PC-Transer Honyaku Studio V26

PC-Transer Honyaku Studio
วินโดวส์ V26 for

สำหรับสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software

PC-Transer Honyaku Studio เป็นซอฟต์แวร์การแปลของสเปคมืออาชีพที่ตอบสนองผู้ใช้ที่กว้างจากการใช้ประโยชน์ธุรกิจถึงนักแปล ติดตั้งฟังก์ชัน "หน่วยความจำการแปล" ที่ทำการแปลหลังที่ใช้ประโยชน์จากชุด (ประโยคแปลต่อ) ของพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางที่ครอบคลุมทั้งหมดเกี่ยวกับสาขาในวงกว้างของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจ - และต้นฉบับและประโยคแปลที่การลงทะเบียนอย่างละเอียดแปลเป็นไม่เพียงแต่พจนานุกรมผู้ใช้ได้เท่านั้นจนบัดนี้ให้มีประสิทธิภาพมาก ด้วยกันกับฟังก์ชันตามลูกค้าสั่งที่แข็งแกร่ง เพื่อปรับปรุงความแม่นยำการแปล การทำให้เป็นจริงทำให้การแปลที่มีความยืดหยุ่นยากเป็นไปได้ด้วยบริการอื่น

ซื้อ
PC-Transer Honyaku Studio V26

สำหรับสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software

เอ → วัน → ด้านเอโซะเรียบเรียงการแปล

การแปล PDF Direct File
การรองรับ PDF2.0 ไฟล์อย่างต่อเนื่องการแปล

การแปลสำนักงาน add-in

Office2019 การรองรับ Office365

number of words การแปลพจนานุกรม 8,387,000 ภาษา

PC-Transer Honyaku Studio V26

  • ด้านเอโซะ English-to-Japanese ⇒ เรียบเรียงการแปลใหม่การติดตั้ง!
  • เพิ่มฟังก์ชันที่แปล PDF file มากกว่าหนึ่งเป็นอย่างต่อเนื่อง!

ชนิดและราคา

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคา (ไม่รวมภาษี) กฎเกณฑ์
วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V26 for 4947398118015 ¥128,000
วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V26 for (ฉบับซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ) 4947398118022 ¥68,000
วินโดวส์ PC-Transer Honyaku Studio V26 for (ที่เป็นลิขสิทธิ์ของการดาวน์โหลด) 4947398118046 ¥125,000

site licence

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)
จำนวนใบอนุญาต 5-9 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V26 for วินโดวส์4947398118053 ¥102,400
จำนวนใบอนุญาต 10-19 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V26 for วินโดวส์ 4947398118060 ¥96,000
จำนวนใบอนุญาต 20-49 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V26 for วินโดวส์ 4947398118077 ¥89,600
จำนวนใบอนุญาต 50-99 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V26 for วินโดวส์ 4947398118084 ¥83,200
จำนวนใบอนุญาต - 100 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V26 for วินโดวส์ 4947398118091 ¥76,800
จำนวน PC-Transer Honyaku Studio V26 for วินโดวส์ใบอนุญาตฉบับ 5-9 ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ 4947398117445 ¥64,600
จำนวน PC-Transer Honyaku Studio V26 for วินโดวส์ใบอนุญาตฉบับ 10-19 ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ 4947398117452 ¥61,200
จำนวน PC-Transer Honyaku Studio V26 for วินโดวส์ใบอนุญาตฉบับ 20-49 ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ 4947398117469 ¥57,800
จำนวน PC-Transer Honyaku Studio V26 for วินโดวส์ใบอนุญาตฉบับ 50-99 ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ 4947398117476 ¥54,400
จำนวน PC-Transer Honyaku Studio V26 for วินโดวส์ใบอนุญาตฉบับ - 100 ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ 4947398117483 ¥51,000

DVD-ROM site licence การเพิ่ม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)
DVD-ROM เพิ่มที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต PC-Transer Honyaku Studio V26 for วินโดวส์
(ซื้อ DVD-ROM เพิ่มแค่ถึงตัวเลขการซื้อใบอนุญาต)
4947398118152 ¥3,000
MED-Transer V18

MED-Transer V18
วินโดวส์ for

สำหรับสาขาการแพทย์และเภสัชกรรม 
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software

MED-Transer เป็นซอฟต์แวร์การแปลที่เหมาะสมสำหรับการแปลของสาขาแพทยศาสตร์ร้านขายยา ให้แพทยศาสตร์หลายที่หรือหน่วยงานทางการแพทย์บริษัทผู้ผลิตยาในเครือใช้สำหรับ reading and understanding ของวิทยานิพนธ์แพทยศาสตร์การรวบรวมข้อมูลแพทยศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษการสร้างวิทยานิพนธ์ในฐานะซอฟต์แวร์ที่จัดหาการแปลสูงของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่ได้โดยซอฟต์แวร์การแปลทั่วไปโดยเครื่องจักรการแปลที่เชี่ยวชาญในสาขาแพทยศาสตร์ และแสดงการเปล่งเสียงอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นติดตั้งยอดเจ้าแห่งพจนานุกรม "พจนานุกรม แพทยศาสตร์ Stedman ฉบับสมบูรณ์" ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกทางการแพทย์เกณฑ์ นอกจากนั้นนำเข้าคำศัพท์เทคนิคใหม่ล่าสุดและคำแปลนั้นจากรายการคำศัพท์ ICH ระหว่างประเทศยา ( MedDRA/J ) และติดตั้ง "ฟังก์ชัน MedDRA พจนานุกรมการรวมเป็นก้อนการลงทะเบียน" สามารถใช้ได้ (มืออาชีพ) และสามารถใช้แพทยศาสตร์คำศัพท์เฉพาะทางร้านขายยาใหม่ล่าสุดได้

ซื้อ

สำหรับสาขาการแพทย์และเภสัชกรรม 
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น Japanese to English translation software

MED-Transer V18

เอ → วัน → ด้านเอโซะเรียบเรียงการแปล

การแปล PDF Direct File
การรองรับ PDF2.0 ไฟล์อย่างต่อเนื่องการแปล

การแปลสำนักงาน add-in

Office2019 การรองรับ Office365

number of words การแปลพจนานุกรม

มืออาชีพ: 8,684,000 ภาษา
ความเป็นส่วนตัว: 5,286,000 ภาษา

  • ด้านเอโซะ English-to-Japanese ⇒ เรียบเรียงการแปลใหม่การติดตั้ง!
  • ติดตั้งการนำเข้า "พจนานุกรม MedDRA ฟังก์ชันการลงทะเบียน รวม" ในคำศัพท์เฉพาะทางของ MedDRA/J !
  • เพิ่มฟังก์ชันที่แปล PDF file มากกว่าหนึ่งเป็นอย่างต่อเนื่อง!

ชนิดและราคา

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคา (ไม่รวมภาษี) กฎเกณฑ์
วินโดวส์ MED-Transer V18 ความเป็นส่วนตัว for 4947398118183 ¥98,000
วินโดวส์ MED-Transer V18 มืออาชีพ for 4947398118190 ¥168,000

site licence

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)
จำนวนใบอนุญาต 5-9 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V18 ความเป็นส่วนตัว for วินโดวส์ 4947398118206 ¥83,300
จำนวนใบอนุญาต 10-19 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V18 ความเป็นส่วนตัว for วินโดวส์ 4947398118213 ¥82,320
จำนวนใบอนุญาต 20-49 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V18 ความเป็นส่วนตัว for วินโดวส์ 4947398118220 ¥81,340
จำนวนใบอนุญาต 50-99 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V18 ความเป็นส่วนตัว for วินโดวส์ 4947398118237 ¥80,360
จำนวนใบอนุญาต - 100 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V18 ความเป็นส่วนตัว for วินโดวส์ 4947398118244 ¥78,400
จำนวนใบอนุญาต 5-9 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V18 มืออาชีพ for วินโดวส์ 4947398118251 ¥142,800
จำนวนใบอนุญาต 10-19 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V18 มืออาชีพ for วินโดวส์ 4947398118268 ¥141,120
จำนวนใบอนุญาต 20-49 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V18 มืออาชีพ for วินโดวส์ 4947398118275 ¥139,440
จำนวนใบอนุญาต 50-99 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V18 มืออาชีพ for วินโดวส์ 4947398118282 ¥137,760
จำนวนใบอนุญาต - 100 ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V18 มืออาชีพ for วินโดวส์ 4947398118299 ¥134,400

DVD-ROM site licence การเพิ่ม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟ JAN ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)
DVD-ROM เพิ่มที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของใบอนุญาต MED-Transer V18 for วินโดวส์
(ซื้อ DVD-ROM เพิ่มแค่ถึงตัวเลขการซื้อใบอนุญาต)
4947398118305 ¥4,000

Keep in touch with us

Pocket