1. ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงานล่าม / การแปลบริษัทเรายืนยันว่า เนื้อหา และแนะนำนักแปลที่เหมาะสมที่สุด
ช่วยติดต่อสอบถามด้วยจากแบบฟอร์มของการสอบถามหรือโทรศัพท์

2. ข้อเสนอ (การประเมินราคา)

3. การสัญญา

4. การเตรียมล่วงหน้า

ยินดีหากเป็นไปได้ ถ้ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องกันหรือประโยครายการคำศัพท์รายการการแปลประโยคต่อประโยคที่จนถึงตอนนี้ถูกแปล ถ้าจัดหาได้ อ้างอิง และทำให้คำศัพท์เฉพาะทางและวลีเป็นหนึ่งเดียวกัน
แต่ในขอบข่ายที่ได้รับตามเนื้อหาของแต่ละหัวข้อได้ เพราะการได้เป็นเจ้าของของเอกสารเกี่ยวข้องนั้นยาก ตอนเกี่ยวข้องกับสิ่งสูงที่เป็นความลับขอร้อง

5. การส่ง

ส่งนักแปลไปสถานที่ที่ให้กำหนดของลูกค้า

6. การแจ้งกลับการประเมิน / จากลูกค้า

หลังจากการทำงานการส่งล่ามจนแล้วเสร็จ บอกลูกค้าเกี่ยวกับความเห็นความปรารถนา ที่ถึงหลังการแจ้งกลับและคราวหน้า

Pocket