PC-Transer Honyaku Studio V25 / MED-Transer V17
ดูวินโดวส์ MED-Transer V17 for มากขึ้น
PC-Transer Honyaku Studio V25 / MED-Transer V17
PC-Transer Honyaku Studio V25

PC-Transer Honyaku Studio
วินโดวส์ V25 for

สำหรับสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software

PC-Transer Honyaku Studio ลงทะเบียนพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางที่ครอบคลุมทั้งหมดเกี่ยวกับสาขาในวงกว้างของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจ - ฟังก์ชันพจนานุกรมฟังก์ชัน / การแปลการแก้ไขที่ปรับปรุงความแม่นยำการแปลเหตุผลสมบูรณ์แบบโดยมือผู้อื่นกับฐานข้อมูล และความจำการแปลที่นำมาใช้อีกครั้งด้วยการแปลภายหลังได้เป็นซอฟต์แวร์การแปลของรายละเอียดการใช้มืออาชีพที่ตอบสนองผู้ใช้ที่กว้างจากการใช้ประโยชน์ธุรกิจที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการแปลของไฟล์สำนักงานและ PDF file ถึงนักแปลมืออาชีพ

การซื้อเป็นนี่
PC-Transer Honyaku Studio V25

สำหรับสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software


วัน → เอ → เรียบเรียงวัน third page การแปล

การแปล PDF Direct File

การแปลสำนักงาน add-in

Office2016 การรองรับ Office365

number of words การแปลพจนานุกรม 8,381,000 ภาษา

PC-Transer Honyaku Studio V25

เรียบเรียง third page การแปลใหม่การบรรทุก!
พจนานุกรมการแปลของ number of words พจนานุกรม 8,381,000 ภาษาทั้งหมด
321,000 ภาษาดีขึ้นกว่าฉบับก่อน!

การเรียงลำดับสมาชิกในกลุ่มและราคา

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคา (ไม่รวมภาษี) กฎเกณฑ์
วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V25 for 4947398117353 ¥128,000
วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V25 for (ฉบับซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ) 4947398117360 ¥68,000
วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V25 for (ที่เป็นลิขสิทธิ์ของการดาวน์โหลด) 4947398117384 ¥125,000

site licence

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)
ตัวเลขใบอนุญาต 5-9 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V25 for วินโดวส์ 4947398117391 ¥102,400
ตัวเลขใบอนุญาต 10-19 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V25 for วินโดวส์ 4947398117407 ¥96,000
ตัวเลขใบอนุญาต 20-49 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V25 for วินโดวส์ 4947398117414 ¥89,600
ตัวเลขใบอนุญาต 50-99 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V25 for วินโดวส์ 4947398117421 ¥83,200
ตัวเลขใบอนุญาต - 100 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V25 for วินโดวส์ 4947398117438 ¥76,800
PC-Transer Honyaku Studio V25 for วินโดวส์ใบอนุญาตฉบับตัวเลข 5-9 ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ 4947398117445 ¥64,600
PC-Transer Honyaku Studio V25 for วินโดวส์ใบอนุญาตฉบับตัวเลข 10-19 ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ 4947398117452 ¥61,200
PC-Transer Honyaku Studio V25 for วินโดวส์ใบอนุญาตฉบับตัวเลข 20-49 ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ 4947398117469 ¥57,800
PC-Transer Honyaku Studio V25 for วินโดวส์ใบอนุญาตฉบับตัวเลข 50-99 ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ 4947398117476 ¥54,400
PC-Transer Honyaku Studio V25 for วินโดวส์ใบอนุญาตฉบับตัวเลข - 100 ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ 4947398117483 ¥51,000

DVD-ROM site licence การเพิ่ม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)
DVD-ROM เพิ่มที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V25 for วินโดวส์
(ซื้อ DVD-ROM เพิ่มแค่ถึงตัวเลขการซื้อใบอนุญาต)
4947398117490 ¥4,000
MED-Transer V17

MED-Transer V17
วินโดวส์ for

ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software ที่ทำขึ้นเพื่อสาขายารักษาโรคร้านขายยา

ให้ยารักษาโรคหลายที่หรือหน่วยงานทางการแพทย์บริษัทผู้ผลิตยาใช้ reading and understanding ของวิทยานิพนธ์ยารักษาโรคที่เป็นภาษาอังกฤษและการรวบรวมข้อมูลยารักษาโรคที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับการสร้างวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software ที่จัดหาการแปลสูงของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่ได้โดยซอฟต์แวร์การแปลทั่วไปโดยเครื่องจักรการแปลที่ MED-Transer มีลัษณะพิเศษในสาขาทางการแพทย์ และทำการเปล่งเสียงอย่างกว้างขวางอีก นอกจากนั้นครบครันด้วยพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์อำนาจ Stedman ยารักษาโรคระดับโลกของพจนานุกรมทางการแพทย์เกณฑ์ และจัดหาการแปลไว้ใจได้เพราะคำแปลของ Stedman

การซื้อเป็นนี่

ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software ที่ทำขึ้นเพื่อสาขายารักษาโรคร้านขายยา


MED-Transer V17

วัน → เอ → เรียบเรียงวัน third page การแปล

การแปล PDF Direct File

การแปลสำนักงาน add-in

Office2016 การรองรับ Office365

number of words การแปลพจนานุกรม

มืออาชีพ: 8,664,000 ภาษา
ความเป็นส่วนตัว: 5,266,000 ภาษา

เรียบเรียง third page การแปลใหม่การบรรทุก!
number of words การแปลพจนานุกรม
300,000 ภาษาดีขึ้นกว่าฉบับก่อน!

การเรียงลำดับสมาชิกในกลุ่มและราคา

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคา (ไม่รวมภาษี) กฎเกณฑ์
วินโดวส์ MED-Transer V17 ความเป็นส่วนตัว for 4947398117537 ¥98,000
วินโดวส์ MED-Transer V17 มืออาชีพ for 4947398117544 ¥168,000

site licence

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)
ตัวเลขใบอนุญาต 5-9 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V17 ความเป็นส่วนตัว for วินโดวส์ 4947398117551 ¥83,300
ตัวเลขใบอนุญาต 10-19 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V17 ความเป็นส่วนตัว for วินโดวส์ 4947398117568 ¥82,320
ตัวเลขใบอนุญาต 20-49 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V17 ความเป็นส่วนตัว for วินโดวส์ 4947398117575 ¥81,340
ตัวเลขใบอนุญาต 50-99 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V17 ความเป็นส่วนตัว for วินโดวส์ 4947398117582 ¥80,360
ตัวเลขใบอนุญาต - 100 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V17 ความเป็นส่วนตัว for วินโดวส์ 4947398117599 ¥78,400
ตัวเลขใบอนุญาต 5-9 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V17 มืออาชีพ for วินโดวส์ 4947398117605 ¥142,800
ตัวเลขใบอนุญาต 10-19 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V17 มืออาชีพ for วินโดวส์ 4947398117612 ¥141,120
ตัวเลขใบอนุญาต 20-49 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V17 มืออาชีพ for วินโดวส์ 4947398117629 ¥139,440
ตัวเลขใบอนุญาต 50-99 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V17 มืออาชีพ for วินโดวส์ 4947398117636 ¥137,760
ตัวเลขใบอนุญาต - 100 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V17 มืออาชีพ for วินโดวส์ 4947398117643 ¥134,400

DVD-ROM site licence การเพิ่ม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)
DVD-ROM เพิ่มที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V17 for วินโดวส์
(ซื้อ DVD-ROM เพิ่มแค่ถึงตัวเลขการซื้อใบอนุญาต)
4947398117650 ¥4,000

Keep in touch with us

Pocket