบียน ต้นฉบับ: > If your การจ่ายเงิน in full is not received by < $1 ,
ประโยคแปล: กรณีที่จ่ายภายใน > < $1 จำนวนเงินทั้งหมดไม่ได้,
ตัวอย่าง 1 ต้นฉบับ: If your การจ่ายเงิน in full is not received by tomorrow, the การสมัคร becomes invalid.
ประโยคแปล: กรณีที่จ่ายไม่ได้จำนวนเงินทั้งหมดภายในพรุ่งนี้ แอปพลิเคชันเป็นโมฆะ
ตัวอย่าง 2 ต้นฉบับ: If your การจ่ายเงิน in full is not received by the due date, the reservation will be automatically cancelled.
ประโยคแปล: กรณีที่จ่ายไม่ได้จำนวนเงินทั้งหมดภายในวันที่กำหนดไว้ การจองถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

■ การสอดคล้องกันการกลับมาใหม่ sentence pattern
ค้นหาวลีที่สู้ส่วนตัวแปร ( > < $1 ) ไม่ได้ในการแปล sentence pattern การสอดคล้องกันจากวลีที่ถูกลงทะเบียนกับหน่วยความจำการแปลอีกครั้ง และสร้างประโยคแปลขึ้น

การลงทะเบียน 1 ต้นฉบับ: > I am nothing more than < $1
ประโยคแปล: ฉันเป็นแค่ > < $1
การลงทะเบียน 2 ต้นฉบับ: an ordinary office worker
ประโยคแปล: พนักงานออฟฟิศเท่านั้น
ตัวอย่าง 1 ต้นฉบับ: I am nothing more than an ordinary office worker.
ประโยคแปล: ฉันเป็นแค่พนักงานออฟฟิศเท่านั้น

พจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์ "ที่ 6 การปรับปรุงแก้ไข" สำหรับการแปลพจนานุกรม
จัดหาการแปลไว้ใจได้อันเนื่องมาจากคำแปลล่าสุด

MED-Transer บรรทุก "พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง Stedman พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง + Stedman การย่อ" ที่ทำ "ที่ 6 การปรับปรุงแก้ไข" และ "พจนานุกรม Stedman แพทยศาสตร์การย่อ" ของพจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นพจนานุกรมที่การใช้สำหรับการแปลเกณฑ์

การแปลที่ออกโดยซอฟต์แวร์การแปลทั่วไปไม่ได้! ช่วยให้ความสนใจความแตกต่างของคุณภาพการแปล!

สีแดง: การแปลอันเนื่องมาจากพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง Stedman
สีฟ้า: การแปลด้วยพจนานุกรม essential word ทางการแพทย์
สีเขียว: การแปลอันเนื่องมาจากพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางทางการแพทย์

ต้นฉบับ X-ray shows cardiomegaly with a typical bulge of the upper ด้านขวา atrial shadow, รถอาร์วี and LV dilation, a prominent main pulmonary artery segment, and increased pulmonary artery flow.
ประโยคแปล เอ็กซเรย์ชี้แจงเกี่ยวกับดำเนินต่อไปการขยายใหญ่หัวใจ โดยการขยายตัวส่วนหลอดเลือดพัลโมนารีอาร์เตอรีเห็นได้ชัดหลักและหลอดเลือดพัลโมนารีอาร์เตอรีเพิ่มขึ้นไม่หยุดด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เป็นแบบฉบับของเงาห้องโถงใหญ่รถอาร์วีและ LV ตามปกติข้างบน
ต้นฉบับ Approaches using LHRH agonists and/or antiandrogens in patients with stage IV prostate cancer have produced response rates similar to มาตรฐาน hormonal treatments.
ประโยคแปล วิธีการทำให้ถึงจุดหมายที่ใช้ LHRH agonist and/or ฮอร์โมนเพศชายต้านในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากของช่วง IV ทำให้เกิดการรักษาพยาบาลของฮอร์โมนกฎเกณฑ์และอัตราปฏิกิริยาคล้ายคลึง
ต้นฉบับ Children, travelers to foreign countries, immunocompromised patients, and medical แผนกบุคคล caring for patients with cryptosporidiosis are at high risk.
ประโยคแปล ผู้เกี่ยวข้องทางการแพทย์ที่พยาบาลเด็กนักท่องเที่ยวเพื่อต่างประเทศผู้ป่วยการลดลงสภาพและผู้ป่วยอาการ cryptosporidium ที่มีภูมิคุ้มกันที่มีความเสี่ยงสูง
ต้นฉบับ นอกเหนือจากการลบตับในผู้ป่วยกลุ่มอาการ carcinoid การลองอย่างมากของการผ่าตัดน้ำหนักลดลงไม่ถูกทำกับการปรับตัว
ประโยคแปล Except the hepatectomy in patients with carcinoid syndrome, the drastic conatus of the debulking operation is not indicated
ต้นฉบับ ดังนั้นการวิจัยเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยแอน [email protected] cyclin ไม่แสดงว่ากำไรของ enalapril จนบัดนี้ในจุดที่ป้องกันความเป็นพิษใจที่จะเพิ่มขึ้น
ประโยคแปล Therefore, up until today, the study on cancer survivor treated with the anthracycline does not show benefit of the enalapril in a point preventing progressive cardiotoxicity.
ต้นฉบับ ถ้าตำแหน่งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนื้องอกถูกครอง การจำแนกคอต่อมน้ำเหลืองถือว่าเป็นการปรับตัวถึงต่อมน้ำเหลืองอิซะนและต่อมน้ำเหลืองที่กลับมาเป็นได้อีก
ประโยคแปล If a primary tumor site is controlled, cervical lymphadenectomy is indicated for a persistent lymph node and a recurrent lymph node.

ติดตั้ง "พจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์" & " พจนานุกรม Stedman แพทยศาสตร์การย่อ" ด้วยดับเบิ้ล

ติดตั้ง "พจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์ที่ 6 การปรับปรุงแก้ไข" ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ "พจนานุกรม Stedman แพทยศาสตร์การย่อ" อ้างอิงคำสิ่งตีพิมพ์ทั้งหมดที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือเช่นการอ้างอิงการค้นหาในเรียบเรียงการแปลและการดึงตรงข้ามอันเนื่องมาจากคำสำคัญภาษาญี่ปุ่นเป็นต้นภาพประกอบรูปกราฟได้ นอกจากนั้นเก็บข้อมูลเสียงเช่นคำศัพท์เฉพาะทาง name of disease ทางการแพทย์มีการออกเสียงที่เข้าใจได้ยากชื่อยาด้วย

พจนานุกรมแพทยศาสตร์ MED-Transer V17 Stedman ฉบับสมบูรณ์พจนานุกรม & Stedman แพทยศาสตร์การย่อ

เกี่ยวกับ "พจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์ที่ 6 การปรับปรุงแก้ไข" และ "พจนานุกรม Stedman แพทยศาสตร์การย่อ"

พจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์และพจนานุกรม Stedman แพทยศาสตร์การย่อเป็นพจนานุกรมที่ที่เชี่ยวชาญในแพทยศาสตร์ที่ใช้เพื่อผู้เกี่ยวข้องทางการแพทย์ในโลกในฐานะพจนานุกรมทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ที่สุดอย่างกว้างขวาง สะท้อนการขยายตัวที่แพทยศาสตร์ปลายสุดที่ความก้าวหน้าการพัฒนาโดดเด่นและวิทยาศาสตร์บริเวณใกล้เคียงนั้น และทุกข้อมูลที่ภูมิคุ้มกันวิทยาวิชายีนชีวโมเลกุลร้านขายยาผู้เกี่ยวข้องทางการแพทย์เช่นวิชาชีวเคมีเป็นต้นต้องการถูกรวม และรวมคำศัพท์เฉพาะทางแพทยศาสตร์ล่าสุดมากกว่า 100,000 ภาษา
ช่วยอ้างอิง http://www.medicalview.co.jp/ ในข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับพจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์

บริษัทการมอง young tuna Cal
พจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์ที่ 6 การปรับปรุงแก้ไข ©บริษัทการมอง young tuna Cal
Copyright ©เป็น LTD. MEDICAL VIEW Co 2008 All rights reserved. Based on STEDMAN ' S Electronic Medical Dictionary, Version 7.0
ตอนพจนานุกรมแพทยศาสตร์การควบคุมการจัดทำฟุมิมะโระ ทะคะคุ Stedman ฉบับสมบูรณ์คณะกรรมการการปรับปรุงแก้ไขที่ 6 การตัดต่อทั้งหมด

ที่ 1 Stedman แพทยศาสตร์การย่อพจนานุกรม ©บริษัทการมอง young tuna Cal
Copyright ©เป็น LTD. MEDICAL VIEW Co 2001 All rights reserved. ซีดี-รอม Based on STEDMAN ' S Abbreviations, Acronyms & Symbols, 2nd Edition on
ตอนคณะกรรมการการควบคุมการจัดทำฟุมิมะโระ ทะคะคุ Stedman แพทยศาสตร์การย่อพจนานุกรมการตัดต่อทั้งหมด

※ถึงผลข้างเคียงกำหนดการการให้ยาที่เหมาะสมถูกบันทึกอาการที่ใช้รักษาได้ (สรรพคุณ) แน่นอนเกี่ยวกับยาในพจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์ แต่เหล่านี้อาจจะถูกเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าอย่างไรก็ตามช่วยอ้างอิงเอกสารที่แนบมาของผู้ค้าการผลิตของยารักษาโรคที่ถูกกล่าวในพจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์ ผู้เขียนเรียบเรียงผู้พิมพ์ผู้ค้าส่งของพจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์ไม่รับประกันการชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งหมดหรือการแสดงอยู่ในทีเกี่ยวกับเนื้อหาของพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ Stedman แพทยศาสตร์ โดยไม่รับผิดชอบต่อทุกๆ เนื่องจากทุกๆ ที่ทำให้เกิดเพราะการใช้ของข้อมูลของ wrong character omitted character ของพจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์และพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ Stedman แพทยศาสตร์ นอกจากนั้นผู้เขียนเรียบเรียงผู้พิมพ์ผู้ค้าส่งของพจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบาดเจ็บเพื่อคนที่เกิดขึ้นจากพจนานุกรมแพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์ and/or ทรัพย์สมบัติ and/or ความเสียหายได้

ติดเนื้อหาสำนักพิมพ์พจนานุกรมมากพอ (มืออาชีพ)
พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นมินะมิยะมะวิหารแพทยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ที่ 12 / Kenkyusha แพทยศาสตร์ English-Japanese dictionary ที่ 2 / Kenkyusha English-Japanese Dictionary for The General Reader ที่ 2

บรรทุก "พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางมินะมิยะมะวิหารแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น / Kenkyusha แพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น" ที่สะท้อนการแปล

นอกจาก "พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง Stedman / Stedman การย่อ" และที่เป็นลิขสิทธิ์ของมืออาชีพ และติดตั้ง "พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางมินะมิยะมะวิหารแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น / Kenkyusha แพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น" ที่ทำ "พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นมินะมิยะมะวิหารแพทยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์" " English-Japanese dictionary Kenkyusha แพทยศาสตร์" ให้เป็นพจนานุกรมสำหรับการแปล ใหม่ที่สุด และแปลคำศัพท์เฉพาะทางของวงการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะเป็นประจำโดยใช้คำแปลและการแสดงไว้ใจได้
※"พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางมินะมิยะมะวิหารแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น" " พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง Kenkyusha แพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น" ถูกบรรทุกถึงมืออาชีพเท่านั้น

พจนานุกรมเนื้อหา "ผู้นำมินะมิยะมะวิหารแพทยศาสตร์ / Kenkyusha แพทยศาสตร์ / ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นอิเล็กทรอนิกส์รวมด้วย"

รวมเนื้อหาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ของ "ที่ 12 มินะมิยะมะวิหารแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์" สามารถใช้ได้ " Kenkyusha แพทยศาสตร์ English-Japanese dictionary ที่ 2" " Kenkyusha English-Japanese Dictionary for The General Reader ที่ 2" ในฉบับมืออาชีพจากฟังก์ชันพจนานุกรมการอ้างอิงจากภายนอกของเรียบเรียงการแปลและเบราเซอร์พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ เต็มพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับความสัมพันธ์ทางการแพทย์ถูกติดเป็น "มืออาชีพ MED-Transer"
※"พจนานุกรม พจนานุกรมเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นมินะมิยะมะวิหารแพทยศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับสมบูรณ์" " English-Japanese dictionary Kenkyusha แพทยศาสตร์" " Kenkyusha English-Japanese Dictionary for The General Reader" ถูกติดตั้งที่มืออาชีพเท่านั้น

■ที่ 12 พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นมินะมิยะมะวิหารแพทยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์
ตั้งแต่การออกการพิมพ์ครั้งแรกของปีพ.ศ. 2503 ได้รับการประเมินสูงต่อไป และเป็นพจนานุกรมสาขาวิชาเอกทางการแพทย์ที่มีผู้อ่านจำนวนมากจากเจ้าหน้าที่บำบัดรักษาถึงนักแปล ด้วยที่ 12 ปรับปรุงเนื้อหาใหม่โดยสิ้นเชิง และ number of words การรวบรวมบันทึกเพิ่มขึ้นมากด้วย และกลายเป็นประมาณ similar book 250,000 ภาษาระดับใหญ่ที่สุด อุตสาหะเพื่อให้จัดวางคำศัพท์เฉพาะทางการคัดเลือกของการประชุมสัมนาทางวิชาการมากมายในคำแปล นอกจากนั้นลงประมาณ 600 คะแนนสูตรโครงสร้างเคม และสะดวกเลยในกรณีการวิจัยการเรียนรู้การทำงานจริงโดยเนื้อหาที่มีแก่นสารใหม่

■Kenkyusha แพทยศาสตร์ English-Japanese dictionary ที่ 2
เพิ่ม 76% จาก former edition ด้วยการเก็บเงินเพิ่มคำสำคัญ 8 จำนวน เป็น English-Japanese dictionary ทางการแพทย์ของประมาณ number of words การรวบรวมบันทึก 150,000 ภาษาที่รวมคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกันทางการแพทย์ใหม่ล่าสุดถึงที่สุดทั้งหมด เหมาะสมสำหรับวารสารการแพทย์ reading and understanding ของบทความที่เกี่ยวข้องกันทางการแพทย์ที่ทางคลินิกหรือขั้นพื้นฐานของหนังสือพิมพ์นิตยสารที่สุด รวมแพทยศาสตร์ขั้นพื้นฐานและไม่เพียงแต่คำศัพท์เทคนิคของสาขาที่มีหลากหลายสาขาทีเกี่ยวข้องกันทางการแพทย์เท่านั้นภาษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร์ชื่อคนชื่อสินค้าการย่อ slang อย่างกว้างขวางด้วย

ติดตั้งเครื่องมือการแปลที่มีมากที่สะท้อนหน่วยความจำการแปลและพจนานุกรมการเรียนรู้

MED-Transer จัดหาเครื่องมือการแปลที่เปิดศักราชใหม่ที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่การเรียนรู้พจนานุกรมลงทะเบียนเท่านั้น การแปล ที่ใช้ฟังก์ชันการแปลหน่วยความจำได้เหมือนกับการแปลโดยเรียบเรียงการแปลด้วยเครื่องมือพวกนี้จนบัดนี้

รองรับสำนักงานการแปล Word/Excel/PowerPoint/Outlook 2010 - 2016/365

ความสามารถเลย์เอ้าท์การบำรุงรักษาที่ยอดเยี่ยมที่การตกแต่งอักษรสะท้อนด้วย
ไม่เพียงแต่แปลเพียงแค่ต้นฉบับตามเลย์เอ้าท์ เท่านั้นฟังก์ชั่นการแปล MED-Transer สำนักงานสามารถการตกแต่งอักษร (เช่น italic type และเส้นใต้เป็นต้น) ของประโยคและการกลับมาใหม่ที่หน่วยคำสีอักษรได้ นอกจากนั้นในการแปล PowerPoint ตัดสินความยาวของภาษาญี่ปุ่นตอนการแปลและประโยคภาษาอังกฤษ และปรับปรุงไซส์ชุดหรือรูปแบบตัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ ใส่หนังสือเรียนในกรอบหนังสือเรียนให้ดี และตัดทอนความทุกข์ยากของการแก้ไข

ฟังก์ชั่นการแปล MED-Transer V17 สำนักงาน

การแปล PDF Direct File

ไม่จำเป็น Acrobat ! เป็นการแปล PDF Direct File ในถนนเลย์เอ้าท์
"การแปล PDF Direct File" ที่ Cross Language พัฒนาเป็นการแปล "ความตรง" ที่แท้จริงที่ไม่ต้องการ Acrobat อะโดบี ด้วยการควบคุมการคลิกของ PDF file ขวา คงเลย์เอ้าท์ของ PDF และดำเนินการการแปลภาษาอังกฤษ PDF ⇔ ภาษาญี่ปุ่น PDF

การแปล MED-Transer V17 PDF file

●ข้อจำกัดในการแปล PDF Direct File: การแปล PDF Direct File อาจจะถูกดำเนินการ โดยดำเนินการฟังก์ชั่นการแปลไม่ได้หรือเลย์เอ้าท์ไม่ถูกเก็บรักษาเพราะสภาพที่ PDF file ถูกสร้าง นอกจากนี้ ยังไม่สามารถรองรับไฟล์ PDF ที่มีตัวอักษรโปร่งใส

[ตัวอย่างที่การแปลไม่ถูกดำเนินการ]

  • PDF ที่หนังสือเรียนแยกออกเพราะการคุ้มครองความปลอดภัย (สำเนาหนังสือเรียนเป็นไปไม่ได้) การประมวลผลภาพไม่ได้
  • PDF ที่การสร้าง PDF ยกเว้น Acrobat และ Acrobat Distiller นุ่ม และถูกเก็บ
  • PDF ที่ถูกเก็บที่ Acrobat และ Acrobat Distiller สำหรับ OS ยกเว้นวินโดวส์
  • PDF ที่ถูกสร้างโดยวิธีการบีบอัด (เช่น LZW เป็นต้น) ยกเว้น Flate(Zip)

[ตัวอย่างที่เลย์เอ้าท์ไม่ถูกเก็บรักษา]

  • PDF ของเอกสารที่ถูกสร้างด้วยเลย์เอ้าท์ซับซ้อนที่รวมตารางและภาพ
  • PDF ของเอกสารที่การออกแบบถูกเพิ่มโดยซอฟต์แวร์ DTP
รองรับ IE11 IE add-in โฮมเพจการแปล

ติดตั้งฟังก์ชัน "การค้นหาการแปล"
แปลคำสำคัญภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ และ "การแปล IE add-in" ค้นหาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเช่น Wikipedia หรือ Yahoo! และติดตั้ง "หน้าที่ค้นหาการแปล" ที่เพิ่ม Japanese translation ในผลการค้นหาของประโยคภาษาอังกฤษ และแสดง กรณีที่มีคำสำคัญในคำแปลมากกว่าหนึ่ง การค้นหาอันเนื่องมาจากคำแปลที่ที่แม่นยำด้วยการเลือกจาก "รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคำแปล" ได้ นอกจากนั้น "การแปลการกำหนดขอบข่าย" ฟังก์ชันที่แปลส่วนขอบข่ายที่กำหนดเป็น "การแปล IE add-in" เท่านั้นติดตั้งฟังก์ชัน "วิธี เหตุผล" ที่แสดงคำแปลเท่านั้นด้วย โดยไม่แปล
ให้ response ไม่ใน Explorer อินเตอร์เนตที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของแอปพลิเคชันร้านค้า

การแปล MED-Transer V17 IE add-in โฮมเพจ

อีเมลการแปลเครื่องมือ "เบาะอีเมลการแปล" ที่ไม่เลือกซอฟต์แวร์อีเมล

ติดตั้งอีเมลการแปลเครื่องมือ "เบาะอีเมลการแปล" ! เปิดเบาะอีเมลการแปล และได้รับเบาะอีเมลการแปลแสดง copy & paste ของประโยคอีเมลที่อยากแปลในอีเมลที่หลากหลายเท่านั้น และดำเนินการการแปล " อัญประกาศที่ถูกประโยคอีเมลทำ diverseness เบาะอีเมลการแปล>" และ ">>อัตโนมัติข้ามสัญญลักษณ์เช่น " ! กำจัดสัญญลักษณ์อัญประกาศจากต้นฉบับโดยอัตโนมัติ และ เพื่อแปล เหมือนกับฟังก์ชั่นการแปลอีเมลจนถึงตอนนี้ ประโยคถูกแยกที่ส่วนสัญญลักษณ์ และผลการแปลไม่อาจจะล้มเหลว ดำเนินการการแปลประโยคทั้งต้นฉบับ

เบาะ MED-Transer V17 อีเมลการแปล

การแปลการยึดครอง

แปลอักษรที่ถูกนึกฝันได้ด้วย!
"การแปลการยึดครอง" เป็นฟังก์ชันที่เปิดศักราชใหม่โดยใช้เทคโนโลยีความสำนึก OCR อักษรที่ส่วนอักษรที่ถูกนึกฝันแปลเป็นได้ด้วย พอแสดงการยึดครอง (การกำหนดขอบข่าย) ของส่วนที่หน้าจออยากแปลเป็น ตระหนักถึงอักษรในขอบข่ายที่ถูกกำหนด และแสดงผลการแปลโดยอัตโนมัติ สามารถใช้ได้โดยการนำไปใช้ที่หลากหลายเช่น PDF ที่ส่วนอักษรอักษรของภาพเช่นธงหรือไฟแฟลชในโฮมเพจถูกนึกฝันเป็นต้น

การแปล MED-Transer V17 การยึดครอง

●ข้อจำกัดการยึดครองการแปล: กรณีตามด้านล่างอาจจะแก้ไขการประมวลผลอักษรความสำนึกไม่ได้อักษรในภาพจับกุม นอกจากนั้นการกระทำที่ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้

  • กรณีที่มีลายและเงาความจอแจภายใต้อักษร
  • กรณีที่แยกแยะ background color กับอักษรยาก (เช่นอักษรที่ขาวใน background color เช่นสีฟ้าหรือสีเหลืองอักษรที่สีฟ้าใน background color สีดำเป็นต้น)
  • กรณีที่การจัดกลุ่มตามขนาดของอักษรภาพเพื่อความสำนึกเล็ก
  • ในกรณีอักษรที่ถูกแสดงที่ชุดหรือรูปแบบตัวพิมพ์ที่ถูกออกแบบเช่น italic type อักษรพู่กันอักษรที่เป็นที่นิยม (แบบตัวหนังสือพื้นฐานที่รองรับความสำนึกเป็นสายโกธิคระบบ / พรุ่งนี้เช้า)
การแปลหนึ่งคะแนน

พอขอบข่ายกำหนดประโยคและคำในแอปพลิเคชันที่หลากหลาย และผลัก hot key (เลย์เอ้าท์ของกุญแจเช่น Ctrl+T เป็นต้น) กำหนด แสดงผลการแปลที่วินโดว์

การแปล MED-Transer V17 หนึ่งคะแนน

เครื่องมือพจนานุกรมการอ้างอิง

เป็นเครื่องมือที่อ้างอิงคำแปลได้ด้วยการป้อนของคำจากคำสำคัญของพจนานุกรมการติดตั้ง เรียกได้ตลอดเวลา และการอ้างอิงของคำแปลได้

เครื่องมือ MED-Transer V17 พจนานุกรมการอ้างอิง

Pocket