สำหรับสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software

PC-Transer Honyaku Studio ลงทะเบียนพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางที่ครอบคลุมทั้งหมดเกี่ยวกับสาขาในวงกว้างของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจ - ฟังก์ชันพจนานุกรมฟังก์ชัน / การแปลการตัดต่อที่ปรับปรุงความแม่นยำการแปลเหตุผลสมบูรณ์แบบโดยมือผู้อื่นกับฐานข้อมูล และ "หน่วยความจำการแปล" ที่นำมาใช้อีกครั้งในการแปลภายหลังได้เป็นซอฟต์แวร์การแปลของสเปคมืออาชีพที่ตอบสนองผู้ใช้ที่กว้างจากการใช้ประโยชน์ธุรกิจที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการแปลของไฟล์สำนักงานและ PDF file ถึงนักแปลมืออาชีพ

เพิ่ม "แบบวิธี Japanese-to-English ⇒ วันการยืนยันการแปล" ที่สนับสนุนเรียงความภาษาอังกฤษที่รวดเร็วให้มากขึ้น และติดตั้ง "เรียบเรียง third page การแปล" ใหม่!

ขณะตรวจสอบประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกแปลเรียงความภาษาอังกฤษ

การแสดงที่แปลการแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นเวลาเดียวกับการแปลเป็นภาษาอังกฤษของต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโดยตรงกันข้าม ถ้าใช้ "เรียบเรียง Japanese-to-English ⇒ วัน third page การแปล" และขนาน ตัดสินว่า ประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกแปลถูกต้องณ ที่นั้นได้
กรณีที่ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปลโดยตรงกันข้ามแตกต่างกับความละเอียดอ่อนทางภาษาของต้นฉบับ เปลี่ยนการใช้คำพูดภาษาญี่ปุ่นของต้นฉบับ และ retranslation ทำซ้ำๆ อีกหลายๆครั้ง และสามารถใช้ได้ จนกว่าทำ 1 อัน 1 อันการแปลการแปลเป็นภาษาอังกฤษ / ความตรงกันข้ามที่เข้าใจได้ได้ด้วยการควบคุมการคลิกของ statement number

เพิ่มให้มากขึ้นที่ V25 จาก "แบบวิธีการยืนยันการแปล" ถึง "เรียบเรียง third page การแปล" แสดงผลการแปล และแก้ไขได้จนบัดนี้ขึ้นที่ย่านการยืนยันประโยคด้วย นอกจากนั้นโดยเกี่ยวข้องกับการเก็บของไฟล์การแปลประโยคต่อประโยคของต้นฉบับประโยคแปลประโยคการยืนยันและไฟล์การแปลของประโยคแปลประโยคการยืนยัน ใช้ประโยคการยืนยันขึ้นง่าย

การแปล PC-Transer Honyaku Studio V25 Japanese-to-English ⇒ วันการยืนยัน

รู้ทันทีการแปลเป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง!
ถ้าคลิ๊ก statement number เป็น retranslation ในประโยคที่แต่เป้าหมายระหว่างงานการแปลเท่านั้น ถูกทำซ้ำๆ อีกหลายๆครั้ง และแปลได้เป็นผลของการแปลการแปลเป็นภาษาอังกฤษ / ความตรงกันข้าม จนกว่าไปการเข้าใจ

ตัวอย่างที่การแปลเป็นภาษาอังกฤษมีดีขึ้นด้วยรูปแบบการเขียนภาษาญี่ปุ่น:
ลูกค้า 500 ท่านค้างคืนที่โรงแรมได้ ⇒ visitors can stay in the hotel. 500
โรงแรมนั้นจุลูกค้า 500 ท่านได้ ⇒ visitors. The hotel can accommodate 500

"เรียบเรียงการแปล" ที่มืออาชีพของการแปลยอมรับ

การแปลสภาพแวดล้อมในการทำงาน "เรียบเรียงการแปล" ที่เปิดศักราชใหม่ที่ PC-Transer Honyaku Studio จัดหาวิวัฒนาการมากขึ้น แสดง "ช่องในวินโดว์การแปล" ที่มีบทบาทสำคัญของงานการแปลและ "ช่องในวินโดว์คำแปล" " ช่องในวินโดว์พจนานุกรม" " ช่องในวินโดว์การแปลหน่วยความจำ" " ช่องในวินโดว์การช่วยงาน" (วิธีคำแปลการแปล / ความตรงกันข้าม) " ช่องในวินโดว์ที่คั่นหนังสือ" บนหน้าจอเดียวกัน ทำให้ลำดับการควบคุมง่าย เพราะแต่ละช่องในวินโดว์เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน และงานการแปลที่มีประสิทธิภาพถูกดำเนิน นอกจากนั้นติดตั้งฟังก์ชันการเกี่ยวโยงกับเนื้อหาพจนานุกรมเนื้อหา / อินเตอร์เนตจากภายนอกที่ทำการใส่เข้าไปข้างในของความรู้จากทรัพยากรภายนอกได้อย่างง่ายๆ ประสิทธิภาพของงานการแปลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เรียบเรียง PC-Transer Honyaku Studio V25 การแปล

[1] ช่องในวินโดว์การแปล – ทางด่วนการประมวลผลเอกสาร [email protected] ช่องในวินโดว์การแปลที่สำหรับไฟล์ที่มีความจุมาก

การจัดการเอกสารที่มีความจุมากทำให้เป็นจริงทางด่วนที่ไม่ให้รู้สึกถึงความตึงเครียด แต่ละ 100 เอกสารจัดการที่ญี่ปุ่นและอังกฤษภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น / และดำเนินการแต่ละ 20 การประมวลผลการแปลได้พร้อมๆ กัน นอกจากนั้นนอกจาก text file อ่าน PDF (การรองรับ 1.7 ) DOC/ DOCX HTML ไฟล์ RTF โดยตรง
※จำนวนการเปิดของเอกสารตัวเลขการแปลการประมวลผลเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการของคอมพิวเตอร์ของการใช้

นอกจากนั้นเปิดไฟล์ TMX ที่ถูกเก็บที่ TRADOS ได้โดยเรียบเรียงการแปลโดยตรง และไฟล์ TMX บันทึกประโยคแปลต้นฉบับ / โดยเรียบเรียงการแปลได้อีก

[2] สไตล์การแปล – ติดตั้งฟังก์ชันที่ทำการติดตั้งของการแปลตามความต้องการของลูกค้า และลงทะเบียนได้

โดยเรียบเรียงการแปล การติดตั้งอย่างละเอียดเกี่ยวกับการแปลได้ ฟังก์ชันสไตล์ตั้งชื่อการติดตั้งอย่างละเอียด และการเก็บเป็นฟังก์ชันสะดวกที่ลงทะเบียนได้ การนำกลับมาใช้ใหม่ของการลงทะเบียนและการติดตั้งที่ประสานการนำไปใช้เช่นการกำหนดเหตุผลเพื่อการติดตั้งคำช่วยและคำสรรพนามบทความของวิธีการแปลพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางและพจนานุกรมผู้ใช้เป็นต้นได้

[3] ช่องในวินโดว์การช่วยงาน – วิธีคำแปลฟังก์ชั่นการแปล & ความตรงกันข้าม

ช่องในวินโดว์การช่วยงานจัดหาฟังก์ชัน "การแปลความตรงกันข้าม" ที่สนับสนุนงานการแปลและฟังก์ชันกิจการบริการสาธารณะของ "วิธีคำแปล" ดำเนินการการแปลทิศทางตรงกันข้ามสำหรับผลการแปลของ English-to-Japanese / Japanese-to-English และฟังก์ชัน "การแปลความตรงกันข้าม" เป็นฟังก์ชันสะดวกที่กลายเป็นเป้าหมายของข้อดีและข้อเสียของประโยคแปล นอกจากนั้น "วิธีคำแปล" ฟังก์ชันที่เสียงอ่านกำกับแสดงคำแปลคำของต้นฉบับเท่านั้น โดยไม่ดำเนินการการแปลเรื่องเครื่องจักรเป็นฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาของประสิทธิภาพการแปลด้วย

[4] การค้นหา WEB – ฟังก์ชันที่ใส่ความรู้เข้าไปข้างในอย่างฉับไวติดตั้ง by อินเตอร์เนต

ทำให้วอร์ดที่กำลังทำงานอยู่ที่คลิ๊กในช่องในวินโดว์การแปลเป็นคำสำคัญการค้นหา และเข้าทรัพยากรของอินเตอร์เนต และติดตั้งฟังก์ชัน "การค้นหา WEB" ที่แสดงผลการค้นหา เข้าเว็บไซต์การค้นหาเว็บไซต์ / พจนานุกรมเนื้อหาเช่น Wikipedia และกูเกิ้ล Yahoo! และให้การใส่เข้าไปข้างในการแปลสะท้อนความรู้จากเน็ตอย่างฉับไวได้ นอกจากนั้นการปรับให้เมาะกับแต่ละบุคคลของการติดตั้งการเข้าถึงที่แต่ละเว็บไซต์ได้

[5] [การเพิ่ม] ช่องในวินโดว์การแปลหน่วยความจำ – ติดตั้ง / การค้นหา / การอ้างอิงเรื่องการแสดง ( ※ ) / การส่งออก ( ※ ) ฟังก์ชันทั้งหมดของประโยคตัวอย่างการแปลประโยคต่อประโยค

ที่ช่องในวินโดว์การแปลหน่วยความจำ ลงทะเบียนข้อมูลการแปลประโยคต่อประโยค (ชุดของต้นฉบับและประโยคแปล) ที่ทำเสร็จสมบูรณ์โดยมือมนุษย์กับฐานข้อมูล และทำการอ้างอิงการค้นหาของ "หน่วยความจำการแปล" ที่นำเหตุผลเสร็จสมบูรณ์มาใช้ในการแปลภายหลังได้ ทางด่วนค้นหาประโยคการสอดคล้องกันประโยค / ความคล้ายคลึงจากทรัพย์สินการแปลในอดีตด้วยคำและการป้อนวลี และทำให้ประสิทธิภาพการแปลสูงขึ้น นอกจากนี้ที่ V25 ส่งออกผลค้นหา และนำมาใช้อีกครั้งขึ้นง่าย
※ฟังก์ชันเรื่องการแสดง / การส่งออกทั้งหมดนำไปใช้กับหน่วยความจำผู้ใช้การแปลเท่านั้น

[6] ช่องในวินโดว์คำแปล – เรียนคำแปลการเลือกโดยอัตโนมัติ

แสดงรายชื่อคำแปลเพื่อคำของต้นฉบับด้วยการควบคุมการคลิกของคำในช่องในวินโดว์การแปล คำแปลการเลือกให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการแปลหลังการทำงาน และฟังก์ชันการเรียนรู้เริ่มถูกใช้แล้ว เพราะเลือกคำแปลแยกจากรายการ ทำการเปลี่ยนแปลงของคำแปลและชนิดของคำการลงทะเบียนพจนานุกรมผู้ใช้ได้อย่างราบรื่นด้วย

[7] ช่องในวินโดว์ที่คั่นหนังสือ – การรองรับที่คั่นหนังสือหลาย

การติดตั้งของที่คั่นหนังสือ (การติดหนี้ไว้ก่อนกระดาษโน้ต) ยอมรับโดยประโยคที่การตรวจปรู๊ฟอีกการยืนยันอีกครั้ง retranslation จำเป็น คลิ๊กรายการของประโยคที่กำหนดที่คั่นหนังสือเพราะฟังก์ชัน "ที่คั่นหนังสือ หลาย" ที่สามารถการติดตั้งชื่อการติดตั้งการจัดประเภท ( 32 ชนิดที่ใหญ่ที่สุดของการติดตั้งจำพวกมากกว่าหนึ่ง) ได้ และกระโดดที่ประโยคเหมาะสมอย่างฉับไวได้ นอกจากนั้นการกำหนดที่คั่นหนังสือประโยครวมเป้าหมายที่ถูกค้นหาเพราะฟังก์ชันการลงทะเบียนรวมที่หน่วยความจำการแปลของประโยคที่กำหนดที่คั่นหนังสือและการเอา ออกคำศัพท์เฉพาะทางได้ด้วย

[8] ช่องในวินโดว์พจนานุกรม – พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เลิก

ทำให้วอร์ดที่กำลังทำงานอยู่ที่คลิ๊กในช่องในวินโดว์การแปลเป็นคำสำคัญ และการอ้างอิงของตัวอย่างเหตุผลและตัวอย่างการใช้ของเนื้อหาพจนานุกรมได้ นอกจากนั้นจัดการกับการปฏิรูปอัตโนมัติของภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ / กรณีที่ กรณีที่ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นคำสำคัญ ด้วย "ผลรวม ⇒ แห่งประเทศอังกฤษ" ทำให้ภาษาญี่ปุ่นเป็นคำสำคัญ " ⇒ ผลรวม แห่งประเทศอังกฤษ" ดำเนินการการค้นหาโนะพจนานุกรม

ติดตั้ง " English-Japanese Dictionary for The General Reader" ยอดเขาสูงสุดของ English-Japanese dictionary " ขั้วบวกผู้นำ"

รวมเนื้อหา full set อิเล็กตรอนพจนานุกรมของยอดเขาสูงสุด " Kenkyusha English-Japanese Dictionary for The General Reader ที่ 2" ของ English-Japanese dictionary " ขั้วบวกผู้นำของ Kenkyusha" เข้าตัวอย่างเหตุผลตัวอย่างการใช้ / ของผู้นำในรายการ 460,000 ได้

พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางฟังก์ชันการเลือกฟังก์ชันพจนานุกรมสีการแสดงอัตโนมัติ

PC-Transer Honyaku Studio ติดพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางหลายประเภทที่สนับสนุนการแปลของสาขาที่เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ต้นฉบับ และติดตั้งฟังก์ชันพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางการเลือก อัตโนมัติ" ที่วัดความถี่การปรากฎตัวของวอร์ดที่อยู่ในต้นฉบับ และกำหนดพจนานุกรมศัพท์เฉพาะทางที่เรียบเรียงการแปล นอกจากนั้นแสดงมาร์กอัปด้วยสีที่กำหนดวอร์ดของประโยคแปลต้นฉบับ / ที่ถูกแปลที่พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางและพจนานุกรมผู้ใช้เพราะ "ฟังก์ชันพจนานุกรมสีการแสดง"

พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง PC-Transer Honyaku Studio V25 ฟังก์ชันการเลือกฟังก์ชันพจนานุกรมสีการแสดงอัตโนมัติ

การกำหนดวลีรวม

ต้นฉบับซับซ้อนที่คำสันธานเช่นสำนวน and หรือ or ที่ไม่ถูกลงทะเบียนต่อเนื่องกันที่เหมาะสมอาจจะแปลไม่ได้ กีดกั้นความสัมพันธ์ของคำและคำและประโยคและประโยค และกำหนด และฟังก์ชันที่ป้องกันการแบ่งเป็น "การกำหนดวลี" วลีกำหนดวลีเดียวกันที่อยู่ในต้นฉบับได้แบบรวมเป็นที่เดียว

ฟังก์ชันพจนานุกรมผู้ใช้ / การแปลหน่วยความจำไฟล์เน็ตเวิร์คการใช้ร่วมกัน

ติดตั้ง "ฟังก์ชันเน็ตเวิร์คการใช้ร่วมกัน" ของข้อมูลพจนานุกรมผู้ใช้ข้อมูล / การแปลหน่วยความจำที่คาดการณ์การใช้ที่กลุ่ม การใช้ของสมาชิกอื่นของกลุ่มสามารถเป็นไปได้ เพราะกำหนดพจนานุกรมผู้ใช้และหน่วยความจำการแปลที่บุคคลสร้าง "การใช้ร่วมกัน" เป็นการออกแบบสมาชิกที่ความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพิ่มที่หน่วยความจำพจนานุกรมผู้ใช้ / การแปลความปลอดภัยเช่นการยินยอมของอำนาจคนดูแลเป็นต้นคำนึงด้วยอื่น
※สิ่งแวดล้อมย่านเน็ตเวิร์คท้องถิ่นจำเป็นสำหรับการใช้ของฟังก์ชันพจนานุกรมผู้ใช้ / การแปลหน่วยความจำไฟล์เน็ตเวิร์คการใช้ร่วมกัน
※Sharing Setup ของระบบวินโดวส์จำเป็นสำหรับการใช้ร่วมกันข้อมูลของคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น

ติดตั้งเครื่องมือ "สำนักงานอย่างต่อเนื่องการแปลไฟล์" !

ติดตั้งเครื่องมือที่ดำเนินการการจัดการการแปลไฟล์สำนักงานหลายประเภท โดยไม่เปิดไฟล์โดยเรียบเรียงการแปล แปลได้ถึงไฟล์ 10 อย่างติดต่อกันครั้งละเยอะๆ เป็นเครื่องมือสะดวกที่ดำเนินการได้อัตโนมัติ ขณะใช้คอมพิวเตอร์ด้วยงานอื่น

PC-Transer Honyaku Studio V25 สำนักงานอย่างต่อเนื่องการแปลไฟล์

การติดตั้งอักษรความสำนึกซอฟต์แวร์ " CROSS OCR V4" ที่สนับสนุนการแปลของ PDF สแกน!

ปรับปรุง user interface และทั้งความสามารถควบคุมการทำงานและความแม่นยำความสำนึกบรรทุกอักษรความสำนึกซอฟต์แวร์ " CROSS OCR V4" ต้นฉบับที่ดีขึ้นมาก หลังจากเก็บต้นฉบับกระดาษใน PDF และไฟล์ภาพโดยซอฟต์แวร์ที่แนบกับเครื่องสแกนเนอร์การแปลจากต้นฉบับกระดาษสามารถทำได้อย่างราบรื่นด้วย เพราะดำเนินการฟังก์ชั่นการแปล add-in ของ Transer (อาจจะตระหนักถึงหนังสือเรียนที่แปลงจากภาพที่ OCR ผิดพลาด จำเป็นต้องแก้ไขจุด misrecognition ที่ OCR และ Word เพราะผลการแปลกลายเป็นการแปลที่ผิดพลาดทั้งอย่างนั้นจุด misrecognition ด้วย)

PC-Transer Honyaku Studio V25 CROSS OCR V4

CROSS OCR V4 ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครื่องสแกนเนอร์ หลังจากบันทึกใน PDF และไฟล์ภาพโดยซอฟต์แวร์ที่แนบกับเครื่องสแกนเนอร์อ่านใน CROSS OCR และช่วยถือโอกาส

การแปล XML ที่ตอบสนอง DOCX/XLSX/PPTX/ frequent use XML

XML และไมโครซอฟ Office open format Office Open XML เอนกประสงค์ที่ถูกใช้อย่างมากมายในข้อมูลสำหรับการควบคุมเอกสารที่เป็นทางการการพิมพ์ข้อมูล / อ่านโดยเรียบเรียงการแปล → ทำการแปลเสร็จโดยใช้ฟังก์ชันการตัดต่อหรือหน่วยความจำการแปลในระดับสูงของเรียบเรียงการแปล → ฝังผลการแปลไว้ที่แถบป้ายสินค้า XML เดิม และบันทึก ดังนั้นเลย์เอ้าท์โดยซอฟต์แวร์สำนักงานลดงานการตัดต่อแถบป้ายสินค้าของการบำรุงรักษา / frequent use XML ได้ลง และวางแผนการพัฒนาอย่างมากของประสิทธิภาพของงานการแปลได้ เป็นฟังก์ชันที่เปิดศักราชใหม่ที่ทำงานที่จัดการแค่ตามพื้นฐาน ของหนังสือเรียนได้ได้ให้มีประสิทธิภาพจนถึงตอนนี้
※ไม่ใช่อะไรที่จะรับประกันการบำรุงรักษาเลย์เอ้าท์การบำรุงรักษา / แถบป้ายสินค้าสมบูรณ์แบบ

การแปล PC-Transer Honyaku Studio V25 XML

ฟังก์ชัน "ความทรงจำการแปล" ที่ทำให้ประสิทธิภาพการแปลสูงขึ้นด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ของประโยคแปลเสร็จสมบูรณ์

ลงทะเบียนประโยคแปลต่อที่ทำเสร็จสมบูรณ์โดยมือมนุษย์กับฐานข้อมูล และฟังก์ชันที่ให้สะท้อนประโยคแปลสำหรับประโยคที่เห็นด้วยกับต้นฉบับของฐานข้อมูลตอนที่การแปลภายหลังโดยอัตโนมัติเป็น "หน่วยความจำการแปล" มักจะทำให้การแสดงและคำศัพท์เฉพาะทางเป็นหนึ่งเดียวกันในเอกสารของบริษัทเดียวกัน และเหตุผลสมบูรณ์แบบที่ลงทะเบียนตอนที่การแปลของเอกสารภายหลังถูกแปล ถ้าลงทะเบียนการแปลประโยคต่อประโยคของเหตุผลสมบูรณ์แบบไว้ครั้งหนึ่ง และทำงานการแปลได้ให้มีประสิทธิภาพมาก นอกจากนั้นติดแถบป้ายสินค้าในตัวแปรของประโยคมาตรฐานและประโยคคล้ายคลึง และทำ และติดตั้งการสอดคล้องกัน sentence pattern กลีบความคล้ายคลึง teachers' licence examination of the Ministry of Education ที่แปลส่วนแถบป้ายสินค้าเป็นเท่านั้นฟังก์ชันการค้นหา / การอ้างอิงของประโยคแปลต่ออันเนื่องมาจากคำสำคัญ

ฟังก์ชัน PC-Transer Honyaku Studio V25 การแปลหน่วยความจำ

กำหนดการใช้ของหน่วยความจำการแปลอย่างละเอียดได้

เพิ่มในกลีบการสอดคล้องกัน teachers' licence examination of the Ministry of Education สมบูรณ์แบบที่ค้นหาประโยคที่เหมือนกันกับประโยคลงทะเบียนกลีบความคล้ายคลึง teachers' licence examination of the Ministry of Education ที่ค้นหาประโยคของโครงสร้างเหมือน และแถบป้ายสินค้าติดตามตัวแปรของประโยคมาตรฐาน และทำ และกลีบ sentence pattern การสอดคล้องกัน teachers' licence examination of the Ministry of Education ที่แปลส่วนแถบป้ายสินค้าเป็นเท่านั้น การอ้างอิงการค้นหา / ของประโยคแปลต่ออันเนื่องมาจากคำสำคัญได้อีก นอกจากนี้ติดตั้งฟังก์ชันของการค้นหาแบบตรงกันการค้นหาแบบตรงกันส่วน sentence pattern คะเอะซะบุนคะทะอิชิชิเคะนซะคุที่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนๆ ที่ทำการจัดให้เข้ากันกับวลีที่ตรวจพบความแตกต่างกับประโยคลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และลงทะเบียนส่วนสำหรับความแตกต่างกับการแปลเรื่องเครื่องจักรและการค้นหาแบบตรงกัน sentence pattern อัตโนมัติประกอบและหน่วยความจำการแปลในฐานะวลี และการออกการแปลโดยการแสดงออกที่ที่มีความยืดหยุ่น และธรรมชาติได้ เพราะการนำกลับมาใช้ใหม่ของทรัพย์สินการแปล ทำให้เป็นจริงการขึ้นไปของความสามารถในการผลิตการแปล

การสอดคล้องกัน sentence pattern อัตโนมัติ

กรณีที่ต้นฉบับที่เป้าหมายสำหรับการแปลเหมือนประโยคที่ถูกลงทะเบียนกับหน่วยความจำการแปล เวลาเดียวกับการตัดสิน sentence pattern การสอดคล้องกัน ตัดสินส่วนความแตกต่างโดยอัตโนมัติ ได้รับประโยคแปลของการแสดงการพรรณาธรรมชาติได้ เพราะดำเนินการการแปลเรื่องเครื่องจักรถึงส่วนความแตกต่างเท่านั้น

การลงทะเบียน
ต้นฉบับ: The pages of this magazine are mixed up.
ประโยคแปล: หน้าของนิตยสารนี้สับกัน
ตัวอย่าง 1
ต้นฉบับ: The pages of this booklet are mixed up.
ประโยคแปล: หน้าของหนังสือเล่มเล็กนี้สับกัน
ตัวอย่าง 2
ต้นฉบับ: The titles of this magazine are mixed up.
ประโยคแปล: ชื่อเรื่องของนิตยสารนี้สับกัน

การสอดคล้องกันสมบูรณ์แบบส่วน

สิ่งที่ตรงอย่างไม่เหลือซากในบางส่วนค้นหา by วลีที่ถูกลงทะเบียนกับหน่วยความจำการแปล ส่วนการสอดคล้องกัน ส่วนนอกจากนั้นดำเนินการการแปลเรื่องเครื่องจักรโดยใช้เหตุผลของหน่วยความจำการแปล

การลงทะเบียน
ต้นฉบับ: I don ' t want you to get lost,
ประโยคแปล: เพราะ พอสับสน ไม่เก่ง,
ตัวอย่าง 1
ต้นฉบับ: I don ' t want you to get lost, I guide you to the room.
ประโยคแปล: พอสับสน ฉันพาคุณไปห้อง เพราะไม่เก่ง
ตัวอย่าง 2
ต้นฉบับ: I don ' t want you to get lost, I will send you the guide map.
ประโยคแปล: พอสับสน ฉันส่งแผนที่ให้คุณ เพราะไม่เก่ง

การสอดคล้องกัน sentence pattern ส่วน

ประโยคแปลที่ sentence pattern เห็นพ้องในบางส่วนค้นหา by วลีที่ถูกลงทะเบียนกับหน่วยความจำการแปล ดำเนินการการแปล sentence pattern การสอดคล้องกัน (การแปลเรื่องเครื่องจักรของตัวแปร) และการแปลเรื่องเครื่องจักรของส่วนซึ่งแตกต่างกัน และสังเคราะห์ และสร้างประโยคแปลขึ้น

การลงทะเบียน
ต้นฉบับ: If your การจ่ายเงิน in full is not received by < $1 > ,
ประโยคแปล:
< $1 > กรณีที่จ่ายไม่ได้จำนวนเงินทั้งหมดภายใน,
ตัวอย่าง 1
ต้นฉบับ: If your การจ่ายเงิน in full is not received by tomorrow, the การสมัคร becomes invalid.
ประโยคแปล: กรณีที่จ่ายไม่ได้จำนวนเงินทั้งหมดภายในพรุ่งนี้ แอปพลิเคชันเป็นโมฆะ
ตัวอย่าง 2
ต้นฉบับ: If your การจ่ายเงิน in full is not received by the due date, the reservation will be automatically cancelled.
ประโยคแปล: กรณีที่จ่ายไม่ได้จำนวนเงินทั้งหมดภายในวันที่กำหนดไว้ การจองถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การสอดคล้องกันการกลับมาใหม่ sentence pattern

ค้นหาวลีที่สู้ส่วนตัวแปร ( $1 < > ) ไม่ได้ในการแปล sentence pattern การสอดคล้องกันจากวลีที่ถูกลงทะเบียนกับหน่วยความจำการแปลอีกครั้ง และสร้างประโยคแปลขึ้น

การลงทะเบียน 1
ต้นฉบับ: I am nothing more than < $1 >
ประโยคแปล: ฉันเป็นแค่ < $1 >
การลงทะเบียน 2
ต้นฉบับ: an ordinary office worker
ประโยคแปล: พนักงานออฟฟิศเท่านั้น
ตัวอย่าง:
ต้นฉบับ: I am nothing more than an ordinary office worker.
ประโยคแปล: ฉันเป็นแค่พนักงานออฟฟิศเท่านั้น

ติดตั้งเครื่องมือการแปลที่มีมากที่สะท้อนหน่วยความจำการแปลและพจนานุกรมการเรียนรู้

PC-Transer Honyaku Studio ประกอบด้วยเครื่องมือการแปลที่เปิดศักราชใหม่ที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่การเรียนรู้พจนานุกรมลงทะเบียนเท่านั้น การแปล ที่ใช้ฟังก์ชันการแปลหน่วยความจำได้เหมือนกับการแปลโดยเรียบเรียงการแปลด้วยเครื่องมือพวกนี้จนบัดนี้

ฟังก์ชัน word count ที่เป็นภาษาอังกฤษ

ฟังก์ชัน word count ที่เป็นภาษาอังกฤษ" ที่ช่วยการแปลการทำงานจริง

ติดตั้งฟังก์ชัน word count ที่เป็นภาษาอังกฤษ เป็นฟังก์ชันสะดวกที่ช่วยการแปลการทำงานจริง

ฟังก์ชัน PC-Transer Honyaku Studio V25 ประโยคภาษาอังกฤษ word count

รองรับสำนักงานการแปล Word/Excel/PowerPoint/Outlook 2010 - 2016/365

ความสามารถเลย์เอ้าท์การบำรุงรักษาที่ยอดเยี่ยมที่การตกแต่งอักษรสะท้อนด้วย

ไม่เพียงแต่แปลเพียงแค่ต้นฉบับตามเลย์เอ้าท์ เท่านั้นฟังก์ชั่นการแปลสำนักงานของ PC-Transer Honyaku Studio สามารถการตกแต่งอักษร (เช่น italic type และเส้นใต้เป็นต้น) ของประโยคและการกลับมาใหม่ที่หน่วยคำสีอักษรได้ นอกจากนั้นในการแปล PowerPoint ตัดสินความยาวของภาษาญี่ปุ่นตอนการแปลและประโยคภาษาอังกฤษ และปรับปรุงไซส์ชุดหรือรูปแบบตัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ ใส่หนังสือเรียนในกรอบหนังสือเรียนให้ดี และตัดทอนความทุกข์ยากของการแก้ไข

การแปล PC-Transer Honyaku Studio V25 สำนักงาน

การแปล PDF Direct File

ไม่จำเป็น Acrobat ! เป็นการแปล PDF Direct File ในถนนเลย์เอ้าท์

"การแปล PDF Direct File" ที่ Cross Language พัฒนาเป็นการแปล "ความตรง" ที่แท้จริงที่ไม่ต้องการ Acrobat อะโดบี ด้วยการควบคุมการคลิกของ PDF file ขวา คงเลย์เอ้าท์ของ PDF และดำเนินการการแปลภาษาอังกฤษ PDF ⇔ ภาษาญี่ปุ่น PDF

การแปล PDF Direct File PC-Transer Honyaku Studio V25

●ข้อจำกัด PDF ความตรงการแปล: การแปล PDF Direct File อาจจะถูกดำเนินการ โดยดำเนินการฟังก์ชั่นการแปลไม่ได้หรือเลย์เอ้าท์ไม่ถูกเก็บรักษาเพราะสภาพที่ PDF file ถูกสร้าง นอกจากนี้ ยังไม่สามารถรองรับไฟล์ PDF ที่มีตัวอักษรโปร่งใส

[ตัวอย่างที่การแปลไม่ถูกดำเนินการ]

● PDF ที่หนังสือเรียนแยกออกเพราะการคุ้มครองความปลอดภัย (สำเนาหนังสือเรียนเป็นไปไม่ได้) การประมวลผลภาพไม่ได้
● PDF ที่การสร้าง PDF ยกเว้น Acrobat และ Acrobat Distiller นุ่ม และถูกเก็บ
● PDF ที่ถูกเก็บที่ Acrobat และ Acrobat Distiller สำหรับ OS ยกเว้นวินโดวส์
● PDF ที่ถูกสร้างโดยวิธีการบีบอัด (เช่น LZW เป็นต้น) ยกเว้น Flate(Zip)

[ตัวอย่างที่เลย์เอ้าท์ไม่ถูกเก็บรักษา]

● PDF ของเอกสารที่ถูกสร้างด้วยเลย์เอ้าท์ซับซ้อนที่รวมตารางและภาพ
● PDF ของเอกสารที่การออกแบบถูกเพิ่มโดยซอฟต์แวร์ DTP

การแปล IE add-in โฮมเพจ

ติดตั้งฟังก์ชัน "การค้นหาการแปล"

แปลคำสำคัญภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ และ "การแปล IE add-in" ค้นหาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเช่น Wikipedia หรือ Yahoo! และติดตั้ง "หน้าที่ค้นหาการแปล" ที่เพิ่ม Japanese translation ในผลการค้นหาของประโยคภาษาอังกฤษ และแสดง กรณีที่มีคำสำคัญในคำแปลมากกว่าหนึ่ง การค้นหาอันเนื่องมาจากคำแปลที่ที่แม่นยำด้วยการเลือกจาก "รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคำแปล" ได้ นอกจากนั้น "การแปลการกำหนดขอบข่าย" ฟังก์ชันที่แปลส่วนขอบข่ายที่กำหนดเป็น "การแปล IE add-in" เท่านั้นติดตั้งฟังก์ชัน "วิธี เหตุผล" ที่แสดงคำแปลเท่านั้นด้วย โดยไม่แปล
※ให้ response ไม่ใน Explorer อินเตอร์เนตที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของแอปพลิเคชันร้านค้า

การแปล PC-Transer Honyaku Studio V25 IE add-in โฮมเพจ

อีเมลการแปลเครื่องมือ "เบาะอีเมลการแปล" ที่ไม่เลือกซอฟต์แวร์อีเมล

ติดตั้งอีเมลการแปลเครื่องมือ "เบาะอีเมลการแปล" ! เปิดเบาะอีเมลการแปล และได้รับเบาะอีเมลการแปลแสดง copy & paste ของประโยคอีเมลที่อยากแปลในอีเมลที่หลากหลายเท่านั้น และดำเนินการการแปล

" อัญประกาศที่เบาะอีเมลการแปลถูกใช้เพื่อประโยคอีเมลอย่างมากมาย>" และ ">>อัตโนมัติข้ามสัญญลักษณ์เช่น " ! เพื่อกำจัดสัญญลักษณ์อัญประกาศจากต้นฉบับโดยอัตโนมัติ และแปล ประโยคถูกแยกที่ส่วนสัญญลักษณ์ และเหมือนกับฟังก์ชั่นการแปลอีเมลจนถึงตอนนี้ ผลการแปลไม่อาจจะล้มเหลว ดำเนินการการแปลประโยคทั้งต้นฉบับ

เบาะ PC-Transer Honyaku Studio V25 อีเมลการแปล

การแปลการยึดครอง

แปลอักษรที่ถูกนึกฝันได้ด้วย!

"การแปลการยึดครอง" เป็นฟังก์ชันที่เปิดศักราชใหม่โดยใช้เทคโนโลยีความสำนึก OCR อักษรที่ส่วนอักษรที่ถูกนึกฝันแปลเป็นได้ด้วย พอแสดงการยึดครอง (การกำหนดขอบข่าย) ของส่วนที่หน้าจออยากแปลเป็น ตระหนักถึงอักษรในขอบข่ายที่ถูกกำหนด และแสดงผลการแปลโดยอัตโนมัติ สามารถใช้ได้โดยการนำไปใช้ที่หลากหลายเช่น PDF ที่ส่วนอักษรอักษรของภาพเช่นธงหรือไฟแฟลชในโฮมเพจถูกนึกฝันเป็นต้น

การแปล PC-Transer Honyaku Studio V25 การยึดครอง

●ข้อจำกัดการยึดครองการแปล: กรณีตามด้านล่างอาจจะแก้ไขการประมวลผลอักษรความสำนึกไม่ได้อักษรในภาพจับกุม นอกจากนั้นการกระทำที่ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้

● กรณีที่มีลายและเงาความจอแจภายใต้อักษร
● กรณีที่แยกแยะ background color กับอักษรยาก (เช่นอักษรที่ขาวใน background color เช่นสีฟ้าหรือสีเหลืองอักษรที่สีฟ้าใน background color สีดำเป็นต้น)
● กรณีที่การจัดกลุ่มตามขนาดของอักษรภาพเพื่อความสำนึกเล็ก
● ในกรณีอักษรที่ถูกแสดงที่ชุดหรือรูปแบบตัวพิมพ์ที่ถูกออกแบบเช่น italic type อักษรพู่กันอักษรที่เป็นที่นิยม (แบบตัวหนังสือพื้นฐานที่รองรับความสำนึกเป็นสายโกธิคระบบ / พรุ่งนี้เช้า)

การแปลหนึ่งคะแนน

พอขอบข่ายกำหนดประโยคและคำในแอปพลิเคชันที่หลากหลาย และผลัก hot key (เลย์เอ้าท์ของกุญแจเช่น Ctrl + T เป็นต้น) กำหนด แสดงผลการแปลที่วินโดว์

การแปล PC-Transer Honyaku Studio V25 หนึ่งคะแนน

เครื่องมือพจนานุกรมการอ้างอิง

เป็นเครื่องมือที่อ้างอิงคำแปลได้ด้วยการป้อนของคำจากคำสำคัญของพจนานุกรมการติดตั้ง เรียกได้ตลอดเวลา และการอ้างอิงของคำแปลได้

เครื่องมือ PC-Transer Honyaku Studio V25 พจนานุกรมการอ้างอิง

Pocket