SDL Trados สนับสนุนด้วย

Trados เป็นเครื่องมือที่ปรับปรุงความเร็วและความแม่นยำของการแปล โดยแปลโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าหน่วยความจำการแปล ขณะลงทะเบียนคู่ของต้นฉบับและประโยคแปลกับฐานข้อมูล และนำประโยคแปลฐานข้อมูล Registered มาใช้อีกครั้ง ตอนเดียวกันหรือต้นฉบับคล้ายคลึงปรากฏ
การตรวจแก้การแก้ไขเช่นคู่มือและแคตตาล็อกเป็นต้นเหมาะสมสำหรับการแปลของเอกสารที่ถูกทำซ้ำๆ
แปลได้เป็น เพราะแปลได้ พอแปลโดยใช้ Trados โดยไม่ทำลายแถบป้ายสินค้าของประโยคอยู่กับแถบป้ายสินค้า ทั้งๆ ที่ยังรักษาเลย์เอ้าท์เดิม
ดังนั้นลดงานเลย์เอ้าท์หลังการแปลได้ลงโดยมองที่ผลลัพธ์ และพูดว่า เป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมากของหมายเลขหน้าที่สุดได้ จัดหาวิธีแก้ปัญหาเอกสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมได้ด้วยการผลิตคู่มือที่การใช้ไปในทางอื่นการปรับปรุงแก้ไขถูกทำซ้ำๆ โดยใช้โดยรวมกันกับ FrameMaker และ InDesign

หน่วยความจำการแปลรายการคำศัพท์,
ไฟล์ที่เป้าหมายสำหรับการแปล
ให้เชื่อมต่อ และแปล!

SDL Trados

DTP หลายประเภทสนับสนุนด้วย

งานที่ปัญหาที่มักจะหลายภาษาของสัญญลักษณ์และภาษาต่างดาวของลักษณะเฉพาะ multiple languages ตำแหน่งการขึ้นบรรทัดใหม่ไม่เป็นธรรมชาติดูแลด้วยได้ เพราะคนงานประสบการณ์อุดมสมบูรณ์ของงาน multiple languages DTP จัดการข้อมูลที่ Cross Language

ซอฟต์แวร์ < การรองรับ >
■InDesign อะโดบี ■FrameMaker อะโดบี ■PageMaker อะโดบี ■QuarkXPress ■Illustrator อะโดบี ■Photoshop อะโดบี
■Word ไมโครซอฟ ■Excel ไมโครซอฟ ■PowerPoint ไมโครซอฟ ■Acrobat อะโดบี
※ สนับสนุนประโยคสำนักงาน (ไมโครซอฟ Word, Excel PowerPoint ) ด้วย

Pocket